Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programinformation Internationella civilekonomprogrammet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programinformation Internationella civilekonomprogrammet"— Presentationens avskrift:

1 Programinformation Internationella civilekonomprogrammet! 17 augusti 2015 Henrik Nehler, Programansvarig Gunilla Söderberg, Programkoordinator Detta är en generell mall för att göra PowerPoint presentationer enligt LiU:s grafiska profil. Du skriver in din rubrik och eventuell underrubrik i det blå fältet på sid 1. Det blå fältet kan justeras för att stämma överens med rubrikens längd. Namn och institutionstillhörighet ersätter den svarta texten. Börja sedan skriva in din text på sid 2. För att skapa nya sidor, tryck Ctrl+M. Sidan 3 anger placering av bilder och grafik. Titta gärna på ”Baspresentation 2011” för exempel. Den sista bilden är en avslutningsbild som visar LiU:s logotype och webbadress. Om du vill ha fast datum, eller ändra författarnamn, gå in under Visa, Sidhuvud och Sidfot. Linköpings universitet

2 Agenda Vilka som jobbar med programmet Programhemsidan Kurshemsidor
Agenda Vilka som jobbar med programmet Programhemsidan Kurshemsidor LISAM & Polopoly Universitetsorganisation Universitetskunskap Examination Kvalitet & vad kan ni bidraga med? Kort beskrivning av programmet Linköpings universitet

3 Vi som jobbar med programmet
Vi som jobbar med programmet Programansvarig Henrik Nehler Programkoordinator Gunilla Söderberg Studievägledare Malin Gröndahl-Maass Programadministratör Catharina Elvör Landansvariga Malin Gröndahl-Maass (tyska), Cecilia Enberg (franska) och David Andersson (spanska) Lärare från olika avdelningar/ämnen och institutioner ELIN, StuFF Ni förstås! Linköpings universitet

4 Programansvarigs roll
Programansvarigs roll Utveckla och profilera civilekonomprogrammet Samordna programmets innehåll och beställa kurser och inriktningar Säkerställa kvaliteten i undervisningen Upprätta budget och rapportera verksamhetens utfall till fakultetsstyrelsen Fråga gärna – jag hänvisar er vidare om det är något som jag inte kan hjälpa er med! Linköpings universitet

5 Programkoordinators roll
Akademisk koordinator Kvalitetsarbete – kursutvärderingsmöten Internationalisering Hålla kontakt med er och tidigare studenter (alumner) Fråga gärna – jag hänvisar er vidare om det är något som jag inte kan hjälpa er med!

6 Studievägledarens roll
Studievägledaren – ditt ”bollplank” informera och stödja studenterna under studietiden upplysningar om studier på programmet studieplanering och studieteknik tillgodoräkning, byte av utbildningsprogram, parallelläsning studieintyg information om utlandsstudier Malin Gröndahl-Maass A-huset, ingång 19 eller 19c (bredvid expeditionen)

7 Vem svarar på vad? Frågor om enskild kurs Kursansvarig
Frågor om dina studier Studievägledaren Frågor om dina utlandsstudier Landansvarig Frågor om Ladok Programadministratören Frågor om utveckling av programmet Programansvarig Frågor kring kvalitet & internationalisering Programkoordinator

8 Tveka inte att kontakta oss om ni undrar över något!
Malin Gröndahl-Maass Catharina Elvör Henrik Nehler Gunilla Söderberg

9 Programhemsida Ni finner mycket information på programmets hemsida (t ex under fliken studieinformation)! Kursinformation, tentamensschema, valinformation, utlandsinformation mm

10 Kurshemsidor Polopoly Organisation & ledning
LISAM dokument/ /Lisamintrsv.pdf

11 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Civilekonomprogrammet ges av Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling (IEI) – en unik storinstitution med ledande forskning inom många av de områden som ni kommer att läsa som kurser IEI har 470 anställda & 4400 helårsstudenter - LiUs största grundutbildningsinstitution Exempel på avdelningar: Företagsekonomi, Nationalekonomi, Affärsrätt, Produktionsekonomi, Logistik, Ekonomiska informationssystem, Industriell marknadsföring/ekonomi IEI är huvudinstitution för följande program: Civilekonomprogrammet, Internationella Civilekonomprogrammet, Affärsjuridiska programmet, I-linjen (Industriell ekonomi), M-linjen (Maskinteknik), Systemvetenskapliga programmet & Pol Kand-programmet Linköpings universitet

12 Viktiga universitetsbegrepp
Viktiga universitetsbegrepp Universitetets organisation Rektor/Universitetsledning Fakultet, t ex Fil Fak, Tek Fak, Med Fak Institution, t ex IEI, MAI, IFM, IDA (här finner ni statistikavdelningen) Avdelning/ämne, t ex Företagsekonomi (FEK), Nationalekonomi (NEK) eller Fackspråk … snart ska ni läsa ”Organisation” och universitetet är en komplex variant på temat Personer som ni kommer att möta i undervisningen Kursansvarig – Frank-Gilles (franska, Marisol (spanska), Christoph (tyska) Professor – docent – universitetslektor – universitetsadjunkt – doktorand – amanuens (kan alla vara lärare på era kurser) Undervisning – forskning – administration – tredje uppgiften …men viktigast av allt är ni! Lite jag skrev upp förut idag – när jag funderade Problemlösandet har en mångfacetterad bas Linköpings universitet

13 Examination Högskolepoäng (1,5 hp = 1 veckas arbete)
Examination Högskolepoäng (1,5 hp = 1 veckas arbete) Olika typer av examination Skriftlig tentamen – är alltid individuell Inlämningsuppgifter/projektarbeten – individuell/i grupp Ni måste alltid referera – annars fusk Case – oftast i grupp Muntlig tentamen - individuell/i grupp Hemtentamen - individuell/i grupp Betyg U/G/VG Viktigt med bra betyg för att kunna välja bästa partneruniversiteten Rättning av salstentamina Resultatet skall vara studenten tillhanda inom 10+2 helgfria arbetsdagar Feedback Även rättning och seminarier mm är former av feedback Kan ske från föreläsare till student eller tvärtom, kan vara skriftlig eller muntlig, kan vara individuell eller gruppbaserad, kan alltså vara såväl specifik som generell Linköpings universitet

14 Examination fortsättning
Examination fortsättning Tre tentamenstillfällen ges per kurs och år Ingen så kallad ”plussning” på filosofiskfakultet Omprövning ska lämnas in inom 10 arbetsdagar LADOK – systemet för dokumentation av studieresultat Studentportalen - Där kan ni bl a anmäla er till tentor Ni måste registrera er till era kurser via studentportalen Tentamensanmälan görs via studentportalen och skall göras senast 10 arbetsdagar före tentamensdatum. Tentamensguiden hittar ni här! Observera att ni kan anmäla er till hela terminens kurser och tentor direkt vid terminsstart, om ni inte avser att gå upp på en tenta måste ni dock komma ihåg att avanmäla er. Det mycket viktigt att ni aktiverar LiU-ID och hämtar ut LiU-kort Schemalagt på tisdag Linköpings universitet

15 Några tips på vägen… Klart att ni ska ha kul, men 40 timmars studier per vecka är ett viktigt riktmärke, annars kan det bli jobbigt senare under utbildningen Tänk gärna studier som arbete under 8 timmar/dag må-fr Tänk på vad ni vill vara och bli! Se framåt Vill ni starta företag? Vill ni jobba i offentlig sektor? Vill ni jobba i storföretag? Vad är er drivkraft i studierna? Känner ni er som ekonomer? Ekonomer jobbar i många olika branscher Engagemang i något annat än studier är bra Räkna upp yrken Sista punkten tar jag upp när besök av äldre studenter kommer Linköpings universitet

16 Vi kommer tillbaka… En obligatorisk föreläsningsserie för den blivande civilekonomen: Att vara student, redan på onsdag klockan 8.15 i A1 Akademiskt lärande Att skriva akademiskt Information om programmets kurser och inriktningar Besvarar frågor om studentliv och program Lycka till med era studier och ha en riktigt skoj nolle-p! Linköpings universitet

17 civilekonomprogrammet
Internationella civilekonomprogrammet


Ladda ner ppt "Programinformation Internationella civilekonomprogrammet"

Liknande presentationer


Google-annonser