Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kai Knudsen Docent, Överläkare Sahlgrenska Sjukhuset Nätdroger Cannabis och Spice.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kai Knudsen Docent, Överläkare Sahlgrenska Sjukhuset Nätdroger Cannabis och Spice."— Presentationens avskrift:

1 Kai Knudsen Docent, Överläkare Sahlgrenska Sjukhuset Nätdroger Cannabis och Spice

2 Livslängd och dödlighet -Minskad dödlighet i de flesta dödsorsaker -Alkoholrelaterade dödligheten minskar -Lungcancerdöd ökar bland kvinnor -Narkotikadödligheten ökar

3 -Gynnsammast för äldre och medelålders -Yngre och yngre medelålders något försämrad livskvalitet pga psykisk ohälsa -Den ökade sjukfrånvaron avspeglas inte av sämre kroppslig hälsa -Allt fler sjukdomar är livsstilsrelaterade (kost, tobak, motion, alkohol, droger)

4 -Allt fler diagnosticeras med ADHD, ADD och OCD. -Ökad förskrivning av centralstimulerande läkemedel (Concerta, Ritalin, Elvanse) -Ökad förskrivning av opiater (Subutex, Metadon) -Ökad förskrivning i substitutionsbehandling -Ökat intresse för hallucinogena substanser

5

6

7

8

9

10 Mephedrone – the first of the widely available internet legal highs High structural similarity to the amphetamines….phenylethylamines

11 ”Någon” slår larm om en ny drog FHI får kännedom om drogen (NADiS) FHI (LMV) utreder substansen FHI (LMV) utfärdar ett klassificerings-dokument Överlämnar förslag till Socialdep., vidare Regeringen Regeringen verkställer beslut om Klassning som Narkotika eller Hälsofarlig vara Mefedron

12 Dokumentet består bland annat av: Namn, formel, fysikaliska data, framställning, verkningsmekanism, missbruksdos, hälsorisker, förekomst, profiler, källor, m.m.

13

14

15 Januari 2010 - 170 stycken Januari 2011 - 314 Januari 2012 - 693

16

17 ”Legal high”-fabriker?

18 ”Legal high”-fabriker….

19

20

21 2013 fick GIC förfrågningar om sammanlagt 686 fall där internetdroger hade intagits. Ca 89 % av fallen är inrapporterade från sjukvården. MDPV (146 fall) Syntetiska cannabinoider av olika slag (152) 3-MMC (27) Pyrazolam (21) 25I-NBOMe (13) LSD (23) Etylfenidat (9)

22 2-CP 2-fluoramfetamin 2-FMA (2-fluormetamfetamin) 2-PEA 3-fluoramfetamin 3-FMA 3-MeO-PCP 3-MMC 3,4 DMMC 4-AcO-DMT 4-FMA 4-MA (4-metylamfetamin) 4-metylbufedron 5F-UR144 5-HO-DMT 5-MeO-MIPT 25C-NBOMe AB-001 Alfa-PPP Alfa-PVP AM-1220 AM-2233 Bensedron Me-PEA Brefedron Dimetokain, Larokain N,N-dipropyltryptamin, DPT Etylfenidat Etylon Harmin Kamfetamin LSA, Lysergsyraamid MAM-2201 MBZP mCPP MDAI MDPBP MDPPP Metiopropamin MPHP N-Etyl 2C-B N-etylbufedron Pentedron Pentylon, bk-MBDP pMeOPP P-MePPP TMA-6 UR-144

23

24 Drogbeslag av polis och tull 1971-2009 i Sverige

25 Drogutvecklingen i Sverige Antal 31 Källa: Socialstyrelsen, EpC

26 Cannabis är vanligaste drogen

27

28

29

30

31

32

33 Tidig drogkonsumtion ökar risken för beroende Grant & Dawson 1998 Nikotin ökar risken för depression och alkoholberoende Dani & Harris 2005 Berusningsdrickande under ungdomsåren medför ökade risker jämfört med i vuxen ålder: Mer hjärnskador Monti et al. 2005; Crews & Hodge 2007 Förändrad utvecklingen av nervceller Crews & Hodge 2007 Beteendeförändringar Bechara et al. 2002; Nasrallah et al. 2009

34

35

36 Young adult sequelae of adolescent cannabis use: an integrative analysis Edmund Silins, DrPhD, L John Horwood, MSc, George C Patton, ProfMD, David M Fergusson, ProfPhD, Craig A Olsson, PhD, Delyse M Hutchinson, PhD, Elizabeth Spry, BA, John W Toumbourou, ProfPhD, Louisa Degenhardt, ProfPhD, Wendy Swift, PhD, Carolyn Coffey, PhD, Robert J Tait, PhD, Primrose Letcher, PhD, Jan Copeland, ProfPhD, Richard P Mattick, PhD The Lancet Psychiatry Volume 1, Issue 4, Pages 286-293 (September 2014) DOI: 10.1016/S2215-0366(14)70307-4

37 The Lancet Psychiatry 2014 1, 286-293DOI: (10.1016/S2215-0366(14)70307-4) Figure 1: Unadjusted odds ratios (log scale) between maximum frequency of cannabis use before age 17 years and young adult outcomes in combined data, compared with individuals who have never used cannabis

38 The Lancet Psychiatry 2014 1, 286-293DOI: (10.1016/S2215-0366(14)70307-4) Figure 1: Unadjusted odds ratios (log scale) between maximum frequency of cannabis use before age 17 years and young adult outcomes in combined data, compared with individuals who have never used cannabis

39 The Lancet Psychiatry 2014 1, 286-293DOI: (10.1016/S2215-0366(14)70307-4) Figure 1: Unadjusted odds ratios (log scale) between maximum frequency of cannabis use before age 17 years and young adult outcomes in combined data, compared with individuals who have never used cannabis

40

41 Participants were members of the Dunedin Study, a prospective study of a birth cohort of 1,037 individuals followed from birth (1972/1973) to age 38 y. Cannabis use was ascertained in interviews at ages 18, 21, 26, 32, and 38 y. Neuropsychological testing was conducted at age 13 y, before initiation of cannabis use, and again at age 38 y, after a pattern of persistent cannabis use had developed. Persistent cannabis use was associated with neuropsychological decline broadly across domains of functioning, even after controlling for years of education. Informants also reported noticing more cognitive problems for persistent cannabis users.

42 Impairment was concentrated among adolescent-onset cannabis users, with more persistent use associated with greater decline. Further, cessation of cannabis use did not fully restore neuropsychological functioning among adolescent-onset cannabis users. Findings are suggestive of a neurotoxic effect of cannabis on the adolescent brain and highlight the importance of prevention and policy efforts targeting adolescents.

43

44 Ingen effekt av cannabinoider vid progressiv MS Zajicek J, et al. Lancet Neurol. 2013;12:857-65. I den nu aktuella undersökningen har man inkluderat patienter med både primär och sekundär progressiv MS. 498 patienter mellan 18 och 65 år lottades till att antingen få cannabinoiden dronabinol (delta-9-tetrahydrocannabinol) eller placebo. I den nu aktuella undersökningen har effekten följts med hjälp av EDSS-skalan (expanded disability status scale). Resultaten efter sex månaders behandling är nedslående och kan sammanfattas med att man inte kunnat visa att dronabinol påverkar sjukdomsutvecklingen vid progressiv MS. Inga större skillnader noterades mellan behandlings- och placebogruppen vad gäller biverkningar.

45 Spice, en blandning av torkade örter Spice är en semisyntetisk drog som ger ett cannabisliknande rus. Dessa ämnen liknar den naturligt förekommande substansen Δ - 9-tetrahydrocannabinol (THC), som är den mest verksamma beståndsdelen i cannabis. Drogen är en örtmix som tros vara en blandning med bland annat CP 47,497, JWH-018 och HU-210. Flera av de aktiva ingredienserna narkotikaklassades 2009.

46 Spice Silver, Spice Gold, Spice Diamond, Black Ice, Spice Arctic Synergy, Spice Tropical Synergy, Spice Egypt, Spice Yukatan Fire, Boom, Double Dutch, Remix, Vegas, Earth Impact m fl Skillnaden mellan de olika sorterna sägs vara styrkan. En eller flera syntetiska cannabinoider Kan ibland även innehålla andra drogsubstanser

47 NaftoylindolerCyklohexylfenoler – CP Indolderivat (bensoylindole r) DibensopuranerIndazolderivatÖvriga JWH-007CP 47,497-C6AM-694HU-2105F-AKB-48 (5F- APINACA) UR-144 JWH-015CP 47,497-C7AM-2233HU-243AKB-48 (APINACA)5F-UR-144 (XLR-11) JWH-018CP 47,497-C8STS-135HU-308SDB-001 (APICA)WIN 55,212-2 JWH-018 N-(5- kloropentyl) derivat CP 47,497-C95F-PB-22 CUMYL-5F-P7AICAMAM-2201 JWH-019CP 55,940RCS-4 CUMYL-5FPICASDB-006 JWH-073ADB-CHMICA5F-SDB-006 JWH-073 (metylderivat)M-CHMICFUB-144 JWH-081BB-22AB-FUBINACA JWH-098 JWH-122 JWH-147 JWH-200 JWH-203 JWH-210 JWH-250 JWH-398 AM-2201 AB-001 (JWH-018 adamantoyl derivat) JWH-018 adamantyl karboxamid (SDB-001, 2NE1, APICA) APICA Tabell 1. Några vanliga varianter av cannabinoider förekommande i Spice kategoriserade efter kemisk klass.

48 Pro Multi-14 THC 25 Amp 500 Opi 300 Bzo 300 Met-MDMA 500 Bup 10 TML 100 Coc 150 EDDP 100 Oxy 100 FYL 10 Ppx 300 KET 1000 Spice 25 samt Urin-ID: pH, Cr (Kreatinin), Oxidanter

49

50 Stora, vidgade pupiller Röda ögonvitor Hyperaktivitet Excitation Upprymdhet, rastlöshet och agitation Patienten kan te sig onaturligt uppspelt och vara psykomotoriskt orolig. Hon eller han kan drabbas av hjärtklappning, palpitationer och skakningar, samt högt blodtryck och bröstsmärta. Förvirring och hallucinationer förekommer. Det finns risk för att patienten drabbas av muskelspänningar, muskelryckningar och till slut kollaps.

51 Akut konfusion – akut psykos Somnolens Hyperglykemi Hypokalemi Hypertension Illamående, kräkningar Metabolisk acidos Myoklona kramper Njursvikt Leversvikt Hjärtarytmier

52 Kontroll regelbundet sker av: -puls -blodtryck -temperatur -mentala funktioner Placera patienten i ett tyst och mörkt rum vid lindrig till måttlig förgiftning och låt honom eller henne äta, sova och vila (sovmorgon). Behandla oro och agitation. Observera risken för hypokalemi och hyperglykemi. Rehydrera med kristalloida vätskor och kontrollera elektrolyter i serum. Gör drogscreening av urinprov eller plasma. Begär en riktad analys av urinprov med avseende på Spice.

53 Excited delirium

54 Oxazepam (Sobril) 15-50 mg 3 gånger dagligen, alternativt diazepam (Stesolid) 5-20 mg 3 gånger dagligen Nitrazepam (Apozepam) 5-10 mg till natten för sömn Olanzapin (Zyprexa) 10 mg x 2 vid psykotiska symtom Haloperidol (Haldol) 5 mg 1-2 gånger dagligen (undvik högdosneuroleptika) alternativt oral lösning 1-2 mg, högst var 4:e timme. Om peroral behandling inte är möjlig kan haloperidol ges i.m. 2,5-5 mg x 4. Alternativt till haldol är zuklopentixol (Cisordinol-Acutard) 100-150 mg i.m. Midazolam (Dormicum) 2-5 mg i.v. (1 mg/ml) vid motorisk oro och ångest. Kan även ges peroralt (10-15 mg) eller intramuskulärt 2-5 mg. Propofol (Propofol) i.v. vid kraftig oro Symtomatisk behandling i övrigt

55 Mefedron, Metedron, Butylon, MDPV derivat av modersubstansen katinon, vars kemiska struktur är besläktad med amfetaminets. Långtidseffekter vanligtvis okända Inte testade på människor eller djur Bristfällig dokumentation

56

57 http://www.youtube.com/watch?v=Wh_nZiuFC4o http://www.youtube.com/watch?v=r1rrJqdRQ5I


Ladda ner ppt "Kai Knudsen Docent, Överläkare Sahlgrenska Sjukhuset Nätdroger Cannabis och Spice."

Liknande presentationer


Google-annonser