Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt LÄRMODELLER II vt 2015 - ht 2016 Nationell Plattform för förbättringskunskap www.forbattringskunskap.se Projektledare Ylva Fredholm Ståhl Sommardialogen2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt LÄRMODELLER II vt 2015 - ht 2016 Nationell Plattform för förbättringskunskap www.forbattringskunskap.se Projektledare Ylva Fredholm Ståhl Sommardialogen2015."— Presentationens avskrift:

1 Projekt LÄRMODELLER II vt 2015 - ht 2016 Nationell Plattform för förbättringskunskap www.forbattringskunskap.se Projektledare Ylva Fredholm Ståhl Sommardialogen2015

2 Genomfördes en stor kartläggning - öka kunskap om, användningen av och spridning - utveckla samarbete och bygga nätverk - initierades skisser på lokala projekt Slutrapport www.forbattringskunskap.sewww.forbattringskunskap.se Nationell Plattform för förbättringskunskap Lärmodeller I 2012-2013 Hur integrera FK och QR i vårdutbildningarna?

3 Nationell Plattform för förbättringskunskap Utveckla och genomföra lärmodeller i arbetet med kvalitetsregister, för interprofessionell samverkan mellan utbildning, verksamhet och registercentra Övergripande syfte

4 Syfte Genomföra, samordna och stötta lokala projekt kring integrering av teoretiskt och verksamhetsförlagt lärande om kvalitetsregister som resurs i förbättringsarbete. Nationell Plattform för förbättringskunskap

5 Mål för Lärmodeller II Genomföra lokala projekt för att öka och sprida kunskaper och erfarenheter nationellt om integrering av teoretiskt och verksamhetsförlagt lärande om kvalitetsregister Synliggöra hur lärosäten, vårdverksamheter och registercentra kan utveckla och fördjupa sin samverkan vad gäller förbättringskunskap och data från kvalitetsregister Leverera rapporter med lärmodeller/goda exempel till stöd för universitetens och vårdverksamheternas pedagogiska utveckling inom förbättringskunskap. Nationell Plattform för förbättringskunskap

6 Umeå Universitet, Region Västerbottens län Registercentrum Norr Linköpings universitet, Hälsouniversitetet, Region Östergötland& Registercentrum Sydost Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska universitetssjukhuset & Registercentrum VGR Hälsohögskolan i Jönköping, Region Jönköpings län & Registercentrum Sydost Lunds, Kristianstad, Malmö universitet, Region Skåne & Registercentrum Syd Nationell Plattform för förbättringskunskap Fem lokala samverkansprojekt

7 AktiviteterVAR/VEM Nätverksbyggande Kunskapsläget Utbildning (workshops, film) Kursplaner Obligatoriska moment som bidrar till progression Valbar kurs Interprofessionella team Lärmodeller VFU Studentmedverkan, patientmedverkan, spridning (flyer. konf. NPF), Implementera QR i FA, VIL Lärosäten + vårdverksamhet+ RCO Lärare, kliniska handledare, chefer registerhållare, studentrepresentanter Grundutbildning (studenter) Nationell Plattform för förbättringskunskap

8  Bygger och utvidgar nätverk  Breddar representation i projekten  Långsiktiga effekter  Kompetensuppbyggnad  Logistiken Styrkor och utmaningar… Nationell Plattform för förbättringskunskap

9  Förbättringsprojekt  Examensarbeten (C och D uppsatser)  Interprof. team i samband med VFU Utveckla lärmodeller/goda exempel som bidrar till ökad användning av kvalitetsregister Nationell Plattform för förbättringskunskap

10 TACK så länge! Nationell Plattform för förbättringskunskap


Ladda ner ppt "Projekt LÄRMODELLER II vt 2015 - ht 2016 Nationell Plattform för förbättringskunskap www.forbattringskunskap.se Projektledare Ylva Fredholm Ståhl Sommardialogen2015."

Liknande presentationer


Google-annonser