Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patienters upplevelse av delaktighet i sin självdialys – en intervjustudie Maria Hamlin, Monica Jemsson, Ann-Sofie Rahm Nordiatrans 2015-03-13 Nordic journal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patienters upplevelse av delaktighet i sin självdialys – en intervjustudie Maria Hamlin, Monica Jemsson, Ann-Sofie Rahm Nordiatrans 2015-03-13 Nordic journal."— Presentationens avskrift:

1 Patienters upplevelse av delaktighet i sin självdialys – en intervjustudie Maria Hamlin, Monica Jemsson, Ann-Sofie Rahm Nordiatrans Nordic journal of Nursing Research of Clinical Studies/ Vård i Norden 2013;33 PP

2 Region Jönköpings län  Länssjukhuset Ryhov Jönköping  Höglandssjukhuset Eksjö - länsdelssjukhus  Värnamo sjukhus – länsdelssjukhus Tillsammans ett upptagningsområde på invånare. Nordiatrans

3 Värnamo sjukhus upptagningsområde ca  Ca. 350 patienter på njurmottagning  7 patienter i PD  33 patienter i bloddialys varav 11 har självdialys  Transplantationsmottagning Nordiatrans

4 Värnamo sjukhus upptagningsområde ca Ca. 350 patienter på njurmottagning 7 patienter i PD 33 patienter i hemodialys varav 11 har självdialys Transplantationsmottagning Nordiatrans

5 Bakgrund Nordiatrans  Aktivt deltagande kan öka motivationen att förbättra hälsotillståndet  Närståendes delaktighet [Scand J Caring Sci Sep;21(3): ] [J Adv Nurs.2012;68(8): ]

6 Bakgrund Nordiatrans  Sjuksköterskornas delaktighet  Brist på delaktighet hos dialyspatienter [Nursing Ethics May;19(3): ] [Scand J Caring Sci.2012 Mar;26(1):61-69]

7 Syfte Nordiatrans Att belysa patienters upplevelse av delaktighet i sin självdialys.

8 Metod Nordiatrans  Design – kvalitativ ansats med narrativa intervjuer  Datainsamling – nio patienter från två olika sjukhus  Inklusionskriterier: - patienter med hemodialys eller peritonealdialys - över 18 år och som haft dialys minst 6 månader - erfarenhet av att sköta sin behandling helt eller delvis själv.

9 Varje intervju innehöll två öppna frågor Nordiatrans ” Hur upplever du att det är att vara delaktig i din dialysbehandling? ” ” Kan du berätta om en vanlig dialysdag? ”

10 Dataanalys Nordiatrans Menings bärande enhet Kondens ering Under - katgori Kategori “…då vet jag vad det är för något fel och vad jag ska göra. Då får man inte den paniken eller vad man ska säga.” Vet vad som händer med maskinen. Får inte panik. Att ha kontroll.Trygghet.

11 Resultat Nordiatrans Patienter som sköter sin dialysbehandling själva vill vara delaktiga. Patienternas delaktighet leder fram till trygghet. Ju mer delaktig patienten är desto större frihet upplever patienten.

12 Kategorier och underkategorier Nordiatrans Att känna trygghetAtt känna frihet Att ha kunskapAtt få vara med och bestämma Att känna support från sin omgivning Att ha flexibla tider Att ha rutinerAtt inte låta behandlingen styra livet Att ha kontrollAtt känna sig friskare Att ta eget ansvar

13 Nordiatrans Att ha kunskap ”… varje gång maskinen larmade så kände man, vad är det nu? Och så ligger man och tittar och så blinkar det rött. Och så vet man inte vad det är”

14 Nordiatrans Att ha kontroll ”… det är nästan lättare eller bekvämare att sticka sig själv än att någon annan ska in och rota i armen eller i blodkärlen. När jag sätter nålen så känner jag ju direkt om nålen kommer fel så då blir det ju automatiskt att man inte trycker på den”.

15 Att ta eget ansvar Nordiatrans ” Jag gör det för mig själv. Så jag har aldrig tänkt på biten ansvar där. Det är hjälp till mig – självhjälp ”.

16 Nordiatrans ”Man kan säga om jag bara skulle komma hit, göra dialys och gå… De gör maskinen i ordning, flickorna… då är jag inte alls inblandad i det hela. Då känns det lite, ursäkta att jag kommer” Att få vara med och bestämma

17 Nordiatrans Att känna sig friskare ”Tycker man att det är besvärligt, då är det besvärligt. Det är bara så… det här ska jag fixa. Jag har inget val”.

18 Slutsats Nordiatrans För att kunna möta dialyspatienterna är det viktigt att sjukvården blir ännu mer personcentrerad och erbjuder ett inkluderande och flexibelt arbetssätt både avseende tider och medbestämmande, vilket leder till ökad trygghet och frihet.

19 Tack för oss! Nordiatrans


Ladda ner ppt "Patienters upplevelse av delaktighet i sin självdialys – en intervjustudie Maria Hamlin, Monica Jemsson, Ann-Sofie Rahm Nordiatrans 2015-03-13 Nordic journal."

Liknande presentationer


Google-annonser