Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digital kompetens @Nätjuridik @Nätetik @Källkritik IT-vana Skolan har en viktig roll när det gäller att utveckla en digital kometens i en tidenlig skolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digital kompetens @Nätjuridik @Nätetik @Källkritik IT-vana Skolan har en viktig roll när det gäller att utveckla en digital kometens i en tidenlig skolan."— Presentationens avskrift:

1 Digital kompetens @Nätjuridik @Nätetik @Källkritik IT-vana
Skolan har en viktig roll när det gäller att utveckla en digital kometens i en tidenlig skolan. Att samtala om hur man ska bete sig på internet är lika självklart som att diskutera hur man ska bete sig på en skolgård. Följande förslag på sidor får ses som förslag när det gäller att planera olika undervisningssituationer. Välkommen med tips i vår delakultur. @Nätjuridik @Nätetik @Källkritik IT-vana Klickbara länkar!!! Antingen eller… @ Nätjuridik @ Nätetik @ Källkritik @ Datorvana/ Digital kompetens/IT-vana

2 @Nätjuridik Elever och pedagoger känner till upphovsrättsregler kring internet, tillstånd för skola och elev kring publicering. Användning av exempelvis inspelad musik, film, radio och TV finns som naturlig del av undervisningen och i elevarbeten. Vilket material får jag använda, hur får jag använda det? Vilka bilder kan jag publicera och var? Upphovsrätt Namn Rek ålder Kort om Länk Lärarguider i upphovsrätt Lärare Bilder - upphovsrättsguide för lärare Internet - upphovsrättsguide för lärare Creative Commons i skolan Upphovsrätt introduktion (webbstjärnan) Film https://www.youtube.com/watch?v=_fQxoHfaxlQ&index=3&list=LLxgsW4WKXfTf7kmZb7P7wFA Vad är Creative Commons? Åk 7-9 Gymnasieskola Vägledning Animerad whiteboardfilm https://www.webbstjarnan.se/video/webbstjarnans-ritfilmer/vad-ar-creative-commons/ Hur använder man Creative Commons? https://www.youtube.com/watch?v=T7ZjudT7u_M&index=4&list=PLtDs7N_g_eia9MMD2UI99MeervHpJGu_e

3 @Nätjuridik Upphovsrätt Namn Rek ålder Kort om Länk
Regler och lagar - vad kan du göra? Åk 4-6 Eleverna får lära sig att man som konsument kan anmäla reklam som man anser oetisk eller diskriminerande. (Lektion 7) Internet och sociala medier Åk 7-9 Lektionen tar upp de olika metoder som används på internet. Bloggarnas betydelse för reklamköpare och hur kan så mycket vara gratis på internet är ämnen som eleverna får arbeta med. (Lektion 4) Publicering på internet Gy Vad får man lägga ut på nätet? Har du blivit oschysst behandlad på nätet? Om du blivit kränkt på nätet så finns här tips på hur man gåt tillväga.

4 @Nätetik Elever och pedagoger arbetar aktivt och förebyggande för ett positivt användande av internet. Hur uttrycker jag mig på nätet? Kan jag stå för det? Hur skapar vi en gilla- kultur och vad händer och hur agerar vi om någon blir utsatt för kränkningar på nätet? IKT möjliggör ett aktivt medborgarskap och det krävs en allmän förståelse för hur IKT påverkar relationer mellan människor. Användningen av digitala verktyg i kommunikativa processer är ett exempel på vikten av att utveckla digital kompetens som samhällsmedborgare Upphovsrätt Namn Rek ålder Kort om Länk Nosa på nätet - De första stegen mot ett vaket nätanvändande (2011/2014) 5-8 år Sagobok PPT-presentation Diskussionsfrågor till föräldramöte Diplom Lärarhandledning se/Publikationer/Produkter/N osa-pa-natet-- lararhandledning/ Hat på nätet Vad får du inte skriva på internet? 13-18 år Kortfilmer: Unga berättar om nätkränkningar Ses offline? ”Se mig1” – Om hur man presenterar sig på nätet (Lektion 1) ”Du ska dö din jävel” – om kränkningar, hot och trakasserier på nätet (Lektion 4) 13-25 år Samtalsfrågor Gruppövning Case Filmer Duckface/Stoneface – om mediebruk, bilder & könsnormer (2014) 13-16 år Lärarhandledning om bilder, sociala medier och genusskillnader

5 @Nätetik Upphovsrätt Namn Rek ålder Kort om Länk
Jag <3 internet – för högstadiet och gymnasiet (2014) ÅK 7-9 Gy Övningar Lektionsupplägg om bilder upphovsrätt, internetsäkerhet Hjälp mig att stoppa nätmobbing Affisch Diskussionsunderlag https://www.iis.se/docs/Affisch_Stoppa-n%C3%A4tmobbning_A3_webb.pdf Lajks ?? MIK för mig – övningar för klassrummet i medie- och informations kunnighet https://mik.statensmedierad.se/sites/default/files/article-files/lararmaterialmikformig.pdf Schyssta stjärnor! Årskurs 6 – 9 Lektionsövningar i nätetikett https://www.webbstjarn an.se/wordpress/wp- content/uploads/Schysst a-stjarnor.pdf Motverka nätmobbning! Av Åsa Secher – råd till dig som är vuxen Att använda internet är självklart. Guiden, är ett samarbete med Bris, vänder sig till dig som undrar vad du ska tänka på när du pratar med barn och unga om nätet i åldrarna 10 till 16 år. https://www.iis.se/docs/ Motverka- natmobbning.pdf

6 @KÄLLKRITIK Våra barn och elever lär sig att ifrågasätta och kritiskt granska det som visas på nätet. Allt som står är inte sanning. Vilka säkra källor finns? Hur kan innehåll verifieras? Digital kompetens innebär förmåga till säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i såväl skola och arbetsliv som på fritiden. Upphovsrätt Namn Rek ålder Kort om Länk Informationssäkerhet för elever i årskurs 4 och 5 (2015) ÅK 4-5 Ett förslag till lektion och samtalsguide https://www.msb.se/sv/ Forebyggande/Informatio nssakerhet/Stod-inom- informationssakerhet/ISA ---for-arskurs-4-och-5/ Handbok EXPERT PÅ MEDIER Koppling Lgr 11 (2014) Åk 7-9 Mediers roll i en demokrati Källkritik Du är publicist! Testa dig själv – quiz om medier Källkritik på Internet Kristina Alexandersson (2012) Guidens beskriver de grundläggande verktygen och metoderna för att du medvetet ska kunna hantera och bedöma de källor som du tar del av på nätet. https://www.iis.se/docs/Kallkritik-pa-Internet.pdf (2009/2014) Gy Lathund i källkritik från Kolla källan(8 s)

7 @KÄLLKRITIK Upphovsrätt Namn Rek ålder Kort om Länk
Källkritik på nätet Åk 7-9 Kristina Alexanderson, har utformat lektionsmaterial. Bygger på guiden https://www.webbstjarnan.se/wordpress/wp-content/uploads/kallkritik_7-9.pdf Källkritik på nätet Gymnasieskola Kristina Alexanderson, Webbstjärnan har utformat lektionmaterialet. https://www.webbstjarnan.se/wordpress/wp-content/uploads/kallkritik_gymn.pdf En lektion i källkritik – att granska Youtube Visar hur YouTube fungerar och använder källkritiska perspektiv på YouTube som webbplats. Nio lektioner i källkritik Gymnasiesk ola Webbkursen tar ungefär 2 timmar att genomföra. Undervisningen i kursen sker i både film och texter. Det finns fyra prov. En grundkurs i källkritiskt tänkande Webbkursen tar ungefär 1-2 timmar att genomföra. Undervisningen i kursen sker i både film och texter. .se/kurs/kallkritik/ En lektion i källkritik – att granska bilder I kursen En lektion i källkritik - att granska bilder ingår filmmaterial på ca 6 minuter, samt exempel på kända bildmanipulationer, som spridits på nätet.

8 @KÄLLKRITIK Upphovsrätt Namn Rek ålder Kort om Länk
Kolla källans idélåda (2014) Åk 7-9 Inspiration Lektionsresurser för källkritisk granskning Lärare bloggar om källkritik Veckans tips – ”Ung och uppkopplad https://mik.statensmedierad.se/ Ipod-sändning Är det sant? (2012) Åk 4-6 Avsnitt 1(6) Källkritik (Film) Vad betyder det att vara källkritisk?

9 KÄLLKRITIK Vad står om IT och källkritik i läroplanerna och i olika ämne? It och källkritik - Lpfö98 It och källkritik - Lgr11 It och källkritik - Gy2011 It och källkritik – Vux

10 @DATORVANA/DATORKUNSKAP INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Våra barn och elever använder den digitala teknik som finns för att inhämta relevanta kunskaper, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att samarbeta, kommunicera och arbeta kreativt via olika digitala kommunikationsvertyg. Upphovsrätt Titel Rek ålder Beskrivning Länk Webbstjärnan Ger elever och lärare stöd i bloggande. Bra support https://www.webbstjarnan.se/hur-gor-man-webb/steg-for-steg-kurser/fa-en-startklar-webbplats-pa-50-min-eller-mindre/mandag/ Vilja veta! – en lektion om vår medievarda g (2015) 10-16 år Webbutbildning i informationssäkerhet som ger lärare stöd i arbetet med att uppfylla målen om säker informations-hantering enligt Lgr11. Lärarhandledning. Unga och Internet Ett diskussionsm aterial för vuxna om ung, digital kommunikati on (2011) 12-16 år Fallbeskrivningar om ung, digital kommunikation med reflektion kring olika fall. https://www.iis.se/docs/Unga-och-Internet_WEBB1.pdf Internetmus eum (2014) Lektionsövningar i nätetikett årskurs 6 – 9 Digital utveckling i filmklipp och bilder. https://www.webbstjarnan.se/wordpress/wp-content/uploads/Schyssta-stjarnor.pdf

11 @DATORVANA/DATORKUNSKAP INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Upphovsrätt Namn Rek ålder Kort om Länk ISA - säkerhetsskolan 9-13 år Webbutbildning i informationssäkerhet som ger lärare stöd i arbetet med att uppfylla målen om säker informations-hantering enligt Lgr11. Syftet är att höja elevernas medvetenhet om säker informationshantering och det egna beteendet. Lärarhandledning. Schysstastjä rnor! 12-16 år Lektionsövningar i nätetikett årskurs 6 – 9 med lärarhandledning. (2014) https://www.webbstjarnan.se/wordpress/wp-content/uploads/Schyssta-stjarnor.pdf MV-Nordic 10fingrar Åk 1-9 Gy Träna fingersättning Program under Sart-menyn Tangentbord sträning Tangentbordsträning Fingersättning tuch typing-lektioner eller genom att skriva egen text lang.org/typing/tutor/ke yboardingSV.php

12 @DATORVANA/DATORKUNSKAP INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Upphovsrätt Namn Rek ålder Kort om Länk Internet – så funkar det! Av Hasse Nilsson ÅK 1-3 Illustrerad berättelse för lågstadiebarn som förklarar hur internet och dess adressystem fungerar. Ett samarbete med Tekniska museets pedagoger. Länk till texten läst in guiden. Film https://www.iis.se/guide/internet-sa-funkar-det/ https://www.iis.se/guide/internet-sa-funkar-det-2/ https://www.youtube.com/watch?v=s-RGkHpC3hM Barnhack: Kom igång med Scratch Så hackar vi - barnet Vill du lära dig att programmera egna spel? Med vår kurs "Kom igång med Scratch" får du i sju delar lära dig grunderna i Scratch och göra ett eget spel. Kom igång med Scratch, del 1 och 2 Av Måns Jonasson Internetguiden ”Barnhack!” även en bra start om vill anordna ett Barnhack. PDF https://www.youtube.com/watch?v=kf0iuhwb4bw&list=PLtDs7N_g_eibjbJczlVswZ6Dc2tpN7qbm https://www.iis.se/guide/kom-igang-med-scratch-del-1/ https://www.iis.se/guide/barnhack-kom-igang-med-scratch-del-2/ https://www.iis.se/docs/Barnhack.pdf


Ladda ner ppt "Digital kompetens @Nätjuridik @Nätetik @Källkritik IT-vana Skolan har en viktig roll när det gäller att utveckla en digital kometens i en tidenlig skolan."

Liknande presentationer


Google-annonser