Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

10.8.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Datacentralens information för nya studerande Kim Lindell Uppdaterad 27.8.2012 (Datacentralen > Guider.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "10.8.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Datacentralens information för nya studerande Kim Lindell Uppdaterad 27.8.2012 (Datacentralen > Guider."— Presentationens avskrift:

1 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo1 Datacentralens information för nya studerande Kim Lindell Uppdaterad (Datacentralen > Guider och information > Information för nya studerande)

2 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo2 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post, spamfiltrering och grålistning  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

3 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo3 Vad gör DC?  Serviceenhet, erbjuder akademins enheter IT- resurser, -kunskap och -handledning  Koordinerar och utvecklar akademins IT och datakommunikation  Ansvarar för akademins datanät och datasäkerhet  Underhåller IT-utrustning och basprogramvara  Samordnar IT-anskaffningar och sammanställer rekommendationslistor

4 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo4 Var finns Datacentralen?  ASA-huset i Åbo  Academill i Vasa  Paul Hallvars gata 8 i J:stad  Webben:

5 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo5 IT-helpdesk, Oraklet  IT-hjälp för personal och studenter  ”Oraklet” finns i Asa B, vån 1  Öppet vardagar 8:15 – 16:00  E-post:  Dejourtelefon:  Ärendehanteringssystem (RequestTracker, RT)

6 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo6 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post, spamfiltrering och grålistning  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

7 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo7 IT-resurser för studerande  Du gör ett användaravtal med DC  Du får personligt användarnamn, lösenord samt en e-postadress  Du får tillgång till akademins IT-resurser, bl.a. datorerna i datorklasserna, skrivare, internt material på webbportalen, MinPlan, akademins e-postsystem och nätkurser  Användningen bör vara relaterad till studierna och regleras av användaravtalet

8 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo8 Avgifter  För studerande är användning av akademins IT-resurser för studiearbete kostnadsfri  Undantag: –pappersutskrifter! –kommersiell användning kräver separat avtal

9 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo9 Utskrifter  Studerande har en gratiskvot för printning som är 6 eur / 3 mån, vilket motsvarar ca 180 svartvita sidor. Därefter kostar det –3,3 cent/sida (sv) –25 cent/sida (färg)  Se Datacentralen > Utskrifter på ÅA webben för info och kontroll av vad du har printat  Eventuell räkning skickas som e-post

10 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo10 Var lösa ut användarnamnet?  Gulnäbbar i Åbo, 27.8 – 31.8 – i samband med inskrivningen i Gripen  Övriga, samt fr.o.m 1.9: –Datacentralens dejour Oraklet  Du bör visa upp ett ID-bevis  Vasa Övningsskolas/Öppna universitets f.d. elever kan använda sitt gamla konto men bör underteckna avtalet (i Gripen eller Oraklet) samt i vissa fall byta sitt lösenord!

11 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo11 Användarnamnet  Unikt, personligt, ändras inte!  Identifierar dig vid kontakt till akademins system, bl.a. –e-postsystemet, webbportalen –nätkurser i Moodle, MinPlan –allmänna PC:s, datanätet, skrivare  Användarnamnet är i kraft så länge du är terminsanmäld (när- eller frånvaro)

12  Ditt användarnamn är också giltigt för de tjänster som är anslutna till de finska högskolornas ”ID federation” HAKA  Välj först Åbo Akademi i listan över högskolor och logga sedan in med ditt vanliga akademianvändarnamn/lösenord  Exempel på tjänster: biblioteksportalen Nelli, e-lärandeplattformer (Moodle) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo12

13 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo13 Lösenordet är viktigt!  Välj ett bra lösenord och se till att ingen annan får tag i det!  Ge aldrig ut ditt lösenord åt någon annan, inte ens åt Datacentralen! –Vi frågar aldrig efter ditt lösenord, svara aldrig på e-post eller telefonsamtal från sk. nätfiskare! –Akta dej för falska webbsidor som kan användas för att samla in lösenord, kontrollera sidans riktiga adress!  Använd inte ditt akademianvändarnamn/lösenord i andra sammanhang, t.ex. Facebook!

14 Lösenord  DC kontrollerar kvaliteten av användarnas lösenord med jämna mellanrum  Ett lösenord som kommit i orätta händer kan ställa till med stor skada för hela akademin Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo14

15 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo15 Akta dig för nätfiske!  Kontrollera alltid adressfältet i webbläsaren liksom också vart en länk pekar innan du klickar!  Nätfiske utförs av skurkar bl.a. via: –E-post Uppdatering av webbpostsystemet Också på svenska och på gott språkOckså på svenskaoch på gott språk –Webbsidor/-blanketter På finska –Telefonsamtal

16 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo16 Byta lösenord  Lösenordet byts via webbsidan https://web.abo.fi/dc/password  Lösenordet (”password”/”passphrase”) bör vara minst 8 tecken långt men välj gärna minst 12  Skall innehålla både bokstäver, siffror och specialtecken. Vissa tecken godkänns inte, t.ex. åäö[]{} –Stora och små bokstäver får gärna blandas –Lösenordet skall inte vara ett ord/namn eller ens delar av ett sådant

17 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo17 Regler och datasäkerhet  Alla användare bör beakta datasäkerheten!  Bekanta dig med villkoren i användaravtalet!  Länkar till regler och lagar rörande datoranvändningen finns på akademins webbportal, välj Datacentralen > Avtal, regler och blanketter  Tips för datasäkerhet (både på ÅA och hemma): Datacentralen > Datasäkerhet

18 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo18 Mininfo – info om just Dig  Du kan kontrollera vilken information Datacentralen har om dig och ditt användarkonto via Datacentralen > MinInfo –minsture (studieutdrag) –minperson (personuppgifterna i Sture) –minmaskin (information om datorn du sitter vid) –Datacentralens användarregister (användarkonton, kvoter, giltighetstid)  Vid fel information i användarregistret, meddela Oraklet

19 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo19 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post, spamfiltrering och grålistning  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

20 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo20 E-post  Din adress är vanligen duger också som adress  Enklast läser du e-post med ”Horde webmail”, som finns på adressen https://www.abo.fi/mail  Du kan också använda Thunderbird, Outlook, e- post på telefonen eller annat e-postprogram som stöder IMAP  Akademins e-postadresser finns i en allmän adressbok, nås t.ex. från ”adressbok” i webmail samt via webbportalens sökfunktion

21 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo21 Kvoter för e-post  Kvoten för din e-postlåda är 500 MB  Webmail visar hur mycket du har använt och varnar om kvoten håller på att överskridas  Ifall kvoten överskrids kan du inte ta emot ny e-post!  Städa bort stora bilagor, kontrollera speciellt mappen Sent

22 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo22 Spam och filtrering  Centralt system som identifierar (en del av) skräp-posten och ger breven ”spam-poäng”  Nya studerande får ett spamfilter som sorterar sannolik skräp-post till mappen Spam  Frågor och rapporter om problem med spamfiltrering kan rapporteras till Oraklet

23 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo23 Grålistning  En teknik som används för att motarbeta skräp-post och virus  Plus –en mycket stor del av spam och e-post innehållande virus stoppas direkt  Minus –fördröjning vid första e-posten från en viss adress –ingen post alls om den server avsändaren använder är illa konfigurerad

24 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo24 E-post och virus  Öppna inte bifogade filer (attachments) om du inte vet vad de innehåller – virusrisk!  Akademis e-postsystem levererar inte alls exekverbara bilagor p.g.a. virusrisken  Se till att din egen dator har fungerande virusskydd!  F-Secures antivirusprogram kan du ladda ner från https://web.abo.fi/dc/program

25 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo25 Vidarestyrning av e-post  Ifall du vill ha automatisk vidarestyrning av din e-post till en annan adress, kontakta (tillsvidare) Oraklet  Använd dock helst din akademiadress vid kontakt inom akademin  Information från akademin skickas alltid till din abo.fi adress

26 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo26 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post, spamfiltrering och grålistning  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

27 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo27 Allmänna datorutrymmen  De allmänna datorklasserna –är avsedda för alla studerande från alla institutioner oberoende av placering –får användas fritt då undervisning inte pågår i klassen –är avsedda främst för studiearbete  Aktuell info om utrustning och programvara: Datacentralen > Undervisningsutrymmen  Meddela om problem till

28 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo28 Windowsklasser och -rum  I Åbo –Arken, vån. 1 (Arkens datorsal) –ASA B, vån. 1 (Stansen och Galvani-rum) –Axelia, vån. 1 (Axelias datorklass och -rum) –Biocity, vån. 1 (Biocitys bibliotek) –Gripen, vån. 2 (Aeonklassen och -rummet) –Hanken, vån. 2 (Hanken-klassen)

29 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo29 Linuxrum  ICT huset, vån. 3 (Pingvinfarmen) Windows-terminalklienter  ICT huset, vån. 1 (Biblioteket) Därtill har enheterna egna......klasser, kundmaskiner, korridorsmaskiner...

30 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo30 Övrig utrustning  Skrivare –I eller i den omedelbara närheten av varje klass/rum  Färgskrivare (storlek A4/A3) –Aulan i ASA B, utanför Oraklet  Utrustning och program för AV- och multimediaprojekt –Scanning, video-/ljudkapning och -editering och överflytning av material från diktafon (LC lånar) –Fråga Oraklet/folket på Lärcentret om placeringen

31 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo31 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post, spamfiltrering och grålistning  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

32 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo32 Hemområde  Personlig skivplats på akademins server –Mapparna My Documents och Desktop (Windows) –programinställningar  Säkerhetskopieras regelbundet –Möjlighet att få tillbaka filer som förstörts eller du raderat av misstag  Tidigare versioner via shadow copies –Kan återställas av användaren själv

33 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo33 Windows hemområde  Direkt nåbart som H:\ från akademins windowsdatorer –Som \\pchome1.abo.fi\pchome1\username alt. \\pchome2.abo.fi\pchome2\username från en dator kopplad till akademins nät via VPN.  Kvoten är 1 GB

34 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo34 Unix hemområde  För de som använder Linuxdatorerna –tillgängligt från alla linuxdatorer i akademins nät som \\home\atonX\username –också via sftp till login.abo.fi  Alla har inte detta, men fås på begäran (kontakta Oraklet)! –Automatiskt för IT, KT, Nat.vet. –Kvoten är 1 GB

35 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo35 Personligt webbområde  Används för att lagra filer som hör till en personlig webbsida på adressen alt.  Kvoten är 600 MB  Åtkomst från en Windows-dator i ÅAs nät som \\web.abo.fi\username  Från en Linux-dator i ÅAs nät eller sftp som /wwwusers/username  För ibruktagning: Följ guiden Guider och information > Guider > Webben > Personligt webbområde

36 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo36 Scratch  En sk. scratchskiva finns tillgänglig som \\scratch.abo.fi\scratch\username (windows) resp. /scratch/username (linux)  Endast för temporär lagring av filer, ingen säkerhetskopiering, inga kvoter.  Vid behov raderar DC filer utan pardon.

37 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo37 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post, spamfiltrering och grålistning  Datorklasser och annan utrustning  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

38 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo38 Internet hemifrån  Ansökningsblanketter och info i portalen på Datacentralen > Internetanslutningar –Akademins nät i Domus och Tavasthem –ADSL - högskoleavtal –Studentbynätet Ansökan om anslutning sker i samband med hyresavtalet Info på

39 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo39 Trådlöst datanät (WLAN)  Trådlöst nät finns i de flesta av akademins byggnader i Åbo, Vasa och J:stad –I Åbo: eduroam (primärt) och SparkNet Näten täcker även Turun Yliopistos campus samt (SparkNet) vissa av Åbo stads utrymmen, t.ex. stadsbiblioteket –I Vasa är nätet Wireless Mobile Vaasa som täcker de lokala högskolorna  Info med täckningskarta finns på portalen, välj Datacentralen > Trådlöst och mobilt

40 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo40 eduroam  Uppkoppling kräver ÅA användarnamn –SSID: eduroam –Logga in med  Finns också vid övriga universitet runt om i världen  Använd VPN för tillgång till ÅA-resurser –printning –nätskivor

41 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo41 SparkNet  Uppkoppling kräver ÅA eller en annan SparkNet samarbetspartners användarnamn –SSID: Spark eller Spark-abo –Öppna vilken webbsida som helst –Logga in med eller öppna en VPN förbindelse.  Använd VPN för tillgång till ÅA resurser  Finns även OpenSpark (WiFi user community)  ”Kabel-Spark” i ÅAs huvudbibliotek och Axelia

42 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo42 Virtual Private Network (VPN)  VPN erbjuder en säker krypterad förbindelse till akademins nät då du nätkopplar din dator/tablet/telefon/...  VPN krävs för att vissa tjänster såsom utskrifter, hemområden, åtkomst till en del databaser m.m. skall fungera ifall datorn inte är i akademins fasta datanät  VPN guider finns i portalen, välj Datacentralen > Trådlöst och mobilt

43 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo43 Privata datorer i akademins nät  Datorn berörs av akademins regler för nätkopplade datorer!  Virusskydda din dator! Se till att den har aktuella säkerhetsuppdateringar!  Datorn får inte agera (tex. webb-/fil-)server i akademins nät, inte heller på högskole- ADSL  Observera upphovsmannarätten för musik/film etc.

44 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo44 Ladda ner och köpa program  För vissa program har akademin licenser som täcker också studerandes privata datorer, t.ex. F-Secure Client Security (antivirus), andra kan köpas förmånligt  Se aktuell information och listor över program på portalen, välj Datacentralen > Anskaffningar, procedurer > Program och licenser

45 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo45 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post, spamfiltrering och grålistning  Datorklasser och annan utrustning  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Hemområden och säkerhetskopiering  Var hitta mera info?

46 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo46 Information på nätet  Datacentralens guider i portalen, välj Datacentralen > Guider och information  Under Information för nya studerande finns även denna presentation.  Läs också DC-Papperets gulnäbbsspecial, DC-Papperet nummer 79!  Kurser inriktade på användning av IT arrangeras av Centret för livslångt lärande (CLL), information på CLL:s webbsidor.


Ladda ner ppt "10.8.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Datacentralens information för nya studerande Kim Lindell Uppdaterad 27.8.2012 (Datacentralen > Guider."

Liknande presentationer


Google-annonser