Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A P R Lärmiljö Administrativ plattform: Pedagogiska verktyg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A P R Lärmiljö Administrativ plattform: Pedagogiska verktyg"— Presentationens avskrift:

1 A P R Lärmiljö Administrativ plattform: Pedagogiska verktyg
Egna verktyg

2 edWise/administration
Regleras med tydlig instruktion Vår administrativa plattform Mail Betyg och bedömning Schema IUP Pedagogisk planering Detta gör vi: IUP och skriftliga omdömen Pedagogisk planering Betyg och bedömning Närvarohantering Planering, uppföljning och resultatsammanställningar som rör elevarbeten. Mailhantering Planering av och information kring kommande aktiviteter Kommunicerar med vårdnadshavarna Mötesdokumentation, exempelvis APT och projektgrupper, Detta gör vi inte: Åtgärdsprogram -  alla skolformer använder systemet Elevhälsans PMO

3 P Office 365 och GAFE Regleras med tydlig policy Skarpa verktyg
Vad kan vi göra i Google apps for education samt O365: Samarbetar kring skoluppgifter Elevarbete i enskilda samt delade dokument, presentationer, kalkyark och liknande Formativ återkoppling genom kommentarer och återkoppling mellan elev-pedagog samt elev-elev Redovisar, presenterar och kommunicerar kring lärande och lärprocesser Vad kan vi inte göra i Google apps for education: IUP och skriftliga omdömen Närvarohantering Åtgärdsprogram Kommunikation med vårdnadshavare GAFE, Office 365 Mail, dokument, presentation och kollaboration Sociala lösningar Endast i molnet Plattformsoberoende Valfritt alternativ eller kommunens alternativ i övrigt

4 R Resurser i molnet Regler
För att en skola eller enskild lärare/skolpersonal ska kunna använda molntjänster i sin yrkesutövning är det viktigt att följande regler följs: ● Personal på skolan ska ha tagit del av och skrivit under dokumentet. ● Följa lagstiftning för publicering av personuppgifter (PUL) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ● Vara införstådd med gällande lagstiftning och regler för upphovsrätt och publicering. Skolan ska hämta in ett samtycke från eleverna och/eller deras vårdnadshavare. ● Vara införstådd med att kommunen har rätt att granska personliga konton vid misstanke om missbruk mot detta avtal. ● Ingen myndighetsutövning får göras i molntjänster.

5 Lärmiljö Administration Mail och samarbete Läromedel Övriga resurser
edWise, procapita, e-tjänster För alla Administreras av IT Mail och samarbete Office 365 Läromedel Liber, NE.se, Svenska Djur, Skolstil … Övriga resurser GAFE, Socrative, molntjänster och appar Administreras av skolan, rektors beslut


Ladda ner ppt "A P R Lärmiljö Administrativ plattform: Pedagogiska verktyg"

Liknande presentationer


Google-annonser