Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Servicepunkten, en modern plats för flernivåsamverkan Bo Lönnqvist | 0730-733 949 Bertil Degerlund | 0706-962 952

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Servicepunkten, en modern plats för flernivåsamverkan Bo Lönnqvist | 0730-733 949 Bertil Degerlund | 0706-962 952"— Presentationens avskrift:

1 Servicepunkten, en modern plats för flernivåsamverkan Bo Lönnqvist | Bertil Degerlund | Alexander Zuniga | Lars Tyrberg | Sten-Rune Lundin | Ulf Tynelius |

2 Lokala utvecklingsgrupper 100 Kommunbygderåd 24 Länsbygderåd 50 Medlemsorganisationer

3 Brobyggare för service i lokalsamhället

4 Planeringsnivåer Modell för lokal mobilisering, etablering och utveckling av lokalt anpassade och samordnade servicelösningar (Servicepunkt).

5  Stödja länens regionala strategiska servicearbete och planering.  Medskapande arbetssätt för att öka engagemang och delaktighet mellan lokal, kommunal och regional nivå.  Integrering av lokala utvecklingsplaner i kommunala översikts- och serviceplaner.  Lokal mobilisering med fokus på serviceutveckling.  Etablering och utveckling av Servicepunkter baserade på lokalt anpassade och samordnade servicelösningar.

6 Fliseryd, en tätort i Mönsterås kommun Bakgrund  Tillväxtanalys studie  Projekt initierat av Hela Sverige Ska Leva och Regionförbundet ( )  En tätort i varje kommun ( ) Fakta om Fliseryd  Cirka 1400 innevånare i församlingen  Cirka 700 innevånare i tätorten  Resväg till större tätorter  Mönsterås 17 km  Oskarshamn 22 km

7 Förstudie Servicepunkt Fliseryd  En arbetsgrupp genomförde en förstudie 2012/2013.  Faktaunderlag för presentation för kommun och för förhandlingar med finansiärer. Målsättning  Målet med en Servicepunkt är att den ska bidra till att förbättra och förstärka serviceutbudet lokalt i Fliseryd och för framtiden säkra och utveckla grundläggande och viktiga servicefunktioner som t ex livsmedelsbutik.

8 Innehåll Servicepunkt Fliseryd (tjänstekoncept)  Samlings- och träffpunkt i Fliseryd  Enklare café  Lånedatorer för betaltjänster, information mm  Kommunala e-tjänster, turism och eventuellt andra tjänster  E-handel via butiken med hemkörning  Utveckling av e-hälsofunktioner

9 Servicepunkt Fliseryd (flernivåsamverkan)  Ett samarbete mellan samhällsföreningen, kommunen, butiken och fastighetsägarna  Servicepunktens lokaler ligger i anslutning till ICA Nära butiken  Regionförbundet, Härads- sparbanken och kommunen finansierar ombyggnaden  Kommunen svarar för driftskostnaderna

10 Servicepunkt Fliseryd (Förvaltning)  Ett samarbetsavtal för genomförande och drift av servicepunkten träffades mellan kommunen, samhällsföreningen, butiken och fastighetsägarna  En styrgrupp med representanter för parterna hanterar den löpande verksamheten

11 Servicepunkt Fliseryd Efterkalkyl för projektet Kostnaderna för iordningställande av servicepunkten blev följande: Total kostnad färdig och utrustad lokal kr Finansiering Regionförbundet kr Häradssparbanken kr Mönsterås kommun kr Summa kr Årlig driftkostnad lokal och bemanning Uppvärmning, el, försäkring mm kr/år Personal (0,2 tjänst) kr/år Total årlig driftkostnad, Servicepunkten kr Kalkyl över byggnation och utrustning Preliminärt beräknades kostnaderna för iordningställande av lokalerna enligt följande: Byggkostnad kr Inventarier kr Total kostnad färdig och utrustad lokal kr Årlig driftkostnad lokal och bemanning Avskrivning 10 år kr/år Räntekostnad (5 %) kr/år Uppvärmning, el, försäkring mm kr/år Personal (0,2 tjänst) kr/år Total årlig driftkostnad, Servicepunkten kr OBS! Årlig driftkostnad utan bidrag!

12 FLISERYDS ockens amhällsförening S Servicepunkt Fliseryd – Slutsats  Det goda samarbetet mellan kommunen och de lokala aktörerna med uppbackning från Regionförbundet har varit avgörande för projektets genomförande.

13 Planeringsnivåer

14 Prioriterade områden Konsekvenser(Lärande) Analyser Strategier Serviceplaner Scenarier Resultat från pilotverksamheter Omvärldsbevakning Information Plattformar för samarbete och lärande Infrastruktur(Vad/avgränsningar) Paket och försändelser Dagligvaror Drivmedel Betalningar Kontanter Internet och mobilnät Hållbart ??(Göra) Servicepunkter Serviceverksamheter Samverkanslösningar Ide skiss

15 Nuläget Målbild (2020) Strategisk Perspektiv Förändringsprocess (verksamhetsutveckling, hållbar och innovativ process) Värderingar Attityder Beteende Struktur Verksamhetsprocesser System/ IT/GIS Struktur Perspektiv HR Perspektiv Symbol Perspektiv Makt Perspektiv Vision Modell för lokal mobilisering, etablering och utveckling av lokalt anpassade och samordnade servicelösningar (Servicepunkter). Planering & Genomförande Validering & Kvalitetssäkring Faktabaserat analysunderlag Kapacitetsbyggande Bygdens själ Tjänstekoncept (Tjänsteutveckling) Visionsstyrd medborgardialog

16 Servicepunkten, en modern plats för flernivåsamverkan Bo Lönnqvist | Bertil Degerlund | Alexander Zuniga | Lars Tyrberg | Sten-Rune Lundin | Ulf Tynelius |


Ladda ner ppt "Servicepunkten, en modern plats för flernivåsamverkan Bo Lönnqvist | 0730-733 949 Bertil Degerlund | 0706-962 952"

Liknande presentationer


Google-annonser