Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V ÅR RESA MED Elbilsupphandlingen och våra egna ramavtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V ÅR RESA MED Elbilsupphandlingen och våra egna ramavtal."— Presentationens avskrift:

1 V ÅR RESA MED Elbilsupphandlingen och våra egna ramavtal

2 V ARBERGS K OMMUN 60 000 invånare 4 500 anställda i kommunen 300 fordon Serviceförvaltningen, enheten Fordon och Logistik tillgodoser samtliga förvaltningars behov av fordon. 2 personer

3 F ÖRUTSÄTTNINGARNA STARTAR MED ETT RAMAVTAL FRÅN 2010.... Fordon som kommunen köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöfordon. Minst 20 procent ska vara gasdrivna fordon, i mån av tillgängliga fordonstyper på marknaden. För personbilar gäller Vägverkets definition.

4 U TBUDET FÖR OSS INTE FRAMÅT I DEN TAKT VI ÖNSKAR … Dåligt utbud! Enstaka efterkonverterade fordon Leverantörerna ville knappt sälja… Verksamheterna ville inte ha utbudet av fordonen Poolbilarna fick utgöra testpanel

5 V I SÖKER EFTER ALTERNATIVA LÖSNINGAR TILL VÅRT BEFINTLIGA RAMAVTAL … E LBILSUPPHANDLINGEN INGER HOPP ! Det började med ett upphandlingsbeslut 2011. Elbilsupphandlingen var igång och vi var avtalspart. Öppnade en möjlighet att förnya bilparken rent tekniskt! Beställde vår första Kangoo (hösten 2011) Levererades lagom till Sverigepremiären! Det var en stor fördel att vi kunde leasa bilarna på så långt tid som fem år, ett sätt att hålla nere de fasta årsomkostnaderna. Även de låga rörliga kostnaderna bidrog till en bra kalkyl. Dessutom täckte merkostnadsersättningen kostnader för arbetet med att få fram laddstolpar.

6 S TOLTA MOTTAGARE AV VÅR FÖRSTA ELBIL T ILL V ARBERGS K OMMUN

7 D EN RULLAR UT 2 MAJ 2012… FRÅN B ILDEPÅN I V ARBERG

8 M ILJÖMÅLET JUSTERAS …. 2012 lägger politikerna in ett mål om att 20% av fordonsinköpen skall bestå av fordon som drivs med förnybar energi såsom el eller gas…

9 Kangoo gäller under 2012 - 2013

10 2014 Första personbilen med el, Renault Zoe lanseras. En bra bil för verksamheter som arbetar skift. Kan ta ”semi-snabbladdning””.

11 M ILJÖMÅLET JUSTERAS ÄN EN GÅNG …. 2014 höjs miljömålet till 50% av fordonsinköpen skall bestå av fordon som drivs med förnybar energi såsom el eller gas… Renault Zoe har stora utvecklingsmöjligheter inom hemtjänsten. En kraftig ökning av elbilar sker under 2014.

12 E LBILSUPPHANDLINGEN NÄRMAR SIG SITT SLUT UNDER 2015… MEN RESAN FORTSÄTTER

13 I V ARBERG HÄNDER FÖLJANDE : Upphandlingsavdelningen önskar ingå ett avtal med SKL. Organisationen dvs Serviceförvaltningen avböjer och vill upphandla ett eget ramavtal med anledning av en organisationsförändring Det gamla ramavtalet förlängs under tiden. Upphandling påbörjas under hösten 2014 Nya ramavtal tecknas 2015

14 V AD SKILJER SIG I UNDERLAGET SEN SIST ? Tydligare mål! Öka antalet inköp av miljöfordon som drivs med förnybart såsom el, gas eller etanol till 50% En Vision har tillkommit Ny miljöbilsdefinition 2013 Elbilarna har anlänt

15 E LBILARNA FÅR DOCK INTE AVROPAS FÖRRÄN HÖSTEN 2015 Följande frågeställningar hade vi gällande dem: Leasingperiod Restvärde Anbud per delområde Räckvidd Inga hybrider eller efterkonverteringar Typ av laddning ex 3fas/400V/32amp Laddkabel (resekabel typ 2) Krocksäkerhet Komfort vintertid Batterihyra ingå i LCC eller ej, garantitid Serviceavtal

16 H UR REAGERADE LEVERANTÖRERNA PÅ UPPHANDLINGEN ? Enbart en leverantör lämnade anbud Vissa delområden fick inga anbud Andrahandsvärdet skapar osäkerhet Val av leasingperiod för personbilar Batteriet borde exluderas LCC kalkylen För ”lång” framförhållning För kort kontraktstid Krav på fullservice kan skrämma de små leverantörerna

17 E N KOMPLETTERANDE UPPHANDLING TILLKOM Vi sänkte restvärdet Förlängde kontraktstiden Öka möjligheten till att få in anbud på fler typer av elbilar. Ytterligare anbud inkom, dock inte från de små leverantörerna trots möjlighet att lägga anbud genom valet av olika delområden.

18 E LBILARNA ÄR NU EN ICKE FRÅGA ! Antalet elfordon är f.n. 40 stycken Antalet fortsätter växa i takt med ett bra utbud som avropats i upphandlingar Under 2015 kommer laddfrågorna att stå i fokus! Under 2016? optimering av befintlig fordonsflotta samt utveckling av fler bilpooler.

19 B ETEENDET den största utmaningen!

20 V IKTIGT ATT PRAKTISKT BEAKTA FÖRE INFASNING AV ELBIL Verksamheten dagtid, skiftgående, centrum, landsbygd Körbeteende räckvidd, heldag-halvdag Lokaler/parkering interna/externa resurser Laddmöjligheterbesök platsen, kontakta fastighetsägare och elinstallatör

21 L EVERANSEN … Vi levererar samtliga elbilar till verksamheten. Går igenom huvudfunktionerna, inställningar till förvärmning, förklarar Eccoläge mm. Går igenom laddningen. Provkörning.

22 S Å GJORDE VI ! B ETEENDET, DEN VIKTIGA FAKTORN Välj ut goda ambassadörer! (Särskilt viktigt i ett uppstartsläge) Var ärlig! Tala om räckvidd, vinterförhållanden, komfort etc. Lyssna! Ta reda på körmönster/rutiner i verksamheten, viktigt för trovärdigheten och hållbarheten. Lyft upp verksamheter så att de känner sig utvalda istället för utpekade att köra elbil. Inspirera till kunskapsutbyte! Bjud in till provkörning/event mm

23 K OMMUNICERA FRAMGÅNGARNA !

24 I TIDNINGAR …

25 TV INTRESSERAR SIG FÖR KOMMUNENS ELBILSPOOL, DEN FÖRSTA I LANDET !

26 D ELTA EVENT

27 I NSPIRERA TILL NÄTVERK !

28 I mätningar… Miljöfordonsdiagnosen 2014

29 D ELA MED DIG ! Låt verksamheterna ”hemma” ta del av framgångarna! Var aktiv på intranet och social medier

30 S PIN OFF EFFEKTER FRÅN E LBILSUPPHANDLINGEN … FÖLJANDE HAR HÄNT UNDER 2014…

31 T EAM H ALLAND

32 P Å MOTORBANAN I F ALKENBERG

33 Ö RESUNDS RALLYT

34 G UINESS VÄRLDSREKORD FÖRSÖK MED ÖVER Ö RESUNDSBRON 200 ELBILAR DELTOG

35 E N DRÖNARBILD FRÅN REKORDET

36 S OLBILSPOOLEN, EN UTVECKLING AV ELBILSPOOLEN SOM ÖPPNAS UPP TILL KOMMUNENS INVÅNARE...

37 T ACK FÖR MIG ! Marlene Garhall Miljö och Logistikansvarig Serviceförvaltningen Varbergs Kommun 0703 788 635 Marlene.garhall@varberg.se


Ladda ner ppt "V ÅR RESA MED Elbilsupphandlingen och våra egna ramavtal."

Liknande presentationer


Google-annonser