Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medtech Medicinteknikens positionering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medtech Medicinteknikens positionering"— Presentationens avskrift:

1 Medtech Medicinteknikens positionering
som förutsättning för en effektiv vård, omsorg och tillväxt Anna Lefevre Skjöldebrand VD Swedish Medtech

2 Bildades 1970 ca 150 medlemsföretag 90 % av omsättningen relaterande till medicinteknik i Sverige Svenska och internationella företag Majoritet SME

3 Klinisk forskning, Samverkansavtalet
Sektorsgrupper - 12 st HELP, Hygien, Inkontinens, Nutrition, Operation, Ortopediska implantat, SLITS, Stomi, Sårläkning, Anestesi/Intensivvård, Kardiologi, Onkologi Fokusgrupper - 5 st Upphandlingskommittén, Regulatory Affairs, Environmental Affairs, Economic Affairs, Privatmarknad Expertgrupp - 2 st Klinisk forskning, Samverkansavtalet

4 Medicinteknik – Vad är det?
Medicinteknik - mycket mångfacetterat begrepp som täcker i stort alla produkter med någon form av medicinsk anknytning, utom läkemedel t.ex.: - förbrukningsartiklar t.ex. förbandsmaterial, sprutor - implantat inom begreppet ”reservdelsmänniskan” - tunga anläggningar för röntgen och medicinsk bilddiagnostik - hjälpmedel för funktionshindrade.

5 Medicinteknik – Vad är det?
Definieras i lagen om medicintekniska produkter 2 § Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder, 3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 4. kontrollera befruktning.

6 Hur utvecklas en medicinteknisk produkt?
Gambro Konstgjorda njuren Elekta Stereotaktiska ramen Permobil Elrullstolen Den konstgjorda njuren uppfanns av Professor Nils Alwall Först när industrimannen Holger Crafoord hörde talas om produkten 3 år senare utvecklades uppfinningen till en kommersiell produkt. Den stereotaktiska ramen utvecklades av Professor Lars Leksell, neurokirurg på KS under 1940-talet, men kommersialiseringen dröjde till 1972 och exportsuccén dröjde ytterligare några år. Permobilen uppfanns 1963 av läkaren, Per Uddén. Den första prototypen var klar 1966 efter tre år arbete på kvällar och helger i källaren till sjukhuset i Timrå. Här är tre exempel på svenska medicintekniska innovationer som blivit till internationella storföretag. Gemensamt för dessa är att uppfinningarna gjordes inom vården av personer som såg ett behov av förbättringar inom vården. De blev dock inga succéer förrän uppfinningarna kommersialiserades av antingen innovatören (Elekta och Permobil) eller av någon med industriell kompetens (Gambro).

7 Medicinteknikens roll i vården
Ökar överlevnaden - Pacemaker - Hjärt- lungmaskinen Höjer livskvalitén - Hjälpmedel - Ortopediska implantat Underlättar för personalen - Liftar - Smittorisker

8 Medicinteknikens roll i vården
Informationssystem - Journalsystem - koppling olika MTP Vård anpassad för individ - IVD - Microdialys

9 Den näringspolitiska rollen
Två drivkrafter bakom Medtech-industrins utveckling: Välfärdsrelaterade sjukdomar Demografisk förändring Andra viktiga parametrar: Brist på vårdpersonal?! Budgetrestriktioner inom vården Andra industrier är: läkemedel, bilar papper & massa, telecom Sysselsättningen för andra branscher är: Läkemedel -0,7 Bilindustrin 1,6 Massa & Papper -2,6 Telecom -8,5 Produktiviteten för andra branscher är: Läkemedel 10,3 Bilindustrin -3,3 Massa & Papper 1,8 Telecom -17,5 BNP andel (förändring ) Läkemedel 5,4 Bilindustrin -6,1 Massa & Papper -4,3 Telecom -26,9

10 Den näringspolitiska rollen
Sysselsättning personer och har högre sysselsättningsökning (+3,5%) än bl.a. läkemedelsindustrin (-0,7%) mellan Produktiviteten är högre än någon annan industri (+11,1%) under perioden 90% av all produktion exporteras Liten del av BNP (0,2%) men andelen har ökat kraftigare än någon annan bransch (+9,7%) under perioden Andra industrier är: läkemedel, bilar papper & massa, telecom Sysselsättningen för andra branscher är: Läkemedel -0,7 Bilindustrin 1,6 Massa & Papper -2,6 Telecom -8,5 Produktiviteten för andra branscher är: Läkemedel 10,3 Bilindustrin -3,3 Massa & Papper 1,8 Telecom -17,5 BNP andel (förändring ) Läkemedel 5,4 Bilindustrin -6,1 Massa & Papper -4,3 Telecom -26,9

11 Medicinteknik en partner i vården
Användning av medicintekniska produkter förutsätter samverkan - utbildning produkter/terapier - handhavande Utveckling av medicintekniska produkter kräver samverkan - vårdpersonalen driver innovationsprocessen - vården nödvändig part i utvecklingsarbetet - akademin ofta en motor i innovationsprocessen Andra industrier är: läkemedel, bilar papper & massa, telecom Sysselsättningen för andra branscher är: Läkemedel -0,7 Bilindustrin 1,6 Massa & Papper -2,6 Telecom -8,5 Produktiviteten för andra branscher är: Läkemedel 10,3 Bilindustrin -3,3 Massa & Papper 1,8 Telecom -17,5 BNP andel (förändring ) Läkemedel 5,4 Bilindustrin -6,1 Massa & Papper -4,3 Telecom -26,9

12 Samverkan Samverkan är nyckeln för en god vård
Vård – Industri – Akademin Samverkansavtalet reglerar samverkan mellan industrin och vården

13 Tack! Swedish Medtech Klara Norra Kyrkogata 33 Stockholm 08-586 246 00


Ladda ner ppt "Medtech Medicinteknikens positionering"

Liknande presentationer


Google-annonser