Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsyn över energihushållning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsyn över energihushållning"— Presentationens avskrift:

1 Tillsyn över energihushållning
Erfarenheter från Falun och Dalarna Peter Sjö

2 Miljöförvaltningen i Falun

3 Miljöförvaltningen i Falun
Gör uppdrag åt Miljönämnden som tillsynsmyndighet Gör uppdrag åt Kommunstyrelsen när det gäller övergripande strategiska frågor inom miljö- och folkhälsoområdet

4 Miljöförvaltningen i Falun
Miljönämndsuppdraget Tillsyn enligt miljöbalken Tillsyn enligt livsmedelslagen Tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel Kommunens naturvårdsorgan – reservat o d

5 Miljöförvaltningen i Falun
Miljötillsyn B, C U (440 registrerade objekt) Endast Falu gruva och Grycksbo Pappersbruk tillsynas av Länsstyrelsen 340 poster i hälsoskyddsregistret 625 poster i livsmedelsregistret

6

7 Fortsatt arbete – kartläggning
Energikartläggning via enkät till 360 företag Svar från 245 Samordnat för tre syften Kommunal energi- och klimatplan Underlag för energirådgivningen Underlag för prioritering av tillsynsinsatser Missar i informationen och bristande kunskap hos mottagarna gav inte så bra svar Visade dock att kunskapsnivån är låg!

8 Fortsatt arbete - uppföljning
Uppföljning av verksamheterna som deltog i länsprojektet Fortfarande varierande kunskapsnivå Krav på åtgärdsplaner Uppföljning av genomförande Har delvis stannat av pga inriktningen på 3 års avskrivningstid för åtgärder Nystart med ny tillsynsvägledning

9 Fortsatt arbete – riktad tillsyn
Tillsyn vid större idrottsanläggning (ishall, simhall, sporthall, friidrottshall m m) Energirådgivare deltar vid livsmedelsinspektioner Nytt länsprojekt – idrottsanläggningar och handelslokaler

10 Ny regional tillsynsvägledning
Information/stöd finns redan på andra ställen God kunskap Bästa teknik som inte är orimlig att genomföra – inga schabloner om återbetalningstider Identifiera möjliga åtgärder Fortlöpande genomföra rimliga åtgärder

11 Ny regional tillsynsvägledning
Prioritering viktig för tillsynsmyndigheten: Stor andel icke förnybara energikällor Hög energianvändning Hög effektiviseringspotential Länsstyrelsen i Dalarna PM 2012:03

12 Gruppövning Sågverk med produktion av 40-50 000 m3 virke
En kartläggning inkommen 2005? I samband med tillsynprojektet En åtgärdsplan inkommen 2011 efter ägarbyte och tillsyn Verksamheten ligger i ”skogen” och har inget fjärrvärmenät i närheten, däremot egen fastbränslepanna och virkestorkar Hur skulle du hantera åtgärdsplanen? Vilka uppgifter skulle du mer vilja ta in? Vad skulle du kontrollera vid tillsynsbesök?

13


Ladda ner ppt "Tillsyn över energihushållning"

Liknande presentationer


Google-annonser