Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenutbildningen i Kristianstads kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenutbildningen i Kristianstads kommun"— Presentationens avskrift:

1 Vuxenutbildningen i Kristianstads kommun

2 Vuxenutbildningen i Kristianstads kommun
C4 Uppdragsutbildning Lärlingsakademin SFI – svenska för invandrare Särvux VLC – Väglednings- och lärcentrum Vuxenutbildningen Yrkeshögskola

3 Vuxenutbildningens skolformer
Kommunal vuxenutbildning (Komvux) Grundläggande nivå Gymnnasial nivå Särskild utbildning för vuxna Gymnasial nivå Utbildning i svenska för invandrare (Sfi)

4 Vuxenutbildningen inom Arbete och välfärd
Kommunal vuxenutbildning (Komvux) Gymnnasial nivå Utbildning i svenska för invandrare (Sfi)

5 Vuxenutbildningen inom Arbete och välfärd
Kommunal vuxenutbildning (Komvux) Gymnnasial nivå (Lärlingsakademin, VLC – Väglednings- och lärcentrum) Utbildning i svenska för invandrare (Sfi) (SFI – svenska för invandrare)

6 Vuxenutbildningen inom Barn och utbildning
Kommunal vuxenutbildning (Komvux) Grundläggande nivå Gymnnasial nivå Särskild utbildning för vuxna (Särvux) Gymnasial nivå

7 Vuxenutbildningen inom Barn och utbildning
Kommunal vuxenutbildning (Komvux) Grundläggande nivå (Vuxenutbildningen) Gymnasial nivå (C4 Uppdragsutbildning, Lärlingsakademin, Vuxenutbildningen) Särskild utbildning för vuxna (Särvux) Grundläggande nivå (Särvux) Gymnasial nivå (Särvux)

8 Vuxenutbildningen inom Barn och utbildning
Ungefär 1600 elever per år Ungefär 50 lärare En kurator och en specialpedagog Tre studie- och yrkesvägledare Tre administratörer Tre rektorer (skolenheter)

9 Vuxenutbildningen inom Barn och utbildning
Kommunal vuxenutbildning (Komvux) Grundläggande nivå Gymnnasial nivå Särskild utbildning för vuxna (Särvux) Gymnasial nivå Ingen sammanhållen utbildning som inom grundskole- och gymnasieutbildning

10 Samarbete mellan Arbete och välfärd och Barn och utbildning
Omfattande samarbete mellan VLC – Väglednings- och lärcentrum Vuxenutbildningen Nya elever Studie- och yrkesvägledning Studieplan Utbildning Vård och omsorg Entreprenörskolan Barn och fritid Kommande samarbete mellan SFI – svenska för invandrare

11 Vuxenutbildning – Ny förordning 2011
”3 § Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna ska utformas så att den enskildes studier inom någon av dessa skolformer kan kombineras med studier inom vuxenutbildningens andra skolformer. Utbildning i svenska för invandrare ska utformas så att den enskildes studier kan kombineras med studier inom andra skolformer inom skolväsendet.”

12 Vuxenutbildning – Ny läroplan 2012
”Vuxenutbildningen ska stödja de elever som under sin studietid har behov av att kombinera utbildning och arbete. Flexibilitet ska alltid eftersträvas när det gäller utbildningen och det kan handla om plats för utbildningens genomförande, tid, studietakt, studieform och sätt att lära.”

13 Vuxenutbildningen inom Barn och utbildning
Kurser anpassade efter elevens behov Heltidsstudier innebär 20 poäng per vecka, d.v.s. en 100-poängskurs motsvarar fem veckors heltidsstudier Antagning var femte vecka edWise som lärplattform Lektionsbaserade kurser och nätbaserade kurser Verksamhet vecka 32-26 Stor omställning för lärare

14 Vuxenutbildningen inom Barn och utbildning
Mål utöver förbättrade elevprestationer Fortsätta ha utbildningen i kommunal regi Öka flexibiliteten i undervisningen Öka smidigheten och enkelheten för eleven Ha än mer verksamhet året runt Ha en utbildning som är än mer anpassad efter elevens behov


Ladda ner ppt "Vuxenutbildningen i Kristianstads kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser