Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yrkeshögskolan. Vad är Yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan är ingen institution utan är en utbildningsform. Den är till för de som vill utbilda sig till ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yrkeshögskolan. Vad är Yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan är ingen institution utan är en utbildningsform. Den är till för de som vill utbilda sig till ett."— Presentationens avskrift:

1 Yrkeshögskolan

2 Vad är Yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan är ingen institution utan är en utbildningsform. Den är till för de som vill utbilda sig till ett yrke som inte erbjuds inom våra högskolor och universitet För att bli antagen till en yrkeshögskoleutbildning måste man ha en examen från gymnasieskolan och vissa utbildningar kräver särskilda grundläggande kunskaper inom ett visst yrkesområde 358 utbildningar (192000 platser) beviljades 2015. Det är ungefär 25% av ansökningarna Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar och utför tillsyn på yrkeshögskoleutbildningar

3 Vad skiljer Yrkeshögskolan från andra utbildningsformer? Det är branschen som styr utbildningsutbudet Utbildningarna ansöks för två antagningar för att möta branschens behov Innehåll och kursplaner styrs av branschen. Det finns inget regelverk kring detta En ledningsgrupp med övervägande branschrepresentanter ska finnas för att kvalitetssäkra utbildningen En utbildningsledare ska se till att de lagar och regler som finns följs liksom de föreskrifter som Myndigheten för yrkeshögskolan ger Minst 25% av utbildningen ska vara arbetsplatsförlagd. Denna del kallas LIA (lärande i arbete) där studenterna omsätter sina teoretiska kunskaper till praktiskt genomförande

4 Vilka är det som får starta utbildningar? De utbildningsanordnare som fyller i en korrekt ansökan De utbildningsanordnare som ansöker om en utbildning mot yrke som Myndigheten för yrkeshögskolan prioriterar De utbildningsanordnare som kan visa upp goda resultat i samband med exempelvis inspektioner De utbildningsanordnare som kan visa att de har en aktiv ledningsgrupp som representerar branschen De utbildningsanordnare som kan förankra sin ansökan i den regionala och nationella efterfrågan

5 LIA och arbete Inom yrkeshögskoleutbildningar varvas teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser genom så kallad LIA (lärande i arbete). Kontakter knyts som i de flesta fall leder till arbete Inom våra yrkeshögskoleutbildningar är det 80-100% som får arbete inom yrket och nästintill 100% får en fullständig examen

6 Yrkeshögskolan i Kristianstads kommun Sommaren 2013 bildades skolenheten Yrkeshögskolan inom vuxenutbildningens organisation. Enheten omfattar samtliga yrkeshögskoleutbildningar och leds av en rektor Fyra yrkeshögskoleutbildningar bedrivs i dagsläget, Bagare och konditor, Medicinsk sekreterare, Möbel- och inredningssnickare (Snickarakademin) och Redovisningskonsult Målet är att som utbildningsanordnare växa genom att erbjuda kvalitativa yrkeshögskoleutbildningar

7 Bakslag för Yrkeshögskolan i Kristianstads kommun 2013 och 2014 ansökte vi om utbildningarna Badmästare och Undersköterska med specialistkompetens inom geriatrik som inte gick igenom. Utbildningarna ansågs inte passa utbildningsformen Möbel- och inredningssnickare (Snickarakademin) och Redovisningskonsult fick inte lov att fortsätta. Redovisningskonsult föll p.g.a. av konkurens men också, liksom Snickarakademin, p.g.a. att våra samarbetspartners inom branscherna inte var tillräckligt engagerade

8 Men vi ger inte upp så lätt… För det finns ett behov. Nästan samtliga studerande i våra utbildningar har anställning innan de gått färdigt utbildningen. Branscherna har förstått att de måste skrika lite högre. I år har vi för avsikt att ansöka om - Redovisningskonsult (25 platser) - Möbel- och inredningssnickare (14 platser) - Medicinsk sekreterare (24 platser) - Bagare och konditor (26 platser) - Tandsköterska (28 platser) samt eventuellt - Produktionschef inom bageri och konditori (20 platser) Ekonomin blir mer än hållbar om dessa går igenom!

9 Samordnare för Yrkeshögskolan inom Skåne Nordost ska tillsättas 1,5 tjänst tillsätts för att stödja utbildningsanordnare Hjälpa till med exempelvis ansökningar Se över det regionala behovet Se till att samarbetsområden identifieras och kommer till stånd, exempelvis vad gäller ansökning, antagning och marknadsföring

10 Några frågor är då… - Ser ni några mål med Yrkeshögskolan i Kristianstads kommun? - Hur många utbildningar ska vi ha? - Ska vi satsa på att kompetensförsörja branscherna här eller ska vi satsa på att få utbildningar som gör att folk flyttar hit? - Ska vi nischa oss inom ett par specifika branscher? Ert stöd behövs i utvecklingen av yrkeshögskolan!


Ladda ner ppt "Yrkeshögskolan. Vad är Yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan är ingen institution utan är en utbildningsform. Den är till för de som vill utbilda sig till ett."

Liknande presentationer


Google-annonser