Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt LÄRMODELLER II vt ht 2016

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt LÄRMODELLER II vt ht 2016"— Presentationens avskrift:

1 Projekt LÄRMODELLER II vt 2015 - ht 2016
INITIERAT projektet NPF= Arbetet i plattformen drivs idag av personer som representerar olika organisationer och utbildningssamordnare. Etablera förbättringskunskap som ämne på utbildningarna och att sprida och utveckla kunskap om ämnet på ett nationellt, regionalt samt lokalt plan. Medel från NQR Lektor HHJ- JA Kring integrering av teoretiskt och verksamhetsförlagt lärande om kvalitetsregister som resurs i förbättringsarbetet Nationell Plattform för förbättringskunskap Projektledare Ylva Fredholm Ståhl Sommardialogen2015

2 Lärmodeller I 2012-2013 Hur integrera FK och QR i vårdutbildningarna?
Genomfördes en stor kartläggning - öka kunskap om, användningen av och spridning - utveckla samarbete och bygga nätverk - initierades skisser på lokala projekt Slutrapport Som en sekundär effekt initierade kartläggningen flera lokala projekt. Det är angeläget att följa och stötta dessa projekt i det fortsatta genomförandet och att sprida erfarenheter av deras processer. En ansökan om fortsättning där tyngdpunkten ligger på lokala projekt inom grundutbildningen på landets vårdutbildningar samt på projekt med interprofessionellt lärande för att utforska hur lärande om FA med stöd av QR kan utvecklas inom vårdens grundutbildningar. Detta i linje med beslutsgruppens intensioner. . I Lärmodeller II ska det tas fram en rapport som sammanfattar erfarenheterna från både Lärmodeller I och II, vilken ska skickas till alla lärosäten. Nationell Plattform för förbättringskunskap

3 Övergripande syfte Utveckla och genomföra lärmodeller
i arbetet med kvalitetsregister, för interprofessionell samverkan mellan utbildning, verksamhet och registercentra Övergripande mål: Utveckla och genomföra Lärmodeller för interprofessionell samverkan mellan utbildning, verksamhet och registercentra Med fokus på kvalitetsregister i förbättringsarbete Nationell Plattform för förbättringskunskap

4 Genomföra, samordna och stötta lokala projekt
Syfte Genomföra, samordna och stötta lokala projekt kring integrering av teoretiskt och verksamhetsförlagt lärande om kvalitetsregister som resurs i förbättringsarbete. Kring integrering av teoretiskt och verksamhetsförlagt lärande om kvalitetsregister som resurs i förbättringsarbetet Interprofessionella inspirationsdagen också fungera som slutredovisning för Lärmodeller II Nationell Plattform för förbättringskunskap

5 Mål för Lärmodeller II Genomföra lokala projekt för att öka och sprida kunskaper och erfarenheter nationellt om integrering av teoretiskt och verksamhetsförlagt lärande om kvalitetsregister Synliggöra hur lärosäten, vårdverksamheter och registercentra kan utveckla och fördjupa sin samverkan vad gäller förbättringskunskap och data från kvalitetsregister Leverera rapporter med lärmodeller/goda exempel till stöd för universitetens och vårdverksamheternas pedagogiska utveckling inom förbättringskunskap. Nationell Plattform för förbättringskunskap

6 Fem lokala samverkansprojekt
Umeå Universitet, Region Västerbottens län Registercentrum Norr Linköpings universitet, Hälsouniversitetet, Region Östergötland& Registercentrum Sydost Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska universitetssjukhuset & Registercentrum VGR Hälsohögskolan i Jönköping, Region Jönköpings län & Registercentrum Sydost Lunds, Kristianstad, Malmö universitet, Region Skåne & Registercentrum Syd Kontinuerliga möten och träffar Styrkor och utmaningar lära sig av varandras processer i projekten Gemensam mall som kontinuerligt ska uppdateras Project place- plattform för allt material Bildat lokala projektgrupper med företrädare för lärosäten, HoS, RC Referensgrupp /Arbetsgrupp Rapporterar till styrgruppen NPFK Nationell Plattform för förbättringskunskap

7 Aktiviteter VAR/VEM Nätverksbyggande Lärosäten + vårdverksamhet+ RCO
Kunskapsläget Utbildning (workshops, film) Kursplaner Obligatoriska moment som bidrar till progression Valbar kurs Interprofessionella team Lärmodeller VFU Studentmedverkan, patientmedverkan, spridning (flyer. konf. NPF), Implementera QR i FA, VIL Lärosäten + vårdverksamhet+ RCO Lärare, kliniska handledare, chefer registerhållare, studentrepresentanter Grundutbildning (studenter) Nationell Plattform för förbättringskunskap

8 Styrkor och utmaningar…
Bygger och utvidgar nätverk Breddar representation i projekten Långsiktiga effekter Kompetensuppbyggnad Logistiken Ökad användning av kvalitetsregister i förbättringsarbeten Använda kvalitetsregister i examensarbeten Studenter arbeta i Interprofessionella team och lära sig förbättringsarbeten med hjälp av verktyg som PGSA hjulet Interprofesionella team utgå från befintliga data i kvalitetsregister och skapa ett förbättringsarbete Göra kontinuerlig uppföljning i kvalitetsregister för att relatera till utfallsdata Nationell Plattform för förbättringskunskap

9 Utveckla lärmodeller/goda exempel som bidrar till ökad användning av kvalitetsregister
Förbättringsprojekt Examensarbeten (C och D uppsatser) Interprof. team i samband med VFU Ökad användning av kvalitetsregister i förbättringsarbeten Använda kvalitetsregister i examensarbeten Studenter arbeta i Interprofessionella team och lära sig förbättringsarbeten med hjälp av verktyg som PGSA hjulet Interprofesionella team utgå från befintliga data i kvalitetsregister och skapa ett förbättringsarbete Göra kontinuerlig uppföljning i kvalitetsregister för att relatera till utfallsdata Nationell Plattform för förbättringskunskap

10 TACK så länge! Förslag: Ta fram testmoduler för lärosäten
Nationell Plattform för förbättringskunskap


Ladda ner ppt "Projekt LÄRMODELLER II vt ht 2016"

Liknande presentationer


Google-annonser