Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medtech Medicinteknikens positionering som förutsättning för en effektiv vård, omsorg och tillväxt Anna Lefevre Skjöldebrand VD Swedish Medtech.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medtech Medicinteknikens positionering som förutsättning för en effektiv vård, omsorg och tillväxt Anna Lefevre Skjöldebrand VD Swedish Medtech."— Presentationens avskrift:

1 Medtech Medicinteknikens positionering som förutsättning för en effektiv vård, omsorg och tillväxt Anna Lefevre Skjöldebrand VD Swedish Medtech

2  Bildades 1970  ca 150 medlemsföretag  90 % av omsättningen relaterande till medicinteknik i Sverige  Svenska och internationella företag  Majoritet SME

3 Sektorsgrupper - 12 st  HELP, Hygien, Inkontinens, Nutrition, Operation, Ortopediska implantat, SLITS, Stomi, Sårläkning, Anestesi/Intensivvård, Kardiologi, Onkologi Fokusgrupper - 5 st  Upphandlingskommittén, Regulatory Affairs, Environmental Affairs, Economic Affairs, Privatmarknad Expertgrupp - 2 st  Klinisk forskning, Samverkansavtalet

4 Medicinteknik – Vad är det? Medicinteknik - mycket mångfacetterat begrepp som täcker i stort alla produkter med någon form av medicinsk anknytning, utom läkemedel t.ex.: - förbrukningsartiklar t.ex. förbandsmaterial, sprutor - implantat inom begreppet ”reservdelsmänniskan” - tunga anläggningar för röntgen och medicinsk bilddiagnostik - hjälpmedel för funktionshindrade.

5 Medicinteknik – Vad är det? Definieras i lagen om medicintekniska produkter 2 § Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak 1.påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder, 3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 4. kontrollera befruktning.

6 Hur utvecklas en medicinteknisk produkt? Gambro Konstgjorda njuren Elekta Stereotaktiska ramen Permobil Elrullstolen

7 Medicinteknikens roll i vården Ökar överlevnaden - Pacemaker - Hjärt- lungmaskinen Höjer livskvalitén - Hjälpmedel - Ortopediska implantat Underlättar för personalen - Liftar - Smittorisker

8 Medicinteknikens roll i vården Informationssystem - Journalsystem - koppling olika MTP Vård anpassad för individ - IVD - Microdialys

9 Den näringspolitiska rollen Två drivkrafter bakom Medtech-industrins utveckling: -Välfärdsrelaterade sjukdomar -Demografisk förändring Andra viktiga parametrar: -Brist på vårdpersonal?! -Budgetrestriktioner inom vården

10 Den näringspolitiska rollen Sysselsättning 10 000 personer och har högre sysselsättningsökning (+3,5%) än bl.a. läkemedelsindustrin (-0,7%) mellan 1999-2005. Produktiviteten är högre än någon annan industri (+11,1%) under perioden 1999-2005 90% av all produktion exporteras Liten del av BNP (0,2%) men andelen har ökat kraftigare än någon annan bransch (+9,7%) under perioden 1999-2005

11 Medicinteknik en partner i vården Användning av medicintekniska produkter förutsätter samverkan - utbildning produkter/terapier - handhavande Utveckling av medicintekniska produkter kräver samverkan - vårdpersonalen driver innovationsprocessen - vården nödvändig part i utvecklingsarbetet - akademin ofta en motor i innovationsprocessen

12 Samverkan Samverkan är nyckeln för en god vård Vård – Industri – Akademin Samverkansavtalet reglerar samverkan mellan industrin och vården

13 Tack! Swedish Medtech Klara Norra Kyrkogata 33 Stockholm 08-586 246 00 Info@swedishmedtech.se www.swedishmedtech.se


Ladda ner ppt "Medtech Medicinteknikens positionering som förutsättning för en effektiv vård, omsorg och tillväxt Anna Lefevre Skjöldebrand VD Swedish Medtech."

Liknande presentationer


Google-annonser