Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bosättning och mottagande av nyanlända Johan Vikström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bosättning och mottagande av nyanlända Johan Vikström."— Presentationens avskrift:

1 Bosättning och mottagande av nyanlända Johan Vikström

2 Johan Vikström och Anders Fresk Kort om Arbetsförmedlingens bosättning Bosättningssektion i Norrköping som för regelbunden dialog med kommuner om bosättning av nyanlända Utgår från ett Arbetsmarknadsperspektiv Både personer som bor på anläggningsboende och kommunmottagna personer som är i behov av vidareflytt

3 Johan Vikström och Anders Fresk Yrken och framtid på 10 års sikt – generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa yrken Påverkar mest Jord och skogsbruk, offentliga sektorn och vissa teknikyrken Sämre utveckling av skatteinkomsterna för stat och kommun, vilket påverkar möjligheterna att finansiera välfärdssystemen. Den utrikesfödda befolkningen utgör den största arbetskraftspotentialen, särskilt kvinnorna. Fler nyanlända och snabb etablering är därför av central betydelse.

4 Johan Vikström och Anders Fresk Kommande arbetskraftsbehov

5 Johan Vikström och Anders Fresk Ökat mottagande under 2013 Totalt ca nyanlända under 2013 (en fördubbling jämfört med 2012) Behov av cirka anvisningsbara platser i landet Totalt cirka – beräknas komma till Västerbotten Varav cirka 580 anvisas plats via Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket

6 Johan Vikström och Anders Fresk Konsekvenser av för få platser Längre väntetider som försenar den enskildes etablering Platsbrist på Migrationsverkets anläggningsboenden Ojämn fördelning av mottagandet och stora påfrestningar på enskilda kommuner

7 Johan Vikström och Anders Fresk Vad görs nationellt? Gemensamt regeringsuppdrag som återrapporterades 15:e september Fortsatt gemensamt arbete inom bosättningsgruppen Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt Höstbudgeten

8 Johan Vikström och Anders Fresk Vad kan göras lokalt och regionalt? Regional samverkan Mer samverkan och formaliserade överenskommelser med bostadsbolag och hyresvärdar Gemensamma genomförandestrategier Koppla samman bosättning med insatser och generationsväxling


Ladda ner ppt "Bosättning och mottagande av nyanlända Johan Vikström."

Liknande presentationer


Google-annonser