Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IE1206 Inbyggd Elektronik Transienter PWM Visare j  PWM CCP KAP/IND-sensor F1 F3 F6 F8 F2 Ö1 F9 Ö4F7 tentamen William Sandqvist PIC-block.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IE1206 Inbyggd Elektronik Transienter PWM Visare j  PWM CCP KAP/IND-sensor F1 F3 F6 F8 F2 Ö1 F9 Ö4F7 tentamen William Sandqvist PIC-block."— Presentationens avskrift:

1 IE1206 Inbyggd Elektronik Transienter PWM Visare j  PWM CCP KAP/IND-sensor F1 F3 F6 F8 F2 Ö1 F9 Ö4F7 tentamen William Sandqvist PIC-block Dokumentation, Seriecom Pulsgivare I, U, R, P, serie och parallell Ö2 Ö5 Kirchoffs lagar Nodanalys Tvåpolsatsen R2R AD Trafo, Ethernetkontakten F13 Pulsgivare, Menyprogram F4 KK1 LAB1 KK3 LAB3 KK4 LAB4 Ö3 F5 KK2 LAB2 Tvåpol, AD, Komparator/Schmitt Step-up, RC-oscillator F10Ö6 LC-osc, DC-motor, CCP PWM LP-filter Trafo + Gästföreläsning F12Ö7 redovisning F11  Start för programmeringsgruppuppgift  Redovisning av programmeringsgruppuppgift

2 William Sandqvist Komplexa visare, j  -metoden  Komplexa visare. OHM’s lag för R L och C.  Komplexa visare. OHM’s lag för Z.

3 William Sandqvist Spänningsdelarens överföringsfunktion Enkla filter är ofta utformade som spänningsdelare. Ett filters över- föringsfunktion, H(  ) eller H(f), är kvoten mellan utspänning och inspänning. Den kvoten får man direkt från spänningsdelningsformeln!

4 William Sandqvist LP HP BP BS BP eller BS filtren kan ses som olika kombinationer av LP och HP filter.

5 William Sandqvist

6 Överföringsfunktion (14.2) a)Ställ upp ett uttryck för I C = f(U, , R, C). b)Ställ upp överföringsfunktionen I C /U beloppsfunktion och fasfunktion. c) Vilken filterkaraktär har överföringsfunktionen, LP HP BP BS ? d)Vilken gränsfrekvens har överföringsfunktionen?

7 William Sandqvist Överföringsfunktion (14.2) Svar a)

8 William Sandqvist Överföringsfunktion (14.2)

9 William Sandqvist Överföringsfunktion (14.2) Svar b) I C /U

10 William Sandqvist Överföringsfunktion (14.2) Svar c) LP HP BP BS?

11 William Sandqvist Överföringsfunktion (14.2) Svar d) Gränsfrekvens? Vid gränsfrekvensen ”väger nämnarens realdel och imaginärdel lika”.

12 William Sandqvist

13 Phasor - vektor

14 William Sandqvist Visardiagram sp-delare (11.8) Figuren visar en spänningsdelare. Denna matas med en växelspänningen U 1 och utspänningen är spänningen U 2. Vid den aktuella frekvensen är spolens reaktans X L = 2R. Rita kretsens visardiagram med I 1, U 1 och U 2. Använd I 1 som riktfas ( = horisontell).

15 William Sandqvist Visardiagram sp-delare (11.8)

16 William Sandqvist j  -räkning sp-delare

17 William Sandqvist

18 Filter RLR William Sandqvist

19 Filter RLR William Sandqvist

20 Filter RLR William Sandqvist

21

22 Filter RLC William Sandqvist

23 Filter RLC William Sandqvist

24

25 Filter CRC William Sandqvist

26 Filter CRC William Sandqvist

27


Ladda ner ppt "IE1206 Inbyggd Elektronik Transienter PWM Visare j  PWM CCP KAP/IND-sensor F1 F3 F6 F8 F2 Ö1 F9 Ö4F7 tentamen William Sandqvist PIC-block."

Liknande presentationer


Google-annonser