Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

-en valideringsstudie inom svenska Gynop-registret Postoperativ antibiotika- användning efter gynekologiska operationer Av Magnus Wieslander Handledare:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "-en valideringsstudie inom svenska Gynop-registret Postoperativ antibiotika- användning efter gynekologiska operationer Av Magnus Wieslander Handledare:"— Presentationens avskrift:

1 -en valideringsstudie inom svenska Gynop-registret Postoperativ antibiotika- användning efter gynekologiska operationer Av Magnus Wieslander Handledare: Mats Löfgren Institutionen för Gynekologi och Obstetrik 1

2 2 15b) Infektion  Feber mer än 38C i mer än 2 dagar  Urinvägsinfektion  Infektion i underlivet, illaluktande flytningar  Sårinfektion, infektion i bukärret  Livmoderinfektion  Infektion inne i bukhålan (bukabscess)  Allmän blodförgiftning (sepsis)  Annan infektion (Beskriv vid fråga 15f)  Varit inlagd på sjukhus pga infektion  Ingen infektion 16c) Behandling  Nej  Ja, kontrollerades med ytterligare återbesök och/eller utredning  Ja, med antibiotika/penicillin  Ja, smärtstillande  Ja, med såromläggning  Ja, annan behandling. Beskriv:........... Studie av infektions– antibiotikafrågan i 8v enkäten

3 3 15b) Infektion  Feber mer än 38C i mer än 2 dagar  Urinvägsinfektion  Infektion i underlivet, illaluktande flytningar  Sårinfektion, infektion i bukärret  Livmoderinfektion  Infektion inne i bukhålan (bukabscess)  Allmän blodförgiftning (sepsis)  Annan infektion (Beskriv vid fråga 15f)  Varit inlagd på sjukhus pga infektion  Ingen infektion 16c) Behandling  Nej  Ja, kontrollerades med ytterligare återbesök och/eller utredning  Ja, med antibiotika/penicillin  Ja, smärtstillande  Ja, med såromläggning  Ja, annan behandling. Beskriv:...........

4 4 Kan man lita på patientenkäter ?

5 5 Frågeställning Hur många av de patienter som besvarat att de haft en infektion samt blivit behandlad med antibiotika har de facto erhållit antibiotika? (grupp IwA=Infection with Antibiotics) Hur många av de patienter som besvarat att de haft en infektion men ej uppgivit någon antibiotikabehandling har de facto inte erhållit antibiotika? (grupp InA=Infection no Antibiotics) Finns det någon skillnad i antibiotikaförskrivning mellan sjukhusen? Finns det någon skillnad i infektionsfrekvens mellan sjukhusen?

6 6 Syfte Varför validera? - Kvalitetssäkra registret! - Utvärdera enkätdesign - Infektionsfrekvens - Antibiotikaförskrivning

7 7 Data från Gynop-registret -8v enkäten, utvalda landsting Patientenkäterna jämfördes mot datajournaler Diskrepans Patientbrev Semistrukturerad telefonintervju Individuell bedömning Data från Gynop-registret -nationellt Sammanställning Metod

8 8 Inklusionskriterier IwA ( Infection with Antibiotics ): -Besvarat enkäten -Operation mellan 1/9-13 och 1/9-14. -Uppgivit infektion samt antibiotikabehandling -Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten Jämtland, Halland, Östra Götaland Totalt 216 patienter Inklusionskriterier InA ( Infection no Antibiotics ) : -Besvarat enkäten -Operation mellan 1/1-13 och 1/9-14 -Uppgivit infektion, ej antibiotikabehandling -Västerbotten, Västernorrland, Halland, Östra Götaland, Hudiksvall Totalt 151 patienter

9 9 Individuell bedömning Grupp A) Antibiotikabehandlad Grupp B) Ej antibiotikabehandlad Grupp C) Oklart

10 10 Nationell data Inklusionskriterier - besvarat enkäten - operation mellan 1/7-13 och 1/7-14 - uppgivit infektion med eller utan antibiotikabehandling - typ av operationer: adnex, hysterektomi, inkontinens, prolaps

11 11 Grupp IwA ( Infection with Antibiotics ): - 216 patienter (100%) inkluderades - Diskrepans hos 24 patienter (11%) - 21 av 24 patienter genomförde intervjun, (bortfall: 1 patient ingen kontaktinformation, 2 patienter svarade ej) Bedömning efter telefonintervju - Grupp A) 16 patienter (76%) - Grupp B) 5 patienter (24%) - Grupp C) 0 patienter (0%) Av 213 kontrollerade patienter (100%) som uppgett infektion med antibiotikabehandling bedömdes det att 208 patienter (98%) erhållit antibiotika. Resultat

12 12 P=0.05P=0.01P=0.001 Sann proportion 0.92N=1250N=2030N=3130 0.94N=280N=450N=700 0.96N=107N=172N=265 0.98N=48N=77N=120 Antal patienter krävs för att erhålla power = 90 % H0 =<90% av patienterna som uppger att de fått antibiotika postoperativt har får det. H1 ≥ 90% av patienterna har fått antibiotika

13 13 Grupp InA ( Infection no Antibiotics ) - 151 patienter (100%) inkluderades - Diskrepans hos 33 patienter (22%) - 22 av 33 patienter genomförde intervjun, (bortfall: 2 patienter ville ej delta, 1 patient ej etiskt, 4 patienter ingen kontaktinformation, 4 patienter svarade ej) Bedömning efter telefonintervju - Grupp A) 19 patienter (86%) - Grupp B) 1 patienter (5%) - Grupp C) 2 patienter (9%)

14 14 Av 138 kontrollerade patienter (100%) som uppgett infektion utan antibiotikabehandling bedömdes det att 119 patienter (86%) ej heller erhållit antibiotika.

15 15 Antal patienter krävs för att erhålla power = 80 % H0 =<80% av patienterna som uppgivit att de ej fått antibiotika har inte heller erhållit behandling. H1 ≥ 80% av patienterna har ej erhållit behandling. P=0.05P=0.01P=0.001 Sann proportion 0.85N=360N=580N=890 0.90N=77N=125N=193 0.95N=27N=44N=68

16 16 Patientenkäten är alltså validerad med ≥90% avseende uppgiven infektion med antibiotikabehandling. MEN Frågan har en bristfällig validitet för patienter som uppgivit infektion utan behandling!

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22 Gynop-registrets patientenkät = god validitet vid infektion med antibiotikabehandling, bristande validitet vid infektion utan antibiotikabehandling. Liten men viss skillnad avseende postoperativ infektionsfrekvens mellan enskilda sjukhus efter genomgången hysterektomi. Konsekvens av studien: Passivt negerande antibiotikafråga Aktivt negerande antibiotikafråga Sammanfattning

23 23


Ladda ner ppt "-en valideringsstudie inom svenska Gynop-registret Postoperativ antibiotika- användning efter gynekologiska operationer Av Magnus Wieslander Handledare:"

Liknande presentationer


Google-annonser