Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Hamlin, Monica Jemsson, Ann-Sofie Rahm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Hamlin, Monica Jemsson, Ann-Sofie Rahm"— Presentationens avskrift:

1 Maria Hamlin, Monica Jemsson, Ann-Sofie Rahm
Patienters upplevelse av delaktighet i sin självdialys – en intervjustudie Nordic journal of Nursing Research of Clinical Studies/ Vård i Norden 2013;33 PP Maria Hamlin, Monica Jemsson, Ann-Sofie Rahm Nordiatrans

2 Region Jönköpings län Länssjukhuset Ryhov Jönköping
Höglandssjukhuset Eksjö - länsdelssjukhus Värnamo sjukhus – länsdelssjukhus Tillsammans ett upptagningsområde på invånare. Nordiatrans

3 Värnamo sjukhus upptagningsområde ca. 85 000
Ca. 350 patienter på njurmottagning 7 patienter i PD 33 patienter i bloddialys varav 11 har självdialys Transplantationsmottagning Nordiatrans

4 Värnamo sjukhus upptagningsområde ca. 85 000
Ca. 350 patienter på njurmottagning 7 patienter i PD 33 patienter i hemodialys varav 11 har självdialys Transplantationsmottagning Nordiatrans

5 Bakgrund Aktivt deltagande kan öka motivationen att förbättra hälsotillståndet Närståendes delaktighet [Scand J Caring Sci Sep;21(3): ] [J Adv Nurs.2012;68(8): ] Nordiatrans

6 Bakgrund Sjuksköterskornas delaktighet
Brist på delaktighet hos dialyspatienter [Nursing Ethics May;19(3): ] [Scand J Caring Sci.2012 Mar;26(1):61-69] Nordiatrans

7 Syfte Att belysa patienters upplevelse av delaktighet i sin självdialys. Nordiatrans

8 Metod Design – kvalitativ ansats med narrativa intervjuer
Datainsamling – nio patienter från två olika sjukhus Inklusionskriterier: - patienter med hemodialys eller peritonealdialys - över 18 år och som haft dialys minst 6 månader - erfarenhet av att sköta sin behandling helt eller delvis själv. Nordiatrans

9 Varje intervju innehöll två öppna frågor
” Hur upplever du att det är att vara delaktig i din dialysbehandling? ” ” Kan du berätta om en vanlig dialysdag? ” Nordiatrans

10 Dataanalys Meningsbärande enhet Kondensering Under -katgori Kategori
“…då vet jag vad det är för något fel och vad jag ska göra. Då får man inte den paniken eller vad man ska säga.” Vet vad som händer med maskinen. Får inte panik. Att ha kontroll. Trygghet. Nordiatrans

11 Resultat Patienter som sköter sin dialysbehandling själva vill vara delaktiga. Patienternas delaktighet leder fram till trygghet. Ju mer delaktig patienten är desto större frihet upplever patienten. Nordiatrans

12 Kategorier och underkategorier
Att känna trygghet Att känna frihet Att ha kunskap Att få vara med och bestämma Att känna support från sin omgivning Att ha flexibla tider Att ha rutiner Att inte låta behandlingen styra livet Att ha kontroll Att känna sig friskare Att ta eget ansvar Nordiatrans

13 Att ha kunskap ”… varje gång maskinen larmade så kände man, vad är det nu? Och så ligger man och tittar och så blinkar det rött. Och så vet man inte vad det är” Nordiatrans

14 Att ha kontroll ”… det är nästan lättare eller bekvämare att sticka sig själv än att någon annan ska in och rota i armen eller i blodkärlen. När jag sätter nålen så känner jag ju direkt om nålen kommer fel så då blir det ju automatiskt att man inte trycker på den”. Nordiatrans

15 Att ta eget ansvar ” Jag gör det för mig själv. Så jag har aldrig tänkt på biten ansvar där. Det är hjälp till mig – självhjälp ” . Nordiatrans

16 Att få vara med och bestämma
”Man kan säga om jag bara skulle komma hit, göra dialys och gå… De gör maskinen i ordning, flickorna… då är jag inte alls inblandad i det hela. Då känns det lite, ursäkta att jag kommer” Nordiatrans

17 Att känna sig friskare ”Tycker man att det är besvärligt,
då är det besvärligt. Det är bara så… det här ska jag fixa. Jag har inget val”. Nordiatrans

18 Slutsats För att kunna möta dialyspatienterna är det viktigt att sjukvården blir ännu mer personcentrerad och erbjuder ett inkluderande och flexibelt arbetssätt både avseende tider och medbestämmande, vilket leder till ökad trygghet och frihet. Nordiatrans

19 Tack för oss! Nordiatrans


Ladda ner ppt "Maria Hamlin, Monica Jemsson, Ann-Sofie Rahm"

Liknande presentationer


Google-annonser