Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Målet med den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft”. PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Målet med den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft”. PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE."— Presentationens avskrift:

1 ”Målet med den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft”. PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 19 (sid. 12) En central del i den regionala tillväxtpolitiken är ömsesidig samordning av långsiktiga nationella strategier med regionala strategier och program. De skapar bättre förutsättningar för ett långsiktigt hållbart tillväxtarbete eftersom en förbättrad samverkan mellan olika geografiska nivåer skapar effektivare lösningar och främjar synergier mellan aktörer och sektorer.

2 Lokal och regional konkurrenskraft Boende Besökare Företag Omvärld, trender Demografi Arbetsmarknad Service Lokal kultur/”anda” Infrastruktur Politiken kan till viss del påverka förutsättningarna

3 Utvecklingsambitioner EU Nationell Politiska inriktningar Lag Pengar/initiativ Strategier/viljeinriktningar Region Strategier o verksamhet Regionala inriktningar Utvecklingsmedel Kommun Välfärdstjänster Lokala inriktningar/prioriteringar Stor verksamhet Operativ

4 Genomförande Strukturfonder ”En central del i den regionala tillväxtpolitiken är ömsesidig samordning av långsiktiga nationella strategier med regionala strategier och program”.

5 Förbättringsområden

6

7 Sammanfattning Globala trender påverkar det lokala Decentraliserad regionalpolitik Avklingande expansion av offentlig sektor = Kommunen, regionen eller staten kan inte själv Behövs starkare samarbeten Mer uppmärksamhet på planering o genomförande Ställer nya krav på ledarskap

8 Tillväxtanalys Utvärderingar och analyser Analysverktyg – Pipos (Access på alla län) www.tillvaxtanalys.se Tack för mig!


Ladda ner ppt "”Målet med den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft”. PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE."

Liknande presentationer


Google-annonser