Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Labbregler En förutsättning för att göra en laboration är att man läst laborationshandledningen (finns för nedladdning på kurshemsidan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Labbregler En förutsättning för att göra en laboration är att man läst laborationshandledningen (finns för nedladdning på kurshemsidan"— Presentationens avskrift:

1 Labbregler En förutsättning för att göra en laboration är att man läst laborationshandledningen (finns för nedladdning på kurshemsidan http://www.ict.kth.se/courses/IF1613/ ). Speciellt är det viktigt att läsa säkerhetsanvisningarna eftersom laborationerna innebär hanterandet av laserstrålning. I början av varje labbpass kommer ni att be ombedda att förklara vad de ämnar göra och hur de tänker genomföra laborationen/mätningarna. Icke pålästa grupper kommer att nekas att laborera. Notera att laborationerna bara ges under en begränsad tid under period 3 varje år, så ej godkända laborationer kan ta ett helt år att ”ta igen”. En väl strukturerad och komplett laborationsrapport per grupp, på vilken samtliga gruppmedlemmars namn står angivet, måste lämnas in senast två veckor efter avslutad laboration. Om laborationsrapporten bedöms som bristfällig kan den korrigeras en gång (men det vill vi väl alla undvika). I detta fall ska den nya rapporten skall skickas in inom en vecka efter det att orginalrapporten underkänts. I annat fall blir hela laborationen för gruppen underkänd.

2 Mer om laborationer I interferens/diffraktionslabben räcker det med att redogöra för ANTINGEN interferensexperimentet eller för ALLA diffraktionsexperimenten. Rapporten kan lämnas till Marcin, Sebastièn, eller Gunnar. Strunta i det som står under 5.4 i peket ”Optisk fiber” och det som står sist (om inlämning) i peket interferens och diffraktion. http://www.ict.kth.se/courses/IF1613/

3 Kontrollskrivning Kom i tid! Ankomst efter 5 min efter lektionen börjar innebär att ni ej kommer att tillåtas skriva. Skrivningstid 10:00-11:45. Tillåtna hjälpmedel: Läroboken, matematisk och/eller fysikalisk formelsamling, räknedosa. Lösningsförslag anslås på kurshemsidan. Deltagande i kontrollskrivningen är frivilligt. Kontrollskrivningen ger maximalt 5 bonuspoäng som kan adderas till tentamenspoängen vid ordinarie och omtentamen 2011, men som därefter förverkas.

4 ? 0 %100 %

5 Förra föreläsningen Modbegreppet Vågledare, optisk fiber Rektangulär hålrumsvågledare, TE n0 Dispersion Koaxialledare, nominellt dispersionsfri, TEM 00 Dämpning Resonatorer, TE m0n :

6 Denna föreläsning: Laddning Coulombs lag Elektrisk fältstyrka, elektrisk flödestäthet Dipolen Elektrostatiska kraften kring en oändlig rak jämnt laddad ledare Flöde Gauss lag Faradays bur

7 Coulumbs lag Laddning — elementarladdning ≈ 1,602 10 -19 C (R. A. Millikan, 1910) Coulombs lag: Dielektricitetskonstanten i vakuum ≈ 8,85 10 -12 C 2 /Nm 2 x y

8 Elektrisk fältstyrka Elektrisk flödestäthet:

9 Elektrisk fältstyrka kring en sfärisk uniform laddning Sfärisk uniform laddning (negativ) Fältlinjetätheten anger nominellt fältstyrkans storlek

10 Fältstyrkan kring ett homogent laddat plan Kraften på en positiv testladning Den resulterande elektriska fältstyrkan

11 Fältstyrkan kring två punktladdningar - dipol Dipolfält Långt borta -> samma fält som från en punktladning med laddningen 2+ Långt borta -> praktisk taget inget fält alls, avtar snabbt med avståndet,

12 Elektrostatiska kraften kring en oändlig rak jämnt laddad ledare  dd r R d  dl Laddning per trådlängd  (C/m) z R

13 Flöde Ytan S Flödet genom ytan i normalens riktning

14 Mobil Faradaybur Källa: Aftonbladet, 9 Nov. 2000

15 Katodstråleskärm (Catode ray tube, CRT) — funktionsprincip Ur Fundamental of Physics, sid 740


Ladda ner ppt "Labbregler En förutsättning för att göra en laboration är att man läst laborationshandledningen (finns för nedladdning på kurshemsidan"

Liknande presentationer


Google-annonser