Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland Framtidens bästa primärvård. Region Östergötland Nationellt Nationell kompetensgrupp för primärvård - Behandlingsrekommendationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland Framtidens bästa primärvård. Region Östergötland Nationellt Nationell kompetensgrupp för primärvård - Behandlingsrekommendationer."— Presentationens avskrift:

1 Region Östergötland Framtidens bästa primärvård

2 Region Östergötland Nationellt Nationell kompetensgrupp för primärvård - Behandlingsrekommendationer - Uppföljning Primärvårdsregister primärvårdskvalitet - Förbättring & innovation primärvård – ”Flippen” Regionalt - Resurskonferens – primärvård prioriterat Ex. ST, socioekonomi, Astma-KOL Vad är på gång? 2

3 Region Östergötland Delprojekt 1 Vårdcentralens uppdrag och roll Övergripande samverkansdokument mellan PV och SV Östgötafakta Primärvårdens vision Hälsofrämjande arbete Regelboken (synpunkter)

4 Region Östergötland Barn Endokrinologi Neurologi Ortopedi Psykiatri Hälsofrämjande arbete Egenvård (gränssnitt mot befolkningen) Prioriterade områden

5 Region Östergötland Delprojekt 2 Arbetar med ”hur”-frågor i 7 olika spår 1.IT och teknik utveckling 2.Målbild, bemötande, attityd 3.Hälsofrämjande och egenvård 4. Team, flöden och arbetssätt 5. Organisation 6. Ersättning och uppföljning

6 Region Östergötland 1. Ökad användarvänlighet i patientjournalen - Förvaltning av patientjournalen - Utbildning och spridande av information - Lista över ”lågt hängande IT-frukter” och PJ - Önskade förändringar i PJ - Förslag/åtgärder/aktiviteter 2. Vård på distans – teknik för att underlätta samarbetet 3. Invånartjänster - Mina vårdkontakter - Internetbaserat stöd och behandling - Webbtidbok - Min journal via nätet - Förslag/åtgärder/aktiviteter 4. Övrigt IT-spåret i framtidens bästa primärvård Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn 6

7 Region Östergötland Delprojekt 3 Kompetensförsörjning och rekrytering i ”Framtidens bästa primärvård”

8 Region Östergötland ARBETE PÅGÅR Fokusområde: Bemanning och rekrytering  Bemanningsprognos och bemanningsmål för distriktssköterskor och specialister i allmänmedicin  Åtgärdsförslag på kort och lång sikt Fokusområde: Forskning och utveckling  Gemensam arbetsgrupp med delprojekt 2 tar fram handlingsplan med åtgärdsförslag att öka FoU i PV Fokusområde: Kompetensutveckling/fortbildning  Bearbetning av åtgärdsförslag som främjar gott utbildningsklimat på lokal-, centrum- och regionnivå  Bearbetning av åtgärdsförslag som påverkar utbudet av fortbildning via HU, AMC eller regionen Hur långt har vi kommit? 8

9 Region Östergötland Bemanningsprognos: specialister i allmänmedicin 9 222 specialister (november 2014) 201520162017201820192015- 2019 Pensionsavgångar-7 -11-6-9 Avgångar exkl pension-12 -100 Färdiga ST-läkare1716221922 Varav stannar (85%)151419161983 Total för varje år-4-5-4-2 -17

10 Region Östergötland AKUTA BESVÄR AKUTA BESVÄR AKUTA BESVÄR AKUTA BESVÄR AKUTA BESVÄR ENSTAKA ÅTERBESÖK BVC FLER ÅTERBESÖK BVC LÄKARE SÄBO UTVECKLINGS- UPPDRAG/ ANSVARSOMRÅDE FULL ÅTERBESÖKS- MOTTAGNING BVC LÄKARE SÄBO UTVECKLINGS- UPPDRAG/ ANSVARSOMRÅDE UTBYGGD HEMSJUKVÅRD ÄVEN I ORDINÄRT BOENDE FULL ÅTERBESÖKS- MOTTAGNING BVC LÄKARE SÄBO UTVECKLINGSUPPDRAG/ ANSVARSOMRÅDE/ UTBILDNINGSUPPDRAG UTBYGGD HEMSJUKVÅRD ÄVEN I ORDINÄRT BOENDE REGISTERFÖRANDE REHABARBETE LIVSTILSARBETE OCH PREVENTION MYNDIGHETSUPPDRAG INTYG (LPT,LVM,LVU) MINA VÅRDKONTAKTER, MED FLERA PATIENT IT SYSTEM 1/5000 1/3000 1/2000 1/1500 Möjligheter vid olika bemanningsnivåer Antal listade per allmänläkare Möjligheter vid olika bemanningsnivåer Antal listade per allmänläkare Måwe et al. Omarbetad av Peter Lindstedt Östergötl and: 1/1980 10

11 Region Östergötland Säkerställa delaktighet och kännedom om projektet i hela hälso- och sjukvården Koordinera projektet med övriga projekt som berör vårdcentral Beredskap för ekonomiska förväntningar Säkra patientens perspektiv/delaktighet i projektet Utmaningar 11

12 Region Östergötland Hur säkerställer vi delaktighet och kännedom om projektet på vårdcentralerna? Hur säkrar vi patientens delaktighet och fokus på patientens perspektiv? Gruppdiskussioner Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn 12


Ladda ner ppt "Region Östergötland Framtidens bästa primärvård. Region Östergötland Nationellt Nationell kompetensgrupp för primärvård - Behandlingsrekommendationer."

Liknande presentationer


Google-annonser