Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-01-26 Sfinkterskador BR-istningsregistret Eva Uustal KK US Linköping Motala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-01-26 Sfinkterskador BR-istningsregistret Eva Uustal KK US Linköping Motala."— Presentationens avskrift:

1 2015-01-26 Sfinkterskador BR-istningsregistret Eva Uustal KK US Linköping Motala

2 Dilemman idag Diagnosen ur obstetrisk synvinkel ” total eller partiell” Viktigt att ha uppvisa låg incidens Diagnosen ur colorektal synvinkel Extern eller intern Viktigt att upptäcka skada EU 2015

3 Det finns TVÅ sfinktrar men mångas diagnostik avser bara den externa… Extern sfinkter: Spänning känns vid knip Bra att ha i ”nöd” Mestadels relaxerad Missad skada kan sutureras efter lång tid Intern sfinkter: Tonus känns i vila Sköter ständig kontinens behövs för att känna om det kommer gaser eller avföring så att man törs släppa sig Skada kan bara åtgärdas direkt efter förlossning, sen krymper muskeln ihop! EU 2015

4 Interna sfinktern, IAS perienalkroppens Greta Garbo Svår att se i såret Lätt att se med ultraljud (högt glykogeninnehåll) Nödvändig för kontinens Kan bara sys adekvat direkt efter förlossning, sen krymper den ihop! EU 2015

5 Ny klassificering från 2014-01-01 O70.2 Perinealbristning grad 3: O70.2C Sfinkterruptur, mindre än halva externa sfinktern Analkanalen har bibehållen rund form och främre väggen är täckt av vävnad där en del utgörs av extern sfinkter O70.2D Sfinkterruptur, mer än halva externa sfinktern (inkl total ruptur av externa sfinktern utan engagemang av interna sfinktern) Analkanalens form är påverkad men den interna sfinktern syns hel O70.2E Sfinkterruptur, ruptur av både externa och interna sfinktern Analkanalens form är påverkad och endast analslemhinnan är intakt O70.2X Sfinkterruptur ospecificerad Sfinkterskada ospecificerad utan möjlighet till närmare diagnostik Efter Uustal Fornell EK, Berg G, Hallbook O, Matthiesen LS, Sjodahl R. Clinical consequences of anal sphincter rupture during vaginal delivery. J Am Coll Surg 1996;183:553–8. EU 2015

6 Perineala hudens höjd säger ingenting om mellangården eller sfinktrarna EU 2015

7

8 1.- att fånga upp kvinnor som har besvär efter bristning 2.- att ge återkoppling till läkare och barnmorskor som suturerar bristningar 3.- att ge klinikerna uppföljning av medicinska resultat 4.- möjlighet till nationell jämförelse och FOU 5.- att förbättra handläggningen av förlossningsbristningar genom att fråga om hur de diagnostiseras och sutureras. EU 2015 Syften BR

9 Vi kan få reda på Får man mer sfinkterskada om man har IBS?? Vilket suturmaterial är bäst? Antibiotika? Kontinens efter grad 2, 3, 4? Sexuell funktion efter 2, 3, 4? Komplikationer, vad, hur ofta? Faktorer som predisponerar för dåliga resultat- förlossningssätt, förebyggande, proaktiv behandling EU 2015

10 Återkoppling Patientens uppfattning om sitt tillstånd direkt till barnmorska eller läkare Sammanfattning skrivs i obstetrikjournal Patienter med problem kan kontaktas Resultatkoll i realtid jämfört med riket Årig återrapportering EU 2015

11 Journalsystemet fungerar inte för uppföljning(Obstetrix) Saknas uppgifter om intern sphincter Hur diagnosen ställs antibiotika Suturmaterial icke absorberbart???? Ny version behövs omgående men kommer att ta minst 3 år Först då meningsfullt att direktöverföra data till BR EU 2015

12 Från patienter Känner sig trygga och väluppföljda Enkelt att fylla i Oro väcks av frågor om analinkontinens och framfall ”kan det hända mig” EU 2015

13 Vem gör jobbet? informerar och lämnar ut enkät Personal på BB informerar och lämnar ut enkät Patienten fyller i 3 formulär Läkarsekreterarelägger upp pat I gynop och för över data Läkare och barnmorskor kompletterar befintliga opformulär med PISA-variablerna, bedömer inkomna enkäter och tar ställning till om det behövs uppföljning EU 2015

14 PISA: kompletterar obstetrikjournalerna Perinealkropp Bidigital palpation före sutur: 2cm Intern sfinkter: hel/ inte hel/inte undersökt ultraljud ja/nej Suturmaterial: Antibiotika (pga bristning): ja/nej EU 2015

15 Nuläge, Bristningsregistret 1045 patienter hittills Uttag av data om operation, 8- veckorsuppföljning fungerar redan för kliniker som är med Allt finns i rapportgeneratorn Ett-årsdata börjar komma in EU 2015

16 Rupturens omfattning Grad 2 4,5% Grad 388% Grad 47% EU 2015

17 Age at delivery

18 EU 2015 Spontaneous or instrumental delivery

19 Intern sfinkter Bedömd hel4% Bedömd skadad18% Bedömd med ultraljud33% Inte bedömd43% EU 2015

20 Suturmaterial i sfinktern Vicryl 11% PDS1% Uppgift saknas84% EU 2015

21 Ettårsresultat 75% nöjd eller mycket nöjd med hur det har blivit efter sutureringen Bara 54 % upplever sig okomplicerade EU 2015

22 Deltagande sjukhus oktober 2014 EU 2015

23

24

25

26

27

28

29 <

30

31

32

33

34 Före Efter EU 2015

35 Ettårsresultat 75% nöjd eller mycket nöjd 54 % okomplicerad EU 2015

36 “Du är inte färdig, och det är som det skall” (TT) 1045 patienter inkluderade ( jmf ca 5000 fall per år) 26 sjukhus deltar redan Det visar sig vilka frågor som inte får svar och behöver ändras Användarnas synpunkter avgör kvaliteten framöver EU 2015


Ladda ner ppt "2015-01-26 Sfinkterskador BR-istningsregistret Eva Uustal KK US Linköping Motala."

Liknande presentationer


Google-annonser