Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fjädern-artiklar och författare genom tiderna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fjädern-artiklar och författare genom tiderna"— Presentationens avskrift:

1 Fjädern-artiklar och författare genom tiderna
Fjäder-artiklar och författare

2 Fjädrar 2008 (16 författare) Projekt Urkult, ett ämnesöverskridande temaarbete i grundskolans år 7 av Stina Ekmark, Lars-Gunnar Svenneke och Tore Mattsson Internationellt språkutbyte - hur kontinuerliga kontakter med en partnerskola kan skapa intresse och motivation samt utveckla och främja ungdomars språkförmåga i spanska och engelska av Anna R. Lorentzon  Speech - ett retorikprojekt av Mia Olsson och Lars Gullbrandson Bilder säger mer än tusen ord. Rörlig bild som metod att åskådliggöra verksamheten, kommunicera och levandegöra förskolans arbetssätt och barns utveckling av Regina Bergendahl  Ekologiska, sociala och ekonomiska studier av torskfisket i Östersjön Ett konkret exempel för gymnasieskolan på ett lärande för hållbar utveckling av Rolf Erikson och Susanne Mellvig Lärstilar. Om praktiskt arbete med olika lärstilar av Maria Carlsson Bygg- och konstruktionsprojekt för barn 1-3 år av Annika Johansson och Kristina Laestander Roos Hållbar utveckling. Praktiskt arbete på Sågtorpsskolan av Gill Niklasson och Birgitta Pettersson Elevers delaktighet i sitt eget lärande. Att genom samtal och strukturer skapa förståelse för mål i läroplan och kursplaner av Catharina Sahlén Teknik som ett integrerat ämne. Hur kan man integrera tekniken med skolans övriga ämnen  av Jane Rosenquist 

3 Fjädern 2009 (17 författare) Elevers inflytande under fritidshemsverksamheten. Metoder för att få barn att bli mer aktiva och delaktiga i sin tid på fritids av Jarko Tuisku Att arbeta med ordspråk. Ett processinriktat arbetssätt för elever att träna upp sin värderingsförmåga och sina ”känslomuskler” av Ulrika Hansén Det man lyser på växer. Veckouppdrag med inbyggt reflektionsarbete – ett sätt att utveckla elevernas lärande  av Annette Mogren Hållbar utveckling i skolans närområde. Problembaserat lärande och redovisningar som redskap i naturvetenskapundervisning i skolans närområde av Niklas André, Niklas Hellgren, Max Ljungberg Vad kan en skola vara? Ett dokumentärteveprojekt om människan bakom olika samhällsfrågor  av Johanna Gagner, Daniel Lundqvist, Kari Maliniemi, Emma Rosén Från "Mattesopa" till Godkänd på MatteB kursen. Attityder och metoder att få elever att vilja lära sig matematik av Eva Friberg Coachande och hälsofrämjande arbetssätt. Ett pedagogiskt verktyg för att nå maximal utveckling och ett stimulerat lärande av Anne Koponen och Maria Ståhl IUP En modell för att engagera elever, lärare och föräldrar i kunskapsutvecklingen av Monica Widing Learning Study i matematik. En modell för utveckling av lärandet i klassrummet i år 6 av Ebba Drakenberg, Marie Boutard Mothander och Monika Neuman

4 Fjädern 2010 (18 författare) Dokumentation. Ett sätt att utveckla eleven. av Alf Pettersson och Ida Johansson Arbetsböcker i förskolan. Projekt "Racerbilar" för barn 2-4 år. av Annika Johansson och Helena Duncan Gemensamma matematikprov, analysinstrument och bedömningsmatriser för kvalitetshöjningar. av Per Ericson, Max Ljungberg och Torsten Pihl Ämnesintegration – Projekt med hjälp av matematik, IKT och musik  av Karin Håkansson, Karin Eliasson Skarstedt och Per Jönsson Viberg Brobygge mellan universitet och gymnasieskola. Om ett samarbets- och nätverksprojekt i ämnet tyska av Ewa Baedecke Yllner Bild av självförtroende. Om bildundervisningens betydelse i skolan. av Ina M Andersson Båda könen ska bli vinnare. Värdet av genus & jämställdhet i förskolan av Moa Wahlqvist och Jenny Wennblom Att utforma ett kreativt landskap. Ett utvecklingsarbete av miljön för barn i åldrarna 1-3 år. av Karin Mattsson och Mimmi Adolfsson Musikundervisningen i skolan. Ett sätt att genomföra musikundervisningen så att den tillgodoser alla elevers individuella lärstil – och på så sätt förbättrar elevernas resultat och upplevelse av Birgitta Torstensson Stora tigrar och små barn  eller hur tigern fick plats på förskolan  av Lena Nyman

5 Fjädern 2011 (15 författare) Maryam Herlin, förskollärare, Amadeus förskola, kommer att skriva sin artikel om ”Tema Staden”. Ursula Aglassinger,, Christina Norling, Sofia Strindholm och Eva-Mari Kallin, förskollärare, Strandparkens förskola, kommer att skriva sin artikel om ”Från plutt till Apple-skrutt, hur modern teknik kan stödja lärandet i förskolan”. Gunvor Persson och Jessica Wallin förskollärare, Kummelnäs förskola, kommer att skriva sin artikel om hur man kan stimulera barns språkutveckling på en småbarnsavdelning. Ann-Charlotte ”Lotta” Lindström, speciallärare, Sickla skola F-6, kommer i sin artikel att beskriva utvecklingsarbetet med kommunikationsklassen på skolan. Anneli Skiöld, lärare, Igelboda skola F-6, kommer att skriva sin artikel om textilslöjd och utvecklingsarbete inom ämnesområdet Marie Öhman Nilsson, Johanna Brolin Juhlin och Karin Eliasson, lärare, Myrsjöskolan F-6, kommer att skriva sin artikel om elevledda utvecklingssamtal. Per Wetterblad, fritidspedagog, Igelboda skola, kommer att skriva sin artikel om framgångsfaktorer i utvecklingen av fritidshemsverksamheten på skolan. Malin Adriansson, lärare, Myrsjöskolan 7-9, kommer att skriva sin artikel om åtgärdsprogram med utgångspunkt i elevens starka sidor. Camilla Björkman och Mia Olsson., lärare, Myrsjöskolan 7-9, kommer att skriva sin artikel om ett SKYPE-projekt om luft och vatten. Stina Ekmark, lärare, Myrsjöskolan 7-9, Dataspel som appar. 14-åringar gör appar om vikingatiden för iPhone och iPad. 


Ladda ner ppt "Fjädern-artiklar och författare genom tiderna"

Liknande presentationer


Google-annonser