Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UG 0509081.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UG 0509081."— Presentationens avskrift:

1 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UG 0509081 Processutvärdering av GRs vuxavtal Etapp 1 - Helhetsperspektiv på uppföljning och utvärdering av GRs Vuxavtal Ansvar för uppföljningRegionperspektivKommunperspektiv Studerande- perspektivAvnämarperspektiv GRFörutsättningarAnsökanFlexibilitetArbetskraftsförsörjning Planering och samrådAntagningLeder till arbete - tillväxt InformationEffekter Finansieringsformer Samarbete Anordnar- kommunKvalitetsredovisningLokal uppföljning Redovisning av studerandeströmmar Rörlighet hos skolledare och övrig personal

2 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UG 0509082 Processutvärdering av GRs vuxavtal Etapp 1 – Metod, medverkande och frågor oMetod: Telefonintervjuer och gruppintervju oMedverkande: Ledamöter i Utbildningsgruppen (7), Utbildningschefsgruppen (8), Vuxgruppen (3), Virtuella kompetensrådet (2) och övriga (2). Totalt 22 personer. oFrågor: - s amverkansavtalets grundidé - För- och nackdelar - Finansieringsmodell - Framtagandet och informationen kring avtalet - Utbud och innehåll - Framtiden - Roll och delaktighet i processen - Helhetsbetyg.

3 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UG 0509083 Processutvärdering av GRs vuxavtal Etapp 1 – Uppfattningar om samverkansavtalet  Grundidén med samverkansavtalet – Bra eller mycket bra  För- och nackdelar med samverkansavtalet – Ger bättre planering och resursutnyttande  Hur har finansieringsmodellen fungerat? – Positivt överraskade av att den fungerat så väl  Vad anses om utbudet i Etapp 1 – För traditionellt, för litet och bör breddas  Processen kring framtagandet av avtalet – Mycket nöjda, en bra och konstruktiv anda  Tankar kring framtiden – Önskar ökat och breddat utbud, samt andra alternativ  Helhetsbeyg så här långt -  Helhetsbeyg så här långt - 4,75 i en skala på 1-6 (det vanligaste betyget är 5)

4 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UG 0509084 Processutvärdering av GRs vuxavtal Etapp 1 – Analys och Reflektion - Samverkan ska vara mer än ett egenvärde – Samverkan ska ge mervärde - Olika syn på samverkansidén inget hinder – Olika fördelar för olika intressenter - Utbildningarna behöver utvecklas – Jämka intressenternas intressen - Samverkan ska löna sig – och det måste synas att det gör det! – Förlust ska matchas med (större) vinst - Olika finansieringsmodeller, olika syn på hur de fungerar – Synpunkterna varierar mellan politiker och tjänstemän - En bra process som kan bli bättre - framtiden ses som ljus – Processen har, trots viss kritik, varit positiv. Man ser allmänt positivt på framtiden - Högt betyg så här långt - Avtalet i sin linda - högre förväntningar på framtida avtal

5 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UG 0509085 Processutvärdering av GRs vuxavtal Etapp 1 – Slutsats - Idé och syfte med samverkansavtalet är accepterat och uppskattat. Att överhuvudtaget få till ett samverkansavtal och kunna börja arbeta efter det upplevs som positivt. - Att överhuvudtaget få till ett samverkansavtal och kunna börja arbeta efter det upplevs som positivt. - Det finns delar i samverkansarbetet som upplevs som mindre bra och andra saker som bör utvecklas och förbättras. - Samarbetet och diskussionen framhålls av de flesta tillfrågade som lyckat och man är på det hela nöjd med processen. rbetet med samverkansavtalet i Etapp 1 har varit framgångsrikt - Arbetet med samverkansavtalet i Etapp 1 har varit framgångsrikt.


Ladda ner ppt "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö UG 0509081."

Liknande presentationer


Google-annonser