Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsen Material insamlat hösten 2014 Powerpoint sammanställd, 2015, av Daniel Larsson, utredare, Linnéuniversitetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsen Material insamlat hösten 2014 Powerpoint sammanställd, 2015, av Daniel Larsson, utredare, Linnéuniversitetet."— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsen Material insamlat hösten 2014 Powerpoint sammanställd, 2015, av Daniel Larsson, utredare, Linnéuniversitetet

2 Bakgrund 103 svarande 20140930 = 62 procent Medianålder 48-49 år (1949-1985) 61 procent kvinnor, 38 procent män 98 procent födda i Sverige 89 procent båda föräldrar födda i Sverige Ca 20 procent uppväxta i storstadsregion (Stockholm, Göteborg, Malmö) Ca 17 procent boende i storstadsregion i dag (Stockholm, Göteborg, Malmö)

3 Bakgrund (forts.) Studie- o ämnesbakgrund inom samhälls-, natur- och humanvetenskap Ca 17 procent högskoleexamen (varav flera även har fil.kand. eller fil.mag. examen) Ca 48 procent fil.kand. Ca 27 procent fil.mag. Ca 3 procent fil.lic. och 5 procent fil.dr. Utbildningar med störst betydelse (upplevd) inom arkeologi och bebyggelseantikvariska program

4 Bakgrund (forts.) 93 procent är tillsvidareanställda 93 procent är nöjda med sin anställningsform 66 procent arbetar heltid och trivs med det 21 procent arbetar heltid men hade velat arbeta mindre

5 Tid på nuvarande arbetsplats

6 Yrkesposition 17 procent har chefsposition (på någon nivå) 53 procent av chefspositionerna besätts av kvinnor 14 procent av kvinnorna är chefer 21 procent av männen är chefer

7 Chefsposition och ålder

8 Position och ambition

9 Föräldrars utbildningsnivå

10 Föräldrars yrkesområde

11 Familjebakgrund

12 Dina arbetsuppgifter kräver särskild utbildningsbakgrund 82 procent anser att deras arbetsuppgifter kräver en särskild utbildningsbakgrund Kvinnor: 78 procent (Ja) Män: 87 procent (Ja) 40-talister: 100 procent (Ja) 50-talister: 86 procent (Ja) 60-talister: 76 procent (Ja) 70-talister: 87 procent (Ja) 80-talister: 100 procent (Ja)

13 Antal arbetsplatser som respondenten haft inom MK-området

14 Totalt antal verksamma år inom MK- området

15 Arbete och fritid

16 Arbete och status

17 Vägen till MK-området

18 Tankar på att lämna MK-området

19 I vilken utsträckning man arbetar med mångfaldsdimensioner på arbetsplatsen (i mycket stor och ganska stor utsträckning)

20 Tre påståenden om mångfald

21 Har du på ditt jobb utbildats i mångfaldsfrågor?

22 Skulle du vilja ha fortbildning i mångfaldsfrågor?

23 Instämmer helt/delvis i tre påståenden om mångfald

24 Är det viktigt att studenter som går akademiska utbildningar som utbildar sig för musei- och kulturarvsområdet representerar samhället i stort (med avseende på kön, klass, etnicitet etc.)?

25 Är det viktigt att personalen inom musei- och kulturarvsområdet representerar samhället i stort (med avseende på kön, klass, etnicitet etc.)?


Ladda ner ppt "Länsstyrelsen Material insamlat hösten 2014 Powerpoint sammanställd, 2015, av Daniel Larsson, utredare, Linnéuniversitetet."

Liknande presentationer


Google-annonser