Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnhälsovårdsprogram i samverkan med socialtjänst för barn i riskmiljöer Åsa Heimer, projektledare, vårdutvecklare BHV-Nord, Stockholm Åsa Heimer 150422.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnhälsovårdsprogram i samverkan med socialtjänst för barn i riskmiljöer Åsa Heimer, projektledare, vårdutvecklare BHV-Nord, Stockholm Åsa Heimer 150422."— Presentationens avskrift:

1 Barnhälsovårdsprogram i samverkan med socialtjänst för barn i riskmiljöer Åsa Heimer, projektledare, vårdutvecklare BHV-Nord, Stockholm Åsa Heimer 150422

2 Bakgrund Gemensam vilja – socialtjänst och barnhälsovård - att göra gott för barn och föräldrar i Rinkeby Åsa Heimer 150422

3 Utökat barnhälsovårdsprogram i samverkan med föräldrarådgivare, Rinkeby Förstagångsföräldrar Barn födda 130901-140831 Sex planerade hembesök (1-2 veckor, 2 mån, 4 mån, 6 mån, 8 mån och 15 månaders ålder) Barnen följs upp till 18 månaders ålder Ordinarie barnhälsovårdsprogram, Husby, Kista, Hässelby gård Förstagångsföräldrar Barn födda 130901-141130 Ett planerat hembesök (1-2 veckors ålder) Barnen följs upp till 18 månaders ålder Åsa Heimer 150422

4 Syfte Att förbättra förutsättningarna för god psykisk hälsa för barn genom att tidigt erbjuda stödjande insatser till deras föräldrar Åsa Heimer 150422

5 Vad ska mätas och beskrivas? Karolinska Institutet ansvarar för forskningen – professor Bo Burström med forskare Effekter av insatsen Enkät/intervju med föräldrar (även kontrollgrupp) Djupintervju med föräldrar (tiotal) Journaluppgifter inkl. sjukvårdskonsumtion En modell för samverkan mellan kommun och landsting för de allra minsta barnen och deras föräldrar Process hur genomförandet sker, problem/hinder och hur dessa löses, framgångsfaktorer Åsa Heimer 150422

6 Finansiering Folkhälsomyndigheten ersätter barnhälsovården och forskningen Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ersätter föräldrarådgivarna Åsa Heimer 150422

7 Vårt gemensamma uppdrag Med barnets bästa i fokus och lyhördhet för familjens egna kultur och kompetens förebygga psykisk ohälsa hos barn genom att stärka familjens tillit till och förtroende för sin egen förmåga stärka familjens delaktighet i samhället tidigt upptäcka familjer med behov av extra stöd och att erbjuda det Åsa Heimer 150422

8 Tal- och språkutveckling TEMA Kost amning/flaska, mat Barns utveckling och behov av stimulans Relationer Föräldraskap Barnsäkerhet Hälsa och egenvård Öppna förskolan och förskola Familjens nätverk Åsa Heimer 150422 Tandhälsa Samspel Pappor Vägledning/gränssättning

9 Pappor är viktiga Strävar efter att båda föräldrarna ska vara med vid hembesöken Talar om pappans betydelse för barnet Ju tidigare pappor tar eget ansvar för barnet ju mer närvarande och ansvarstagande blir pappor framöver Barn med närvarande pappor mår bättre och presterar bättre i skolan Kan erbjuda pappor (och mammor) individuella samtal Åsa Heimer 150422

10 Det som gör skillnad för barn och föräldrar är inte vilket program man använder sig av utan ”the strength of the relationship” (Frank Oberklaid, professor, Melbourne – okt. 2014) Åsa Heimer 150422

11 Styrkor med programmet möter familjen i hemmiljö tid att mötas och att ge info. når alla föräldrar bygger upp tillit/relation med familjerna – även inför framtiden kan ge stöd tidigt när föräldrar är mottagliga avdramatiserar socialtjänsten Åsa Heimer 150422

12 Forts. Styrkor med programmet Samarbetet ökar lyhördhet/flexibilitet i mötet med föräldrarna ger familjerna något helt nytt berikar/utvecklar personalen genererar ny samverkan med andra aktörer Åsa Heimer 150422

13 Tack! Asa.heimer@sll.se 08-123 130 47 Åsa Heimer 150422


Ladda ner ppt "Barnhälsovårdsprogram i samverkan med socialtjänst för barn i riskmiljöer Åsa Heimer, projektledare, vårdutvecklare BHV-Nord, Stockholm Åsa Heimer 150422."

Liknande presentationer


Google-annonser