Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A3-metoden Visuell kommunikation för att komma fram till beslut

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A3-metoden Visuell kommunikation för att komma fram till beslut"— Presentationens avskrift:

1 A3-metoden Visuell kommunikation för att komma fram till beslut
Ett effektivt hjälpmedel vid förbättringsarbete/ problemlösning

2 A3-metoden är … Standard på pappersformatet, 2 stående A4-sidor = A3
Standardiserat rapportformat, en sida Standardiserad dokumentation, rubriker Enkel arkiveringsmetod

3 A3-metoden kan användas till …
Planering Budgetering Kommunikation Problemlösning

4 Allmänt innehåll i en A3-rapport …
Problem/ Avvikelse/ Ärende Upprättad av/ Datum / Version: Analys av nuläget - vänster sida Framtida önskade läget - höger sida Bakgrund Beskrivning av nuläget Analys - grundorsaker - 5 varför - fiskbensdiagram Korrigerande åtgärder/ Lösning - kort sikt - lång sikt Implementeringsplan - vad, vem, när? Kostnadsfördelar Tester och utvärdering Uppföljning Godkänd av:

5 Rubrik A3 Strategi Ämne: xxx Avd/ Enhet: xx Upprättad av: xx
Bakgrund, mätningar, mål, gap etc. Handlingsplan för det nya året Mål Aktiviteter J F M A M J J A S O N D Tankar om förra årets aktiviteter Aktivitet Resultat och olösta frågor Bakgrund, mätningar, mål, gap etc. Fortsättning och frågor att lösa senare Upprättad av: xx Version och datum: xx

6 A3 Problemlösning Problem/ Avvikelse/ Ämne: xxx Avd/ Enhet: xx
Bakgrund och mätningar Framtida läge/ Mål Nuvarande situation Införandeplan - Implementering Vad? Vem? Klart när? Grundorsaker (5 varför)/ Fiskbensdiagram Framtida åtgärder/ Eventuell test i liten skala Uppföljning Mål och mätetal? Vad blev resultatet? Upprättad av: xx Godkänd av: xx Version och datum: xx

7 Arbetet med Vård i rimlig tid 2010
Ämne: xxxxx Avd/ Enhet: xxxxx Bakgrund Så här vill vi arbeta! Så här ser det ut just nu! xxxx Det här behöver vi göra! xxxx Upprättad av: xxxxx Version och datum: xxxxx Beslutad av: xxxxx

8 Ämne: Vård i rimlig tid på SUS 2010 – planerad vård
Avd/enhet: Staben för Forskning och utveckling Bakgrund Nationellt Ökade krav i kömiljard 2010 Lag om vårdgaranti 1 juli Regionalt Tillgänglighet är ett av sex prioriterade fokusområden Tillgängligheten ska vara hållbar över tid och ingen patient ska behöva vänta längre än vårdgarantins Kraven i kömiljarden ska uppnås till 100 % Leveransskicklighet: välfungerande produktionsplanering som möjliggör vård i rimlig tid till alla Mål för remisshantering enligt praxis ska uppnås till 100 % Fokusområden: Inflöde – Produktionsplanering – Information & kommunikation Så här vill vi arbeta på SUS Skapa förutsättningar - Överenskommelser Beredningsgrupp Stabschef FoU Divisionschef Chefläkare VGA/TK Rätt patient får rätt vård av rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad och bara en gång SUS Uppföljningsmöten - Divisionsnivå VGA/TK Ansvarig divisionschef Uppföljning, ledning och styrning Åtgärder vid avvikelser från måltal Körevision genomförs och är klar – när? Info och stöd Division Arbetsgrupp VGA/TK VIS Lean Kommunikation Ansvarig i divisionsstaben Uppföljning av resultat Leverans – Kvalitet Info och stöd Ansvarig klinikchef Uppföljning ledning och styrning Implementering och tillämpning av Medicinska indikationer och Praxis x 2 Så här ser det ut på SUS just nu Besök Op/åtgärd - Orbit ca patienter väntat > 1 år patienter väntat > 1 år Op/åtgärd - Provisio 945 patienter väntat > 1 år Klinik Info och stöd Ansvariga på kliniken Inflöde: Remisshantering/ Op.anmälan/ÅB Planering: Schema och samplanering Info/kommunikation – väntande patienter: Medicinskt ansvarig, läkare Planerare/koordinator, ssk Administrativt stöd, med. sekr. Ansvarig för kvalitetssäkring och rapportering Nätverk Workshop Tillgänglighetsseminarium Enhet MOTT US OP Det här behöver vi göra på SUS Fokusområden 2010 Körevision (Kvalitetssäkring – Samordning) Kontroll över inflödet Produktionsplanering Information och kommunikation Författare: Lena Kjellman Kiebach, Marie E Nilsson, Christina Landegren, Annika Ralsmark Version och datum: 4, Beslutad i ledningsgruppen SUS


Ladda ner ppt "A3-metoden Visuell kommunikation för att komma fram till beslut"

Liknande presentationer


Google-annonser