Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Prisnivå och växelkurs på lång sikt Kapitel 12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Prisnivå och växelkurs på lång sikt Kapitel 12."— Presentationens avskrift:

1 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Prisnivå och växelkurs på lång sikt Kapitel 12

2 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 2 Den klassiska kvantitetsteorin  Pengars omloppshastighet Ett mått på hur ofta pengar används under en viss tidsperiod. Omloppshastigheten, V, beräknas genom att totala utgifter divideras med penningmängden.  V

3 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 3  Definition V  Bytesekvationen M  V = P  T  Totala utgifter är lika med penningmängden, M, gånger omloppshastigheten, V, i sin tur lika med prisnivån, P, gånger mängden transaktioner, T.  Exempel: M = 50, V= 4, T = 100, P=2 Totala utgifter = M*V = 50*4 = 100*2 = P*T = 200

4 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 4  Inkomstomloppshastighet Nominell BNP dividerat med penningmängden V = P  Y/M Y = real BNP

5 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 5 Kvantitetsteorin  V = P  Y/M  V = P  Y  Om V och Y är konstanta: –Prisnivån är direkt proportionell mot penningmängden ty: P = M  V/Y = M  konstant

6 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 6 Kvantitetsekvationen i relativ form Läs appendix 1: Relativa förändringar!

7 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 7 Omloppshastigheten (BNP/M) i Sverige 1880-2010  Fördubbling 1930-2000: 70-regeln ger 1 procent tillväxt/år i omloppshastigheten 1930-2010: Finansiell sofistikering: BNP växer snabbare än M 1880-1930: Monetisering: M växer snabbare än BNP

8 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 8 ”Inflation is too much money chasing too few goods”

9 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 9 Köpkraftsparitetsteorin för växelkurser  Arbitrage Riskfri vinst som uppstår genom att någonting köps billigt och säljs dyrt.  Lagen om ett pris Samma vara ska, uttryckt i gemensam valuta, ha samma pris på olika platser, transport- och tullkostnader borträknade.

10 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 10  Absolut köpkraftsteori för växelkursen Nivån på växelkursen är på lång sikt lika med kvoten mellan priserna i lokal valuta för varukorgar med samma innehåll. –Specialfall: Big Mac-index, P = kronor per Big Mac i Sverige, P* = dollar per Big Mac i USA. (see www.economist.com)

11 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 11 Sverige-USA: SEK/dollar 1980-2009

12 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 12  Depreciering En försvagning av valutan till följd av att priset på utländsk valuta stiger.  Appreciering En förstärkning av valutan till följd av att priset på utländsk valuta sjunker.

13 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 13  Relativ köpkraftsparitetsteori för växelkursen Deprecieringstakten i växelkursen är på lång sikt lika med skillnaden mellan inhemsk inflation och utlandets inflation.

14 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 14 Genomsnittlig deprecieringstakt och genomsnittlig inflationsskillnad

15 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 15 Hög inflation: historiska lärdomar  Teoretiskt (  orsakar) Stat i kris (krig, revolution)  statsfinansiell kris  stora statliga lån i centralbanken  hög tillväxt i M  hög inflation  Empiriskt (  är förknippat med) Hög inflation  hög tillväxt i M  stora statliga lån i centralbanken  statsfinansiell kris  stat i kris (krig, revolution) dvs empiriskt är orsakerna i orsakskedjan nästan alltid dominerande

16 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 16 Avslutning  Den klassiska modellen En beskrivning av en full sysselsättnings-ekonomi som idag används som en beskrivning av hur ekonomin fungerar på medelfristig sikt när alla marknader, inklusive arbetsmarknaden, är i jämvikt.  Den klassiska dikotomin En tudelning mellan den reala och nominella ekonomin, det vill säga uppfattningen att bestämningsfaktorerna för reala variabler skiljer sig från bestämningsfaktorerna för de nominella variablerna.  Nominell kedja: M   P  E 


Ladda ner ppt "© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Prisnivå och växelkurs på lång sikt Kapitel 12."

Liknande presentationer


Google-annonser