Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målövergripande kulturmiljöanalys FU15 Tillståndet i kulturmiljön Förutsättningar för att nå målen Behov av insatser Analysen tar sin utgångspunkt i: -Sammanfattning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målövergripande kulturmiljöanalys FU15 Tillståndet i kulturmiljön Förutsättningar för att nå målen Behov av insatser Analysen tar sin utgångspunkt i: -Sammanfattning."— Presentationens avskrift:

1 Målövergripande kulturmiljöanalys FU15 Tillståndet i kulturmiljön Förutsättningar för att nå målen Behov av insatser Analysen tar sin utgångspunkt i: -Sammanfattning av kulturmiljöaspekter i regionala målbedömningar -Länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 67 och 68 i regleringsbrev -Åtgärdsprojektet kulturmiljö, intervjuer m m -Tidigare FU, projektrapporter inom uppföljning m m

2 Tillståndet i kulturmiljön Avsaknad av uppföljning och övervakning försvårar Särskilda studier och expertbedömningar ger en negativ bild Övergripande trender som påverkar kulturmiljön Befolkningstillväxt/exploatering vs avfolkning/glesbygdsproblematik Areella näringarna har stor betydelse Skogsbruk, jordbruk

3 Förutsättningar för att nå målen Många olika förutsättningar samverkar Nedslag inom följande områden: Resurser Kunskaps- och planeringsunderlag Antikvarisk kompetens Vård- och informationsinsatser Förekomsten av skydd och tillämpning av lagstiftning Integrering i andra politikområden Tydligare uppdrag och ansvarsfördelning

4 Behov av insatser Fungerande uppföljning av tillståndet Tydliga och finansierade uppdrag och etappmål Målinriktade åtgärdspaket Förbättra tvärsektoriellt arbete Förbättra ekonomiska förutsättningar för kulturmiljöområdet Utreda hur kulturmiljöaspekterna hanteras i miljömålsystemet


Ladda ner ppt "Målövergripande kulturmiljöanalys FU15 Tillståndet i kulturmiljön Förutsättningar för att nå målen Behov av insatser Analysen tar sin utgångspunkt i: -Sammanfattning."

Liknande presentationer


Google-annonser