Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digital kompetens Skolan har en viktig roll när det gäller att utveckla en digital kometens i en tidenlig skolan. Att samtala om hur man ska bete sig på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digital kompetens Skolan har en viktig roll när det gäller att utveckla en digital kometens i en tidenlig skolan. Att samtala om hur man ska bete sig på."— Presentationens avskrift:

1 Digital kompetens Skolan har en viktig roll när det gäller att utveckla en digital kometens i en tidenlig skolan. Att samtala om hur man ska bete sig på internet är lika självklart som att diskutera hur man ska bete sig på en skolgård. Följande förslag på sidor får ses som förslag när det gäller att planera olika undervisningssituationer. Välkommen med tips i vår delakultur. @ Nätjuridik @ Nätetik @ Källkritik @ Datorvana/ Digital kompetens/IT- vana @Nätjuridik@Nätetik @KällkritikIT-vana

2 @NÄTJURIDIK Elever och pedagoger känner till upphovsrättsregler kring internet, tillstånd för skola och elev kring publicering. Användning av exempelvis inspelad musik, film, radio och TV finns som naturlig del av undervisningen och i elevarbeten. Vilket material får jag använda, hur får jag använda det? Vilka bilder kan jag publicera och var? UpphovsrättNamnRek ålderKort omLänk Lärarguider i upphovsrätt LärareBilder - upphovsrättsguide för lärare Internet - upphovsrättsguide för lärare Creative Commons i skolan http://www.skolverket.se/sk olutveckling/resurser-for- larande/kollakallan/upphovs ratt/lararguider/bilder- 1.155130 http://www.skolverket.se/sk olutveckling/resurser-for- larande/kollakallan/upphovs ratt/lararguider/internet- 1.154481 http://www.skolverket.se/sk olutveckling/resurser-for- larande/kollakallan/upphovs ratt/creativecommons Upphovsrätt introduktion (webbstjärn an) LärareFilmhttps://www.youtube.com/ watch?v=_fQxoHfaxlQ&index =3&list=LLxgsW4WKXfTf7km Zb7P7wFA Vad är Creative Commons? Lärare Åk 7-9 Gymnasie skola Vägledning Animerad whiteboardfilm https://www.webbstjarnan.s e/video/webbstjarnans- ritfilmer/vad-ar-creative- commons/ Hur använder man Creative Commons? Lärare Åk 7-9 Gymnasie skola Animerad whiteboardfilm https://www.youtube.com/ watch?v=T7ZjudT7u_M&ind ex=4&list=PLtDs7N_g_eia9M MD2UI99MeervHpJGu_e

3 @NÄTJURIDIK UpphovsrättNamnRek ålderKort omLänk Regler och lagar - vad kan du göra? Åk 4-6 Eleverna får lära sig att man som konsument kan anmäla reklam som man anser oetisk eller diskriminerande. (Lekti on 7) http://mediasmart.se/login /?referer=article&ref=http %3A%2F%2Fmediasmart.se %2Fmaterial%2Farskurs-4- 6%2Flektion-7-regler-och- lagar-vad-kan-du-gora%2F Internet och sociala medier Åk 7-9 Lektionen tar upp de olika metoder som används på internet. Bloggarnas betydelse för reklamköpare och hur kan så mycket vara gratis på internet är ämnen som eleverna får arbeta med. (Lektion 4) http://mediasmart.se/login /?referer=article&ref=http %3A%2F%2Fmediasmart.se %2Fmaterial%2Farskurs-7- 9%2Flektion-4-internet- och-sociala-medier%2F Publicering på internet GyVad får man lägga ut på nätet? http://www.datainspektion en.se/lagar-och- regler/personuppgiftslagen /publicering-pa-internet/ Har du blivit oschysst behandlad på nätet? Om du blivit kränkt på nätet så finns här tips på hur man gåt tillväga. http://www.krankt.se/sa- haer-goer-du-pa-nagra-av- de-vanligaste-sajterna

4 @NÄTETIK Elever och pedagoger arbetar aktivt och förebyggande för ett positivt användande av internet. Hur uttrycker jag mig på nätet? Kan jag stå för det? Hur skapar vi en gilla- kultur och vad händer och hur agerar vi om någon blir utsatt för kränkningar på nätet? IKT möjliggör ett aktivt medborgarskap och det krävs en allmän förståelse för hur IKT påverkar relationer mellan människor. Användningen av digitala verktyg i kommunikativa processer är ett exempel på vikten av att utveckla digital kompetens som samhällsmedborgare UpphovsrättNamnRek ålderKort omLänk Nosa på nätet - De första stegen mot ett vaket nätanvändande (2011/2014) 5-8 årSagobok PPT-presentation Diskussionsfrågor till föräldramöte Diplom Lärarhandledning http://www.statensmedierad. se/Publikationer/Produkter/N osa-pa-natet-- lararhandledning/ Hat på nätet Vad får du inte skriva på internet? 13-18 årLärarhandledning Kortfilmer: Unga berättar om nätkränkningar http://www.mucf.se/kortfilm er-unga-berattar-om- natkrankningar Ses offline? ”Se mig1” – Om hur man presenterar sig på nätet (Lektion 1) ”Du ska dö din jävel” – om kränkningar, hot och trakasserier på nätet (Lektion 4) 13-25 årSamtalsfrågor Gruppövning Case Filmer http://www.mucf.se/publikati oner/ses-offline Duckface/Stone face – om mediebruk, bilder & könsnormer (2014) 13-16 årLärarhandledning om bilder, sociala medier och genusskillnader http://www.statensmedierad. se/upload/_pdf/Lararhandled ning_Duckface_Stoneface.pdf

5 @NÄTETIK UpphovsrättNamnRek ålderKort omLänk Jag <3 internet – för högstadiet och gymnasiet (2014) ÅK 7-9 Gy Övningar Lektionsupplägg om bilder upphovsrätt, internetsäkerhet http://www.statensmedi erad.se/Publikationer/Pr odukter/jag-hjartar- internet-hg/ Hjälp mig att stoppa nätmobbing (2014) Affisch Diskussionsunderlag https://www.iis.se/docs/ Affisch_Stoppa- n%C3%A4tmobbning_A3 _webb.pdf Lajks ?? MIK för mig – övningar för klassrummet i medie- och informations kunnighet ÅK 7-9 Gy https://mik.statensmedi erad.se/sites/default/file s/article- files/lararmaterialmikfor mig.pdf Schyssta stjärnor! (2014) Årskurs 6 – 9Lektionsövningar i nätetikett https://www.webbstjarn an.se/wordpress/wp- content/uploads/Schysst a-stjarnor.pdf Motverka nätmobbning ! Av Åsa Secher – råd till dig som är vuxen Att använda internet är självklart. Guiden, är ett samarbete med Bris, vänder sig till dig som undrar vad du ska tänka på när du pratar med barn och unga om nätet i åldrarna 10 till 16 år. https://www.iis.se/docs/ Motverka- natmobbning.pdf

6 @KÄLLKRITIK Våra barn och elever lär sig att ifrågasätta och kritiskt granska det som visas på nätet. Allt som står är inte sanning. Vilka säkra källor finns? Hur kan innehåll verifieras? Digital kompetens innebär förmåga till säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i såväl skola och arbetsliv som på fritiden. UpphovsrättNamnRek ålderKort omLänk Informations säkerhet för elever i årskurs 4 och 5 (2015) ÅK 4-5Ett förslag till lektion och samtalsguide https://www.msb.se/sv/F orebyggande/Information ssakerhet/Stod-inom- informationssakerhet/ISA ---for-arskurs-4-och-5/ Handbok EXPERT PÅ MEDIER -Koppling Lgr 11 (2014) Åk 7-9Mediers roll i en demokrati Källkritik Du är publicist! Testa dig själv – quiz om medier http://www.statensmedi erad.se/upload/_pdf/Exp ert_pa_medier_2014.pdf Källkritik på Internet Kristina Alexandersso n (2012) Guidens beskriver de grundläggande verktygen och metoderna för att du medvetet ska kunna hantera och bedöma de källor som du tar del av på nätet. https://www.iis.se/docs/ Kallkritik-pa-Internet.pdf Källkritik på Internet (2009/2014) Åk 7-9 Gy Lathund i källkritik från Kolla källan(8 s) http://www.skolverket.s e/skolutveckling/resurse r-for- larande/kollakallan/kallkr itik/fakta/lathund- 1.151074

7 @KÄLLKRITIK UpphovsrättNamnRek ålderKort omLänk Källkritik på nätet Åk 7-9 Kristina Alexanderson, har utformat lektionsmaterial. Bygger på guiden https://www.webbstjarn an.se/wordpress/wp- content/uploads/kallkriti k_7-9.pdf www.webbstjarnan.se/k allkritik Källkritik på nätet Gymnasiesk ola Kristina Alexanderson, Webbstjärnan har utformat lektionmaterialet. Bygger på guiden https://www.webbstjarn an.se/wordpress/wp- content/uploads/kallkriti k_gymn.pdf www.webbstjarnan.se/k allkritik En lektion i källkritik – att granska Youtube Visar hur YouTube fungerar och använder källkritiska perspektiv på YouTube som webbplats. http://kurs.webbstjarnan.se/kurs/youtube/ Nio lektioner i källkritik Åk 7-9 Gymnasiesk ola Webbkursen tar ungefär 2 timmar att genomföra. Undervisningen i kursen sker i både film och texter. Det finns fyra prov. http://kurs.webbstjarnan.se/alla-webbkurser/ En grundkurs i källkritiskt tänkande Webbkursen tar ungefär 1-2 timmar att genomföra. Undervisningen i kursen sker i både film och texter. http://kurs.webbstjarnan.se/kurs/kallkritik/ En lektion i källkritik – att granska bilder I kursen En lektion i källkritik - att granska bilder ingår filmmaterial på ca 6 minuter, samt exempel på kända bildmanipulationer, som spridits på nätet. http://kurs.webbstjarnan.se/kurs/bilder/

8 @KÄLLKRITIK Upphovsrät t NamnRek ålderKort omLänk Kolla källans idélåda (2014) Åk 7-9 Inspiration Lektionsresurser för källkritisk granskning Lärare bloggar om källkritik http://kollakallan.blogg.skolverket.se/category /kallkritik/ Veckans tips – ”Ung och uppkopplad https://mik.statensme dierad.se/ Ipod-sändning http://www.iktpedagog erna.se/veckans-tips- ung-och-uppkopplad/ Är det sant? (2012) Åk 4-6Avsnitt 1(6) Källkritik (Film) Vad betyder det att vara källkritisk? http://www.ur.se/Prod ukter/177414-Ar-det- sant-Kallkritik

9 KÄLLKRITIK It och källkritik - Lpfö98http://kollakallans.wikispaces.com/It+och+ k%C3%A4llkritik+-+Lpf%C3%B698 It och källkritik - Lgr11http://kollakallans.wikispaces.com/It+och+ k%C3%A4llkritik+-+Lgr1 It och källkritik - Gy2011http://kollakallans.wikispaces.com/It+och+ k%C3%A4llkritik+-+Gy2011 It och källkritik – Vuxhttp://kollakallans.wikispaces.com/It+och+ k%C3%A4llkritik+-+Vux Vad står om IT och källkritik i läroplanerna och i olika ämne?

10 @DATORVANA/DATORKUNSKAP INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK Våra barn och elever använder den digitala teknik som finns för att inhämta relevanta kunskaper, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att samarbeta, kommunicera och arbeta kreativt via olika digitala kommunikationsvertyg. UpphovsrättTitelRek ålderBeskrivningLänk Webbstjärna n Ger elever och lärare stöd i bloggande. Bra support https://www.webbstjarna n.se/hur-gor-man- webb/steg-for-steg- kurser/fa-en-startklar- webbplats-pa-50-min- eller-mindre/mandaghttps://www.webbstjarna n.se/hur-gor-man- webb/steg-for-steg- kurser/fa-en-startklar- webbplats-pa-50-min- eller-mindre/mandag/ Vilja veta! – en lektion om vår medievarda g (2015) 10-16 årWebbutbildning i informationssäkerhet som ger lärare stöd i arbetet med att uppfylla målen om säker informations- hantering enligt Lgr11. Lärarhandledning. http://www.statensmedier ad.se/Publikationer/Produ kter/Vilja-veta--en-lektion- om-var-medievardag/ Unga och Internet Ett diskussionsm aterial för vuxna om ung, digital kommunikati on (2011) 12-16 årFallbeskrivningar om ung, digital kommunikation med reflektion kring olika fall. (2011) https://www.iis.se/docs/U nga-och- Internet_WEBB1.pdf Internetmus eum (2014) Lektionsövningar i nätetikett årskurs 6 – 9 Digital utveckling i filmklipp och bilder. https://www.webbstjarna n.se/wordpress/wp- content/uploads/Schyssta- stjarnor.pdf

11 @DATORVANA/DATORKUNSKAP INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK UpphovsrättNamnRek ålderKort omLänk ISA - säkerhetssko lan 9-13 årWebbutbildning i informationssäkerhe t som ger lärare stöd i arbetet med att uppfylla målen om säker informations- hantering enligt Lgr11. Syftet är att höja elevernas medvetenhet om säker informationshanteri ng och det egna beteendet. Lärarhandledning. Schysstastjä rnor! 12-16 årLektionsövningar i nätetikett årskurs 6 – 9 med lärarhandledning. (2014) https://www.webbstjarn an.se/wordpress/wp- content/uploads/Schysst a-stjarnor.pdf MV-Nordic 10fingrar Åk 1-9 Gy Träna fingersättningProgram under Sart- menyn Tangentbord sträning Träna fingersättning http://www.elevspel.se/ amnen/dator- media/tangentbordstran ing.html Tangentbords träning Fingersättning tuch typing-lektioner eller genom att skriva egen text http://www.sense- lang.org/typing/tutor/ke yboardingSV.php

12 @DATORVANA/DATORKUNSKAP INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK UpphovsrättNamnRek ålderKort omLänk Internet – så funkar det! Av Hasse Nilsson ÅK 1-3 Illustrerad berättelse för lågstadiebarn som förklarar hur internet och dess adressystem fungerar. Ett samarbete med Tekniska museets pedagoger. Länk till texten läst in guiden. Film https://www.iis.se/guide/i nternet-sa-funkar-det/ https://www.iis.se/guide/i nternet-sa-funkar-det-2/ https://www.youtube.com /watch?v=s-RGkHpC3hM Barnhack: Kom igång med Scratch Så hackar vi - barnet Vill du lära dig att programmera egna spel? Med vår kurs "Kom igång med Scratch" får du i sju delar lära dig grunderna i Scratch och göra ett eget spel. Kom igång med Scratch, del 1 och 2 Av Måns Jonasson Internetguiden ”Barnhack!” även en bra start om vill anordna ett Barnhack. PDF https://www.youtube.com /watch?v=kf0iuhwb4bw&li st=PLtDs7N_g_eibjbJczlVs wZ6Dc2tpN7qbm https://www.iis.se/guide/k om-igang-med-scratch-del- 1/ https://www.iis.se/guide/ barnhack-kom-igang-med- scratch-del-2/ https://www.iis.se/docs/B arnhack.pdf


Ladda ner ppt "Digital kompetens Skolan har en viktig roll när det gäller att utveckla en digital kometens i en tidenlig skolan. Att samtala om hur man ska bete sig på."

Liknande presentationer


Google-annonser