Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åsa Heimer, projektledare, vårdutvecklare BHV-Nord, Stockholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åsa Heimer, projektledare, vårdutvecklare BHV-Nord, Stockholm"— Presentationens avskrift:

1 Åsa Heimer, projektledare, vårdutvecklare BHV-Nord, Stockholm
Barnhälsovårdsprogram i samverkan med socialtjänst för barn i riskmiljöer Åsa Heimer, projektledare, vårdutvecklare BHV-Nord, Stockholm Åsa Heimer

2 Bakgrund Gemensam vilja – socialtjänst och barnhälsovård - att göra gott för barn och föräldrar i Rinkeby Åsa Heimer

3 Ordinarie barnhälsovårdsprogram, Husby, Kista, Hässelby gård
Utökat barnhälsovårdsprogram i samverkan med föräldrarådgivare, Rinkeby Förstagångsföräldrar Barn födda Sex planerade hembesök (1-2 veckor, 2 mån, 4 mån, 6 mån, 8 mån och 15 månaders ålder) Barnen följs upp till 18 månaders ålder Ordinarie barnhälsovårdsprogram, Husby, Kista, Hässelby gård Förstagångsföräldrar Barn födda Ett planerat hembesök (1-2 veckors ålder) Barnen följs upp till 18 månaders ålder Åsa Heimer

4 Syfte Att förbättra förutsättningarna för god psykisk hälsa för barn genom att tidigt erbjuda stödjande insatser till deras föräldrar Åsa Heimer

5 Vad ska mätas och beskrivas
Vad ska mätas och beskrivas? Karolinska Institutet ansvarar för forskningen – professor Bo Burström med forskare Effekter av insatsen Enkät/intervju med föräldrar (även kontrollgrupp) Djupintervju med föräldrar (tiotal) Journaluppgifter inkl. sjukvårdskonsumtion En modell för samverkan mellan kommun och landsting för de allra minsta barnen och deras föräldrar Process hur genomförandet sker, problem/hinder och hur dessa löses, framgångsfaktorer Åsa Heimer

6 Finansiering Folkhälsomyndigheten ersätter barnhälsovården och forskningen Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ersätter föräldrarådgivarna Åsa Heimer

7 Vårt gemensamma uppdrag
Med barnets bästa i fokus och lyhördhet för familjens egna kultur och kompetens förebygga psykisk ohälsa hos barn genom att stärka familjens tillit till och förtroende för sin egen förmåga stärka familjens delaktighet i samhället tidigt upptäcka familjer med behov av extra stöd och att erbjuda det Åsa Heimer

8 TEMA Kost Barns utveckling och behov av stimulans amning/flaska, mat
Tal- och språkutveckling Relationer Hälsa och egenvård Pappor Öppna förskolan och förskola Samspel Föräldraskap Barnsäkerhet Familjens nätverk Tandhälsa Vägledning/gränssättning Åsa Heimer

9 Pappor är viktiga Strävar efter att båda föräldrarna ska vara med vid hembesöken Talar om pappans betydelse för barnet Ju tidigare pappor tar eget ansvar för barnet ju mer närvarande och ansvarstagande blir pappor framöver Barn med närvarande pappor mår bättre och presterar bättre i skolan Kan erbjuda pappor (och mammor) individuella samtal Åsa Heimer

10 ”the strength of the relationship”
Det som gör skillnad för barn och föräldrar är inte vilket program man använder sig av utan ”the strength of the relationship” (Frank Oberklaid, professor, Melbourne – okt. 2014) Åsa Heimer

11 Styrkor med programmet
möter familjen i hemmiljö tid att mötas och att ge info. når alla föräldrar bygger upp tillit/relation med familjerna – även inför framtiden kan ge stöd tidigt när föräldrar är mottagliga avdramatiserar socialtjänsten Åsa Heimer

12 Forts. Styrkor med programmet
Samarbetet ökar lyhördhet/flexibilitet i mötet med föräldrarna ger familjerna något helt nytt berikar/utvecklar personalen genererar ny samverkan med andra aktörer Åsa Heimer

13 Tack! Åsa Heimer


Ladda ner ppt "Åsa Heimer, projektledare, vårdutvecklare BHV-Nord, Stockholm"

Liknande presentationer


Google-annonser