Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätdroger Cannabis och Spice Kai Knudsen Docent, Överläkare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätdroger Cannabis och Spice Kai Knudsen Docent, Överläkare"— Presentationens avskrift:

1 Nätdroger Cannabis och Spice Kai Knudsen Docent, Överläkare
Sahlgrenska Sjukhuset

2 Folkhälsan under 1990-talet
Livslängd och dödlighet Minskad dödlighet i de flesta dödsorsaker Alkoholrelaterade dödligheten minskar Lungcancerdöd ökar bland kvinnor Narkotikadödligheten ökar

3 Hälsoutvecklingen under 1990-talet
Gynnsammast för äldre och medelålders Yngre och yngre medelålders något försämrad livskvalitet pga psykisk ohälsa Den ökade sjukfrånvaron avspeglas inte av sämre kroppslig hälsa Allt fler sjukdomar är livsstilsrelaterade (kost, tobak, motion, alkohol, droger)

4 Hälsoutvecklingen under 2000-talet
Allt fler diagnosticeras med ADHD, ADD och OCD. Ökad förskrivning av centralstimulerande läkemedel (Concerta, Ritalin, Elvanse) Ökad förskrivning av opiater (Subutex, Metadon) Ökad förskrivning i substitutionsbehandling Ökat intresse för hallucinogena substanser

5 Nätdroger är syntetiska eller semisyntetiska växtbaserade psykoaktiva substanser som i många fall inte omfattas av någon juridisk klassificering. ”Fördröjd narkotika”

6 Försäljningen sker öppet och lagligt genom Internethandel
Försäljningen sker öppet och lagligt genom Internethandel. Målgruppen är främst ungdomar och unga vuxna.

7

8

9

10 Mefedron - en syntetisk katinon
Mephedrone – the first of the widely available internet legal highs High structural similarity to the amphetamines….phenylethylamines 10

11 ”Klassning av droger” ”Någon” slår larm om en ny drog
FHI får kännedom om drogen (NADiS) FHI (LMV) utreder substansen FHI (LMV) utfärdar ett klassificerings-dokument Överlämnar förslag till Socialdep., vidare Regeringen Regeringen verkställer beslut om Klassning som Narkotika eller Hälsofarlig vara Mefedron

12 Innehåll klassificeringsdokument om hälsofarliga varor
Dokumentet består bland annat av: Namn, formel, fysikaliska data, framställning, verkningsmekanism, missbruksdos, hälsorisker, förekomst, profiler, källor, m.m.

13

14

15 Identifierade ”legal high”-butiker på internet i Europa
Januari stycken Januari Januari

16

17 ”Legal high”-fabriker?

18 ”Legal high”-fabriker….

19

20

21 GIC 2013 MDPV (146 fall) Syntetiska cannabinoider av olika slag (152)
2013 fick GIC förfrågningar om sammanlagt 686 fall där internetdroger hade intagits. Ca 89 % av fallen är inrapporterade från sjukvården. MDPV (146 fall) Syntetiska cannabinoider av olika slag (152) 3-MMC (27) Pyrazolam (21) 25I-NBOMe (13) LSD (23) Etylfenidat (9)

22 Nya substanser under utredning på FHI, 48 st
2-CP 2-fluoramfetamin 2-FMA (2-fluormetamfetamin) 2-PEA 3-fluoramfetamin 3-FMA 3-MeO-PCP 3-MMC 3,4 DMMC 4-AcO-DMT 4-FMA 4-MA (4-metylamfetamin) 4-metylbufedron 5F-UR144 5-HO-DMT 5-MeO-MIPT 25C-NBOMe AB-001 Alfa-PPP Alfa-PVP AM-1220 AM-2233 Bensedron Me-PEA Brefedron Dimetokain, Larokain N,N-dipropyltryptamin, DPT Etylfenidat Etylon Harmin Kamfetamin LSA, Lysergsyraamid MAM-2201 MBZP mCPP MDAI MDPBP MDPPP Metiopropamin MPHP N-Etyl 2C-B N-etylbufedron Pentedron Pentylon, bk-MBDP pMeOPP P-MePPP TMA-6 UR-144

23

24 Drogbeslag av polis och tull 1971-2009 i Sverige

25 31 Antal narkotikarelaterade dödsfall fördelat på åldersgrupper (underliggande eller bidragande dödsorsaker). 1969–2010. Antal Källa: Socialstyrelsen, EpC

26 Cannabis är vanligaste drogen

27

28

29

30

31

32

33 Droger tidigt i livet Tidig drogkonsumtion ökar risken för beroende
Grant & Dawson 1998 Nikotin ökar risken för depression och alkoholberoende Dani & Harris 2005 Berusningsdrickande under ungdomsåren medför ökade risker jämfört med i vuxen ålder: Mer hjärnskador Monti et al. 2005; Crews & Hodge 2007 Förändrad utvecklingen av nervceller Crews & Hodge 2007 Beteendeförändringar Bechara et al. 2002; Nasrallah et al. 2009

34 Continued cannabis use and risk of incidence and persistence of psychotic symptoms: 10 year follow-up cohort study

35

36 Volume 1, Issue 4, Pages 286-293 (September 2014)
Young adult sequelae of adolescent cannabis use: an integrative analysis  Edmund Silins, DrPhD, L John Horwood, MSc, George C Patton, ProfMD, David M Fergusson, ProfPhD, Craig A Olsson, PhD, Delyse M Hutchinson, PhD, Elizabeth Spry, BA, John W Toumbourou, ProfPhD, Louisa Degenhardt, ProfPhD, Wendy Swift, PhD, Carolyn Coffey, PhD, Robert J Tait, PhD, Primrose Letcher, PhD, Jan Copeland, ProfPhD, Richard P Mattick, PhD  The Lancet Psychiatry  Volume 1, Issue 4, Pages (September 2014) DOI: /S (14)

37 Figure 1: Unadjusted odds ratios (log scale) between maximum frequency of cannabis use before age 17 years and young adult outcomes in combined data, compared with individuals who have never used cannabis Unadjusted odds ratios (log scale) between maximum frequency of cannabis use before age 17 years and young adult outcomes in combined data, compared with individuals who have never used cannabis Error bars show 95% CIs. The Lancet Psychiatry 2014 1, DOI: ( /S (14) )

38 Figure 1: Unadjusted odds ratios (log scale) between maximum frequency of cannabis use before age 17 years and young adult outcomes in combined data, compared with individuals who have never used cannabis Unadjusted odds ratios (log scale) between maximum frequency of cannabis use before age 17 years and young adult outcomes in combined data, compared with individuals who have never used cannabis Error bars show 95% CIs. The Lancet Psychiatry 2014 1, DOI: ( /S (14) )

39 Figure 1: Unadjusted odds ratios (log scale) between maximum frequency of cannabis use before age 17 years and young adult outcomes in combined data, compared with individuals who have never used cannabis Unadjusted odds ratios (log scale) between maximum frequency of cannabis use before age 17 years and young adult outcomes in combined data, compared with individuals who have never used cannabis Error bars show 95% CIs. The Lancet Psychiatry 2014 1, DOI: ( /S (14) )

40

41 Participants were members of the Dunedin Study, a prospective study of a birth cohort of 1,037 individuals followed from birth (1972/1973) to age 38 y. Cannabis use was ascertained in interviews at ages 18, 21, 26, 32, and 38 y. Neuropsychological testing was conducted at age 13 y, before initiation of cannabis use, and again at age 38 y, after a pattern of persistent cannabis use had developed. Persistent cannabis use was associated with neuropsychological decline broadly across domains of functioning, even after controlling for years of education. Informants also reported noticing more cognitive problems for persistent cannabis users.

42 Impairment was concentrated among adolescent-onset cannabis users, with more persistent use associated with greater decline. Further, cessation of cannabis use did not fully restore neuropsychological functioning among adolescent-onset cannabis users. Findings are suggestive of a neurotoxic effect of cannabis on the adolescent brain and highlight the importance of prevention and policy efforts targeting adolescents.

43

44 Ingen effekt av cannabinoider vid progressiv MS
Zajicek J, et al. Lancet Neurol. 2013;12: I den nu aktuella undersökningen har man inkluderat patienter med både primär och sekundär progressiv MS. 498 patienter mellan 18 och 65 år lottades till att antingen få cannabinoiden dronabinol (delta-9-tetrahydrocannabinol) eller placebo. I den nu aktuella undersökningen har effekten följts med hjälp av EDSS-skalan (expanded disability status scale). Resultaten efter sex månaders behandling är nedslående och kan sammanfattas med att man inte kunnat visa att dronabinol påverkar sjukdomsutvecklingen vid progressiv MS. Inga större skillnader noterades mellan behandlings- och placebogruppen vad gäller biverkningar.

45 Spice Spice, en blandning av torkade örter
Spice är en semisyntetisk drog som ger ett cannabisliknande rus. Dessa ämnen liknar den naturligt förekommande substansen Δ-9-tetrahydrocannabinol (THC), som är den mest verksamma beståndsdelen i cannabis. Drogen är en örtmix som tros vara en blandning med bland annat CP 47,497, JWH-018 och HU-210. Flera av de aktiva ingredienserna narkotikaklassades 2009.

46 Spice Silver, Spice Gold, Spice Diamond, Black Ice, Spice Arctic Synergy, Spice Tropical Synergy, Spice Egypt, Spice Yukatan Fire, Boom, Double Dutch, Remix, Vegas , Earth Impact m fl Skillnaden mellan de olika sorterna sägs vara styrkan. En eller flera syntetiska cannabinoider Kan ibland även innehålla andra drogsubstanser

47 Tabell 1. Några vanliga varianter av cannabinoider förekommande i Spice kategoriserade efter kemisk klass. Naftoylindoler Cyklohexylfenoler – CP Indolderivat (bensoylindoler) Dibensopuraner Indazolderivat Övriga JWH-007 CP 47,497-C6 AM-694 HU-210 5F-AKB-48 (5F-APINACA) UR-144 JWH-015 CP 47,497-C7 AM-2233 HU-243 AKB-48 (APINACA) 5F-UR-144 (XLR-11) JWH-018 CP 47,497-C8 STS-135 HU-308 SDB-001 (APICA) WIN 55,212-2 JWH-018 N-(5-kloropentyl) derivat CP 47,497-C9 5F-PB-22 CUMYL-5F-P7AICA MAM-2201 JWH-019 CP 55,940 RCS-4 CUMYL-5FPICA SDB-006 JWH-073 ADB-CHMICA 5F-SDB-006 JWH-073 (metylderivat) M-CHMIC FUB-144 JWH-081 BB-22 AB-FUBINACA JWH-098 JWH-122 JWH-147 JWH-200 JWH-203 JWH-210 JWH-250 JWH-398 AM-2201 AB-001 (JWH-018 adamantoyl derivat) JWH-018 adamantyl karboxamid (SDB-001, 2NE1, APICA) APICA

48 Spice i detektionssticka Prodiagnostics/Alere
Pro Multi-14 THC 25 Amp 500 Opi 300 Bzo 300 Met-MDMA 500 Bup 10 TML 100 Coc 150 EDDP 100 Oxy 100 FYL 10 Ppx 300 KET 1000 Spice 25 samt Urin-ID: pH, Cr (Kreatinin), Oxidanter

49

50 Spice - överdosering Stora, vidgade pupiller Röda ögonvitor
Hyperaktivitet Excitation Upprymdhet, rastlöshet och agitation Patienten kan te sig onaturligt uppspelt och vara psykomotoriskt orolig. Hon eller han kan drabbas av hjärtklappning, palpitationer och skakningar, samt högt blodtryck och bröstsmärta. Förvirring och hallucinationer förekommer. Det finns risk för att patienten drabbas av muskelspänningar, muskelryckningar och till slut kollaps.

51 Spice - överdosering Akut konfusion – akut psykos Somnolens
Hyperglykemi Hypokalemi Hypertension Illamående, kräkningar Metabolisk acidos Myoklona kramper Njursvikt Leversvikt Hjärtarytmier

52 Spice - övervakning Kontroll regelbundet sker av: -puls -blodtryck -temperatur -mentala funktioner Placera patienten i ett tyst och mörkt rum vid lindrig till måttlig förgiftning och låt honom eller henne äta, sova och vila (sovmorgon). Behandla oro och agitation. Observera risken för hypokalemi och hyperglykemi. Rehydrera med kristalloida vätskor och kontrollera elektrolyter i serum. Gör drogscreening av urinprov eller plasma. Begär en riktad analys av urinprov med avseende på Spice.

53 Excited delirium

54 Spice – farmakologisk behandling
Oxazepam (Sobril) mg 3 gånger dagligen, alternativt diazepam (Stesolid) 5-20 mg 3 gånger dagligen Nitrazepam (Apozepam) 5-10 mg till natten för sömn Olanzapin (Zyprexa) 10 mg x 2 vid psykotiska symtom Haloperidol (Haldol) 5 mg 1-2 gånger dagligen (undvik högdosneuroleptika) alternativt oral lösning 1-2 mg, högst var 4:e timme. Om peroral behandling inte är möjlig kan haloperidol ges i.m. 2,5-5 mg x 4. Alternativt till haldol är zuklopentixol (Cisordinol-Acutard) mg i.m. Midazolam (Dormicum) 2-5 mg i.v. (1 mg/ml) vid motorisk oro och ångest. Kan även ges peroralt (10-15 mg) eller intramuskulärt 2-5 mg. Propofol (Propofol) i.v. vid kraftig oro Symtomatisk behandling i övrigt

55 Mefedron, Metedron, Butylon, MDPV
Syntetiska katinoner Mefedron, Metedron, Butylon, MDPV derivat av modersubstansen katinon, vars kemiska struktur är besläktad med amfetaminets. Långtidseffekter vanligtvis okända Inte testade på människor eller djur Bristfällig dokumentation

56 MDPV

57 MDPV http://www.youtube.com/watch?v=Wh_nZiuFC4o


Ladda ner ppt "Nätdroger Cannabis och Spice Kai Knudsen Docent, Överläkare"

Liknande presentationer


Google-annonser