Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riktlinjer för nyanlända Barn- och utbildningsförvaltningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riktlinjer för nyanlända Barn- och utbildningsförvaltningen"— Presentationens avskrift:

1 Riktlinjer för nyanlända Barn- och utbildningsförvaltningen
BESLUTAD , reviderad

2 Kommunen bör ha riktlinjer för mottande av nyanlända elever

3 Nyanlända barn eller ungdomar
Begreppet nyanländ (enligt Skolverkets Allmänna råd) används om barn eller ungdomar som inte har svenska som modersmål och som inte heller behärskar det svenska språket och som anländer till Sverige nära eller under sin skoltid i grundskolan, särskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

4 Rätt till skolgång Barn som är bosatta i landet har skolplikt
Barn med permanent uppehållstillstånd har skolplikt Nyanlända barn som är asylsökande, har tillfälligt uppehållstillstånd eller är papperslösa /gömda har rätt till utbildning men ingen skolplikt Folkbokföringskommunen eller den kommun som barnens stadigvarande vistas i är skyldig att anordna utbildningen

5 Revidering nu – och fler förändringar kommer
Information – kunskap att hämta Skolinspektionens beslut Gymnasieskolans uppdrag …………………………………………… Regeringens proposition 2014/15:45 ”utbildning för nyanlända elever-mottagande och skolgång” Förslag om förändringar i skollagen

6 Skolverkets hemsida ”Nyanländas lärande
Antalet nyanlända elever ökar och allt fler kommuner måste bygga upp beredskap och kunskap för att ta emot nyanlända elever och erbjuda bra utbildning.” Uppdaterat material i metodboken

7 Språkintroduktion och individuellt alternativ
Introduktionsprogrammet Språkintroduktion målgrupp nyanlända elever med annat modersmål än svenska som inte har uppnått målen för svenska eller svenska som andraspråk för årskurs 6 o som är i ålder år. Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ Målen för årskurs 9 ska nås

8 Undervisning i svenska
Skolinspektionen – likvärdigheten i arbetet med icke alfabetiserade elever Komplext att lära ett nytt språk, lära sig läsa och skriva på det nya språket. Dra nytta av kartläggning som sker på Slussen. Principen från det konkreta till det abstrakta

9 Studiehandledning Skolförordningen och gymnasieförordningen ”en elev skall få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det”

10 Kompetensutveckling Lärare som undervisar i förberedelseklass eller i språkintroduktionen är synnerligen viktiga för de nyanlända eleverna. Kompetensutveckling inom det språkstödjande arbetet. Kollegialt lärande Skolverket: Tydliga framgångsfaktor är lärarnas kompetens i flerspråkighet och andraspråksutveckling och flexibilitet i skolans organisation

11 Sannolika förändringar Revidering av riktlinjerna
Ex inom två månader –kunskapsbedömning skolplacering inom två månader förberedelseklass, ett år max två


Ladda ner ppt "Riktlinjer för nyanlända Barn- och utbildningsförvaltningen"

Liknande presentationer


Google-annonser