Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patienters upplevelse av delaktighet i sin självdialys – en intervjustudie Maria Hamlin, Monica Jemsson, Ann-Sofie Rahm Nordiatrans 2015-03-13 Nordic journal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patienters upplevelse av delaktighet i sin självdialys – en intervjustudie Maria Hamlin, Monica Jemsson, Ann-Sofie Rahm Nordiatrans 2015-03-13 Nordic journal."— Presentationens avskrift:

1 Patienters upplevelse av delaktighet i sin självdialys – en intervjustudie Maria Hamlin, Monica Jemsson, Ann-Sofie Rahm Nordiatrans 2015-03-13 Nordic journal of Nursing Research of Clinical Studies/ Vård i Norden 2013;33 PP 14-18.

2 Region Jönköpings län  Länssjukhuset Ryhov Jönköping  Höglandssjukhuset Eksjö - länsdelssjukhus  Värnamo sjukhus – länsdelssjukhus Tillsammans ett upptagningsområde på 340 000 invånare. Nordiatrans 2015-03-13

3 Värnamo sjukhus upptagningsområde ca. 85 000  Ca. 350 patienter på njurmottagning  7 patienter i PD  33 patienter i bloddialys varav 11 har självdialys  Transplantationsmottagning Nordiatrans 2015-03-13

4 Värnamo sjukhus upptagningsområde ca. 85 000 Ca. 350 patienter på njurmottagning 7 patienter i PD 33 patienter i hemodialys varav 11 har självdialys Transplantationsmottagning Nordiatrans 2015-03-13

5 Bakgrund Nordiatrans 2015-03-13  Aktivt deltagande kan öka motivationen att förbättra hälsotillståndet  Närståendes delaktighet [Scand J Caring Sci. 2007 Sep;21(3):313-320] [J Adv Nurs.2012;68(8):1716-1725]

6 Bakgrund Nordiatrans 2015-03-13  Sjuksköterskornas delaktighet  Brist på delaktighet hos dialyspatienter [Nursing Ethics. 2012 May;19(3):419-430] [Scand J Caring Sci.2012 Mar;26(1):61-69]

7 Syfte Nordiatrans 2015-03-13 Att belysa patienters upplevelse av delaktighet i sin självdialys.

8 Metod 2015-03-13 Nordiatrans 2015-03-13  Design – kvalitativ ansats med narrativa intervjuer  Datainsamling – nio patienter från två olika sjukhus  Inklusionskriterier: - patienter med hemodialys eller peritonealdialys - över 18 år och som haft dialys minst 6 månader - erfarenhet av att sköta sin behandling helt eller delvis själv.

9 Varje intervju innehöll två öppna frågor Nordiatrans 2015-03-13 ” Hur upplever du att det är att vara delaktig i din dialysbehandling? ” ” Kan du berätta om en vanlig dialysdag? ”

10 Dataanalys Nordiatrans 2015-03-13 Menings bärande enhet Kondens ering Under - katgori Kategori “…då vet jag vad det är för något fel och vad jag ska göra. Då får man inte den paniken eller vad man ska säga.” Vet vad som händer med maskinen. Får inte panik. Att ha kontroll.Trygghet.

11 Resultat Nordiatrans 2015-03-13 Patienter som sköter sin dialysbehandling själva vill vara delaktiga. Patienternas delaktighet leder fram till trygghet. Ju mer delaktig patienten är desto större frihet upplever patienten.

12 Kategorier och underkategorier Nordiatrans 2015-03-13 Att känna trygghetAtt känna frihet Att ha kunskapAtt få vara med och bestämma Att känna support från sin omgivning Att ha flexibla tider Att ha rutinerAtt inte låta behandlingen styra livet Att ha kontrollAtt känna sig friskare Att ta eget ansvar

13 Nordiatrans 2015-03-13 Att ha kunskap ”… varje gång maskinen larmade så kände man, vad är det nu? Och så ligger man och tittar och så blinkar det rött. Och så vet man inte vad det är”

14 Nordiatrans 2015-03-13 Att ha kontroll ”… det är nästan lättare eller bekvämare att sticka sig själv än att någon annan ska in och rota i armen eller i blodkärlen. När jag sätter nålen så känner jag ju direkt om nålen kommer fel så då blir det ju automatiskt att man inte trycker på den”.

15 Att ta eget ansvar Nordiatrans 2015-03-13 ” Jag gör det för mig själv. Så jag har aldrig tänkt på biten ansvar där. Det är hjälp till mig – självhjälp ”.

16 Nordiatrans 2015-03-13 ”Man kan säga om jag bara skulle komma hit, göra dialys och gå… De gör maskinen i ordning, flickorna… då är jag inte alls inblandad i det hela. Då känns det lite, ursäkta att jag kommer” Att få vara med och bestämma

17 Nordiatrans 2015-03-13 Att känna sig friskare ”Tycker man att det är besvärligt, då är det besvärligt. Det är bara så… det här ska jag fixa. Jag har inget val”.

18 Slutsats Nordiatrans 2015-03-13 För att kunna möta dialyspatienterna är det viktigt att sjukvården blir ännu mer personcentrerad och erbjuder ett inkluderande och flexibelt arbetssätt både avseende tider och medbestämmande, vilket leder till ökad trygghet och frihet.

19 Tack för oss! Nordiatrans 2015-03-13


Ladda ner ppt "Patienters upplevelse av delaktighet i sin självdialys – en intervjustudie Maria Hamlin, Monica Jemsson, Ann-Sofie Rahm Nordiatrans 2015-03-13 Nordic journal."

Liknande presentationer


Google-annonser