Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatsmart livsstil – studenter som klimatambassadörer Birgitta Påhlsson (koordinator överenskommelsen)och Johanna Sänd (studentkoordinator), Högskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatsmart livsstil – studenter som klimatambassadörer Birgitta Påhlsson (koordinator överenskommelsen)och Johanna Sänd (studentkoordinator), Högskolan."— Presentationens avskrift:

1 Klimatsmart livsstil – studenter som klimatambassadörer Birgitta Påhlsson (koordinator överenskommelsen)och Johanna Sänd (studentkoordinator), Högskolan i Borås

2 Genomförda aktiviteter  Möten i gruppen den 12 mars (Chalmers) och 11 maj (Miljöbron och HB)  Kommunikation/samarbete mellan deltagarna i överenskommelsen och studentgrupper kring olika evenemang inom ”hållbar/klimatsmart livsstil för unga”.  Studentdeltagande i av VGR anordnade workshops för unga vuxna inom Klimatstrategi 2030 – fossiloberoende.  HB: En egen hemsida för klimatambassadörsgruppen har tagits fram. Miljöbron har länkat samman studenter och verksamheter inom frågor kring hållbar livsstil. Högskolan i Skövde har avslutat kursen ”Studenter som klimatambassadörer”. Chalmers: De två anställda student(klimat)ambassa-dörerna (10 % var) har arbetet med att kommunicera hållbarhet i dialog med andra studenter. GU: Har haft nätverksgruppmöten för alla HU-student-grupper på GU. Bl a anordnat ett par ”Food Rescue Parties”. Borås stad: Genomfört arrangemang i dialog med deltagare och studentkoordinator (HB)

3 Planerar framöver  Nästa möte i gruppen är 24 september  HB: Ny rekryteringskampanj gällande klimatambassadörer och planerad HU-kurs för Studentkåren/studentaktiva i råd för att få ett ökat engagemang.  Borås stad i samarbete med HB:s klimatambassadörsgrupp/”Hållbar student” planerar ett cykelevent under kretsloppsveckan, sept -15.  Gemensam regional (och till viss del) nationell studentkonferens (kring temat för överenskommelsen) i samarrangemang mellan medverkande aktörer/lärosäten. GU- studenter/studentgrupper ”Gothenburg Sustainability Student Alliance” har ansvaret för planering och genomförande. Preliminärt datum 7-8 november.

4 Erfarenheter & reflektioner  Bra samarbete i gruppen samt aktivt deltagande och engagemang. Uppskattat erfarenhetsutbyte och vidgat kontaktnät. Gruppen har för avsikt att fortsätta samarbetet även efter överenskommelsen är formellt avslutad.  Högskolan i Borås har haft problem med rekrytering av nya klimatambassadörer (många som slutat p g a avslutade studier)  Kontaktperson på Högskolan i Skövde har tyvärr slutat och det finns viss oklarhet kring det fortsatta engagemanget

5 Kunskapsspridning  Länkar till hemsida ”hållbar student” (klimatambassadörsgruppen) och till planerad nätverksträff i Göteborg i höst ”på gång”. Kan kompletteras senare  Miljöenhetens studentsamverkan på Chalmers har sammanställts och strukturerats upp. På Chalmers intranät, Insidan, listas våra olika aktiviteter som genomförs i samverkan med studenter. Där återfinns också rutiner för ett par av dem; att arrangera cykeldagen ReCycle och att ta emot praktikanter. sammanställtsarrangera cykeldagen ReCycleta emot praktikanter


Ladda ner ppt "Klimatsmart livsstil – studenter som klimatambassadörer Birgitta Påhlsson (koordinator överenskommelsen)och Johanna Sänd (studentkoordinator), Högskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser