Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1920 Förbud för bönder att aga sina anställda 1958 Förbud för lärare att aga sina elever 1979 Förbud för föräldrar att aga sina barn 2006 Förbud att kränka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1920 Förbud för bönder att aga sina anställda 1958 Förbud för lärare att aga sina elever 1979 Förbud för föräldrar att aga sina barn 2006 Förbud att kränka."— Presentationens avskrift:

1

2 1920 Förbud för bönder att aga sina anställda 1958 Förbud för lärare att aga sina elever 1979 Förbud för föräldrar att aga sina barn 2006 Förbud att kränka barn o elever i skolan

3 Normerna för hur man ska vara och leva är inte enhetliga, vilket ställer större krav på en stabil inre struktur hos människor. Hållbar inre mänsklig utveckling är lika viktig som hållbar utveckling när det gäller den yttre miljön. (Brundtlandrapporten)

4  Behov av trygghet  Behov av nyfiket utforskande Exempel: Anton i Lummelundagrottan

5 Att tolka människors beteenden som uttryck för mentala tillstånd t ex tankar, känslor, avsikter, behov, önskningar, föreställningar mm. Att se sig själv utifrån och andra inifrån

6

7 - Var har du varit? - Min lille pojke var sjuk, så jag har varit hemma med honom. - Hoppas han dör! Vad säger läraren?

8  Att intressera sig för vad man själv och andra tänker, känner, vill ogillar, behöver, menar.  Därtill behövs en attityd av nyfikenhet på vad som sker i psyket hos en själv och andra.  Mentalisering innehåller alltid ett visst mått av osäkerhet. (Ex: De nya datorerna)

9  Psykisk ekvivalens Det jag vet, vet alla ( ex pistolhot)  Låtsasläge Inre och yttre verklighet åtskilda (Hon mognar över sommaren)  Teleologiskt förhållningssätt Att agera i stället för att reflektera (ex pappan i T-banan)

10  Skam (Filip på promenad)  Meningslöshet (Omorganisation igen!)  Brist på sammanhang (Men vi har ju just bytt rektor!)

11  Genom att bli mentaliserad  Mentalisering = psykets immunförsvar (ex Vad synd, jag som just..)  Viktigt för mentaliseringsförmågan är: goda anknytningserfarenheter dvs upplevelser av att känna sig förstådd, lyssnad på och respekterad.

12  Trygg anknytning  Otrygg anknytning: ambivalent undvikande desorganiserad  Syftet med anknytningsbeteendet är att få närhet och skydd. Det är nära kopplat till ett utforskande beteende.När behovet av närhet och skydd är tillfredsställt börjar barnet utforska sin omgivning. (Hagström Kompletterande anknytningsperson i förskolan).

13  Visa intresse (Vem bor i huset du har ritat?)  Undvik skamaffekt  Sök efter mening- undersökande förhållnings- sätt. (En pappa har klagat på dig)  Ickevärderande attityd

14 Vi blir till i andras ögon i berättelsen om oss själva  Alltid ska du krångla! (Jag är krånglig)  Kulorna i fickan (Olika perspektiv)  Nu har jag tagit studenten!

15  Behovet att bli sedd. – Du ser glad ut!  Behovet att vara duktig. -Du kan lugna en orolig förälder. ( Se upp för dead man test)  Behovet av kontroll. -Vi går igenom förväntningarna på den nya försteläraren.  Behovet att vara omtyckt.

16  Berätta! Jag vill lyssna.

17

18 Ett informationssystem Ett motivationssystem Ett kommuniaktionssystem

19 Positiva: intresse glädje Neutrala: förvåning Negativa: Rädsla sorg/ledsnad vrede avsky avsmak skam

20 är ett uttalande eller en handling som gör det svårt för den andre att upprätthålla en positiv självbild.

21  Identifikation att kunna identifiera känslor hos sig själv och andra  Expressivitet att kunna uttrycka känslor kroppsligt och verbalt  Tolerans att stå ut med att uppleva känslor (särskilt negativa)  Förmåga att använda som information att kunna härbärgera känslan så länge som det behövs för att tillgodogöra sig den information som känslan förmedlar

22  När jag blir rädd finns det alltid någon som kan hjälpa mig.  När jag söker upp andra blir jag välkomnad.  Om jag gör mitt bästa uppskattas det av andra.  När jag blir ledsen får jag tröst.

23  När jag blir rädd väcker det andras vrede.  När jag söker upp andra drar de sig undan.  Om jag gör mitt bästa får jag ändå kritik.  När jag blir ledsen möts jag av andras hån.

24  Grundaffekten intresse främjar lärande  Grundaffekten skam hindrar lärande (men skambeläggande behövs i socialisationsprocessen)

25 med regelbundna träffar är ett bra sätt att främja mentaliseringsförmågan hos både barn och vuxna i skolan. Margareta Normell föreläste. Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "1920 Förbud för bönder att aga sina anställda 1958 Förbud för lärare att aga sina elever 1979 Förbud för föräldrar att aga sina barn 2006 Förbud att kränka."

Liknande presentationer


Google-annonser