Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIREKTIVET Arbetsgrupp: Polarbibblo.se Polarbibblo.se är en viktig del av Biblioteken i Norrbottens e-resurser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIREKTIVET Arbetsgrupp: Polarbibblo.se Polarbibblo.se är en viktig del av Biblioteken i Norrbottens e-resurser."— Presentationens avskrift:

1

2 DIREKTIVET Arbetsgrupp: Polarbibblo.se Polarbibblo.se är en viktig del av Biblioteken i Norrbottens e-resurser.

3 E-resurser – vad är det? E-böcker, surf- och läsplattor, biblioteksportaler för interaktivitet med låntagarna, Facebook för att visa vardagen, bibliotekskatalogen, Polarbibblo.se … E-böcker är dock vad de flesta först kommer att tänka på E-resurserna påverkar arbetet i rummet Katalogen fungerar inte för unga användare

4

5

6 Hur används Polarbibblo.se i Norrbotten? 51 procent av besöken är från Norrbotten 79,1 procent av alla redigerade och publicerade bidrag är från Norrbotten (76, 4 procent 2013) Minskat marginellt i fråga om besök med 7 procent jmfr. 2013

7 Ur direktivet 2015 – MÅL: 1. Barnen i Norrbotten är aktiva på Polarbibblo.se. 60 % av alla besök från Sverige ska komma från Norrbotten 2. Ta fram ett internt material som inspirerar folkbiblioteken att utveckla det fysiska rummet knutet till Polarbibblo.se* 3. Undersöka pojkars förhållande till skrivande och läsande. Att under 2016 särskilt lyfta fram pojkars skrivande** 4. Ha ett inkluderande synsätt 5. Ta fram en kommunikationsplan 6. Undersöka förutsättningar för Polarbibblo att samverka kring katalogen

8 2014 * Polarbibblohörna på biblioteken med för ändamålet avsatt dator samt inredning att använda vid bl.a. bokprat på biblioteket Folder att lämna över i handen Muntlig kommunikation på personalmöten genom barnbibliotekspersonalen Press Separat material där vi lyfter fram talsyntestjänsten - få din text uppläst innan du skickar in

9 Samarbeten 2015

10 Norrbottenmusiken – Poesimelodi 2016

11 Norrbottens museum - Lekstäver och orddjur

12 Polarbibblo på turné

13 Hur bemöts barn i det virtuella biblioteksrummet? Uppsats av Tove Frankow Crivellaro Barns perspektiv, det enskilda barnet och barnperspektivet, tillvarata barns intressen

14 Frågeställningar i uppsatsen Vilken typ av verksamhet (er) framhäver biblioteket via webbplatsens barnsida? Vilket förhållningssätt intar biblioteket gentemot barn på webbplatsens barnsida? Vilken syn på barn speglas i utformningen av webbplatsens barnsida?

15 några slutsatser ”Det är tydligt att man utgår från barns perspektiv; genom att barn behandlas som kompetenta och kapabla att själva välja hur de vill uttrycka sig här och nu kan man även säga att sidan stärker barnens egenmakt.” ”På Polarbibblo däremot bryts inte det kontrakt som sidan i sin helhet byggt upp.”

16 ”Kanske är den chockad över att barn tillåts vara utgångspunkt och medelpunkt för en hel bibliotekswebbplats.” Ur Hur bemöts barn … (ObS Ny bild för BBW)

17 Strategiska utvecklingsområden - Digitalt läsfrämjande I dag görs mycket lite direkt för barn i folkbibliotekens digitala kanaler. Detta beror i hög grad på bristande resurser och kompetens. Handlingsprogrammet!

18 KUR stöder nationellt syftande utvecklingsprojekt inom området Utveckling av den nationella bibliotekskatalogen Libris för bättre anpassning till folkbibliotekens behov. En fråga för KB (och folkbiblioteken, mitt tillägg)* För en nationell biblioteksstrategi blir digitalt läsfrämjande en viktig fråga

19 Ur Hur bemöts barn … … kan man utläsa att tillgängligheten på folkbibliotekens webbplatser är bristande, att många bibliotek inte tycks använda sina webbplatser på ett effektivt sätt, samt att många bibliotek måsta anpassa sig till olika begränsningar kring webbplatsens utformning. (Obs ny bild för BBW)

20 Ur Hur bemöts barn … … inte finns några entydiga designkonventioner för webbplatser som riktar sig till barn (Jochmann-Mannak et al. 2012) … barn och vuxna läser bilder på olika sätt … hantera bilder som oproblematiska och dekorativa (OBS Ny bild för BBW)

21 Ett LB-mål för 2015 – Utreda en spegling av sidan på minoritetsspråken!


Ladda ner ppt "DIREKTIVET Arbetsgrupp: Polarbibblo.se Polarbibblo.se är en viktig del av Biblioteken i Norrbottens e-resurser."

Liknande presentationer


Google-annonser