Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland Regelbok för vårdcentraler Regionens garanti till medborgarna Regionens krav till vårdgivarna Konkurrensneutralitet 2015-05-11 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland Regelbok för vårdcentraler Regionens garanti till medborgarna Regionens krav till vårdgivarna Konkurrensneutralitet 2015-05-11 1."— Presentationens avskrift:

1 Region Östergötland Regelbok för vårdcentraler Regionens garanti till medborgarna Regionens krav till vårdgivarna Konkurrensneutralitet 2015-05-11 1

2 Region Östergötland Ett tydligt uppdrag som klargör innehåll, omfattning och avgränsning Ett uppdrag med få skall-krav, som ger möjlighet till kreativa lösningar och anpassning till patientsammansättning och yttre förutsättningar Å ena sidan – å andra sidan 2015-05-11 2

3 Region Östergötland Hälsopotten återförs till vårdcentralerna, som får ett särskilt krav att vid en årlig konferens redovisa vilka utvecklingsinsatser som har gjorts. Mål och mått upphör och varje vårdcentral får ”sina” pengar med särskild destination till sjukdomsförebyggande arbete och rehabiliteringsinsatser. Förslag till förändringar 2016 2015-05-11 3

4 Region Östergötland Tillgänglighet – Utveckla akutprocessen tillsammans med akutmottagningarna – Successivt erbjuda internetbaserad behandling Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess -Tillsammans med rehabiliteringsenheterna utveckla vården för patienter med KOL och hjärtsvikt Munhälsa – Identifiera och informera patienter Andra förslag till förändringar 2015-05-11 4

5 Region Östergötland Riktlinjerna för barnhälsovård har förändrats – justering utifrån dem med särskilt fokus på socioekonomiskt svaga områden Förslag till ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård fr o m 1 juli Fler förslag till förändringar Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn 5

6 Region Östergötland Möjlighet att välja fast läkarkontakt i primärvården ”Fast vårdkontakt” kan vara sjuksköterska eller annan yrkeskategori Vid livshotande tillstånd ska den fasta vårdkontakten alltid vara leg läkare Förslag till ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ställer ökade krav på SIP och fast vårdkontakt Fast vårdkontakt 2015-05-11 6

7 Region Östergötland Ökade resurser till socioekonomiskt svaga områden/grupper Ökad delaktighet för patienterna Ökat fokus på utvecklingsarbete Övergripande förslag Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn 7

8 Region Östergötland Hur kan vårdcentralerna omsätta 26 Mkr till mer utveckling och mer fokus på sjukdomsförebyggande och rehabiliterande insatser? Hur kan varje vårdcentral öka sina sjukdomsförebyggande insatser tillsammas med varje patient och stärka patientens förmåga att själv kontrollera och följa upp sitt hälsotillstånd? Diskussion Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn 8


Ladda ner ppt "Region Östergötland Regelbok för vårdcentraler Regionens garanti till medborgarna Regionens krav till vårdgivarna Konkurrensneutralitet 2015-05-11 1."

Liknande presentationer


Google-annonser