Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A3-metoden Visuell kommunikation för att komma fram till beslut Ett effektivt hjälpmedel vid förbättringsarbete/ problemlösning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A3-metoden Visuell kommunikation för att komma fram till beslut Ett effektivt hjälpmedel vid förbättringsarbete/ problemlösning."— Presentationens avskrift:

1 A3-metoden Visuell kommunikation för att komma fram till beslut Ett effektivt hjälpmedel vid förbättringsarbete/ problemlösning

2 A3-metoden är … Standard på pappersformatet, 2 stående A4-sidor = A3 Standardiserat rapportformat, en sida Standardiserad dokumentation, rubriker Enkel arkiveringsmetod

3 A3-metoden kan användas till … Planering Budgetering Kommunikation Problemlösning

4 Allmänt innehåll i en A3-rapport … Analys av nuläget - vänster sida Korrigerande åtgärder/ Lösning - kort sikt - lång sikt Implementeringsplan - vad, vem, när? Godkänd av: Bakgrund Beskrivning av nuläget Analys - grundorsaker - 5 varför - fiskbensdiagram Kostnadsfördelar Tester och utvärdering Uppföljning Framtida önskade läget - höger sida Upprättad av/ Datum / Version:Problem/ Avvikelse/ Ärende

5 Rubrik Bakgrund, mätningar, mål, gap etc. Ämne: xxx A3 Strategi Avd/ Enhet: xx Tankar om förra årets aktiviteter AktivitetResultat och olösta frågor Bakgrund, mätningar, mål, gap etc. Handlingsplan för det nya året MålAktiviteter Fortsättning och frågor att lösa senare Upprättad av: xx Version och datum: xx J F M A M J J A S O N D

6 Bakgrund och mätningar Problem/ Avvikelse/ Ämne: xxx A3 Problemlösning Avd/ Enhet: xx Nuvarande situation Grundorsaker (5 varför)/ Fiskbensdiagram Framtida läge/ Mål Framtida åtgärder/ Eventuell test i liten skala Upprättad av: xx Införandeplan - Implementering Vad?Vem?Klart när? Uppföljning Mål och mätetal?Vad blev resultatet? Godkänd av: xx Version och datum: xx

7 Bakgrund Ämne: xxxxx Avd/ Enhet: xxxxx Så här ser det ut just nu! xxxx Så här vill vi arbeta! Det här behöver vi göra! Upprättad av: xxxxx Version och datum: xxxxx xxxx Beslutad av: xxxxx Arbetet med Vård i rimlig tid 2010

8 Bakgrund Nationellt Ökade krav i kömiljard 2010 Lag om vårdgaranti 1 juli Regionalt Tillgänglighet är ett av sex prioriterade fokusområden Tillgängligheten ska vara hållbar över tid och ingen patient ska behöva vänta längre än vårdgarantins 90 - 90 Kraven i kömiljarden ska uppnås till 100 % Leveransskicklighet: välfungerande produktionsplanering som möjliggör vård i rimlig tid till alla Mål för remisshantering enligt praxis ska uppnås till 100 % Fokusområden: Inflöde – Produktionsplanering – Information & kommunikation Ämne: Vård i rimlig tid på SUS 2010 – planerad vård Avd/enhet: Staben för Forskning och utveckling Så här ser det ut på SUS just nu Besök Op/åtgärd - Orbit ca 3 267 patienter väntat > 1 år 834 patienter väntat > 1 år Op/åtgärd - Provisio 945 patienter väntat > 1 år Så här vill vi arbeta på SUS Det här behöver vi göra på SUS Författare: Lena Kjellman Kiebach, Marie E Nilsson, Christina Landegren, Annika Ralsmark Version och datum: 4, 2010-04-23 Beslutad i ledningsgruppen SUS 2010-04-26 Rätt patient får rätt vård av rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad och bara en gång Info och stöd Division Enhet Klinik VGA/TK Info och stöd SUS Ansvarig i divisionsstaben Uppföljning av resultat Leverans – Kvalitet Ansvariga på kliniken Inflöde: Remisshantering/ Op.anmälan/ÅB Planering: Schema och samplanering Info/kommunikation – väntande patienter: Medicinskt ansvarig, läkare Planerare/koordinator, ssk Administrativt stöd, med. sekr. Ansvarig för kvalitetssäkring och rapportering Skapa förutsättningar - Överenskommelser Ansvarig divisionschef Uppföljning, ledning och styrning Åtgärder vid avvikelser från måltal Körevision genomförs och är klar – när? Beredningsgrupp Stabschef FoU Divisionschef Chefläkare VGA/TK Arbetsgrupp VGA/TK VIS Lean Kommunikation Ansvarig klinikchef Uppföljning ledning och styrning Implementering och tillämpning av Medicinska indikationer och Praxis x 2 MOTT US OP Uppföljningsmöten - Divisionsnivå Nätverk Workshop Tillgänglighetsseminarium Fokusområden 2010 1. Körevision (Kvalitetssäkring – Samordning) 2. Kontroll över inflödet 3. Produktionsplanering 4. Information och kommunikation


Ladda ner ppt "A3-metoden Visuell kommunikation för att komma fram till beslut Ett effektivt hjälpmedel vid förbättringsarbete/ problemlösning."

Liknande presentationer


Google-annonser