Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens bästa primärvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens bästa primärvård"— Presentationens avskrift:

1 Framtidens bästa primärvård

2 Vad är på gång? Nationellt Nationell kompetensgrupp för primärvård
- Behandlingsrekommendationer - Uppföljning Primärvårdsregister primärvårdskvalitet - Förbättring & innovation primärvård – ”Flippen” Regionalt - Resurskonferens – primärvård prioriterat Ex. ST, socioekonomi, Astma-KOL

3 Delprojekt 1 Vårdcentralens uppdrag och roll
Övergripande samverkansdokument mellan PV och SV Östgötafakta Primärvårdens vision Hälsofrämjande arbete Regelboken (synpunkter)

4 Prioriterade områden Barn Endokrinologi Neurologi Ortopedi Psykiatri
Hälsofrämjande arbete Egenvård (gränssnitt mot befolkningen)

5 Arbetar med ”hur”-frågor i 7 olika spår
Delprojekt 2 Arbetar med ”hur”-frågor i 7 olika spår IT och teknik utveckling Målbild, bemötande, attityd Hälsofrämjande och egenvård 4. Team, flöden och arbetssätt 5. Organisation 6. Ersättning och uppföljning

6 IT-spåret i framtidens bästa primärvård
1. Ökad användarvänlighet i patientjournalen - Förvaltning av patientjournalen - Utbildning och spridande av information - Lista över ”lågt hängande IT-frukter” och PJ - Önskade förändringar i PJ - Förslag/åtgärder/aktiviteter 2. Vård på distans – teknik för att underlätta samarbetet 3. Invånartjänster - Mina vårdkontakter - Internetbaserat stöd och behandling - Webbtidbok - Min journal via nätet 4. Övrigt Dagens tema, , Förnamn Efternamn

7 Kompetensförsörjning och rekrytering i ”Framtidens bästa primärvård”
Delprojekt 3 Kompetensförsörjning och rekrytering i ”Framtidens bästa primärvård”

8 ARBETE PÅGÅR Hur långt har vi kommit?
Fokusområde: Bemanning och rekrytering Bemanningsprognos och bemanningsmål för distriktssköterskor och specialister i allmänmedicin Åtgärdsförslag på kort och lång sikt Fokusområde: Forskning och utveckling Gemensam arbetsgrupp med delprojekt 2 tar fram handlingsplan med åtgärdsförslag att öka FoU i PV Fokusområde: Kompetensutveckling/fortbildning Bearbetning av åtgärdsförslag som främjar gott utbildningsklimat på lokal-, centrum- och regionnivå Bearbetning av åtgärdsförslag som påverkar utbudet av fortbildning via HU, AMC eller regionen ARBETE PÅGÅR Sara

9 Bemanningsprognos: specialister i allmänmedicin
222 specialister (november 2014) 2015 2016 2017 2018 2019 Pensionsavgångar -7 -11 -6 -9 Avgångar exkl pension -12 -100 Färdiga ST-läkare 17 16 22 19 Varav stannar (85%) 15 14 83 Total för varje år -4 -5 -2 -17 Peter

10 1/1500 1/2000 1/3000 1/5000 Möjligheter vid olika bemanningsnivåer
Antal listade per allmänläkare FULL ÅTERBESÖKS- MOTTAGNING BVC LÄKARE SÄBO UTVECKLINGSUPPDRAG/ANSVARSOMRÅDE/ UTBILDNINGSUPPDRAG UTBYGGD HEMSJUKVÅRD ÄVEN I ORDINÄRT BOENDE REGISTERFÖRANDE REHABARBETE LIVSTILSARBETE OCH PREVENTION MYNDIGHETSUPPDRAG INTYG (LPT,LVM,LVU) MINA VÅRDKONTAKTER, MED FLERA PATIENT IT SYSTEM 1/1500 Östergötland: 1/1980 FULL ÅTERBESÖKS- MOTTAGNING BVC LÄKARE SÄBO UTVECKLINGS-UPPDRAG/ ANSVARSOMRÅDE UTBYGGD HEMSJUKVÅRD ÄVEN I ORDINÄRT BOENDE 1/2000 FLER ÅTERBESÖK BVC LÄKARE SÄBO UTVECKLINGS-UPPDRAG/ ANSVARSOMRÅDE 1/3000 ENSTAKA ÅTERBESÖK BVC 1/5000 Peter AKUTA BESVÄR AKUTA BESVÄR AKUTA BESVÄR AKUTA BESVÄR AKUTA BESVÄR Måwe et al. Omarbetad av Peter Lindstedt

11 Utmaningar Säkerställa delaktighet och kännedom om projektet i hela hälso- och sjukvården Koordinera projektet med övriga projekt som berör vårdcentral Beredskap för ekonomiska förväntningar Säkra patientens perspektiv/delaktighet i projektet

12 Gruppdiskussioner Hur säkerställer vi delaktighet och kännedom om projektet på vårdcentralerna? Hur säkrar vi patientens delaktighet och fokus på patientens perspektiv? Dagens tema, , Förnamn Efternamn


Ladda ner ppt "Framtidens bästa primärvård"

Liknande presentationer


Google-annonser