Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om personlig identitet 1. Har vi handlingsfrihet i den meningen att inget fram till den tidpunkt då vi träffar våra val (angående hur vi ska handla) oåterkalleligt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om personlig identitet 1. Har vi handlingsfrihet i den meningen att inget fram till den tidpunkt då vi träffar våra val (angående hur vi ska handla) oåterkalleligt."— Presentationens avskrift:

1 Om personlig identitet 1

2 Har vi handlingsfrihet i den meningen att inget fram till den tidpunkt då vi träffar våra val (angående hur vi ska handla) oåterkalleligt bestämmer vilket vårt val kommer att bli? De tre vanligaste lösningarna på fria viljan-problematiken: kompatibilism, inkompatibilism och libertarianism. Detta problem är intressant för den praktiska filosofin för att vi brukar anse att en fri vilja är en förutsättning för moraliskt ansvar. 2

3 A.Vad är en person? B.Vad gör att en person vid två olika tidpunkter är en och samma person?

4 Vad är nödvändigt (och tillräckligt) för att någonting ska räknas som en person? Att svara på dessa frågor är samma sak som att ge en (stipulativ) definition på ordet “person”. Vanligen brukar man anse att en person är en varelse som är självmedveten – medveten om såväl sin forntid som sin framtid.

5 Vari besår egentligen personlig identitet över tid?

6 När en person A konverterar till en annan religion eller skaffar ny frisyr eller byter politiskt parti är A olik den person som existerade innan förändringarna ägde rum. A förblir inte kvalitativt sett samma person. I en annan bemärkelse förblir dock A samma person – ingen annan har tagit A:s plats. Du är numeriskt samma person som du var när du var bebis, även om du är kvalitativt väldigt olik.

7 Men vad är det då som gör någon numeriskt sett till samma person över tid? Är det verkligen helt säkert att man nu är samma person som när man var barn? Rimligen är det inte den materia varav du består som är avgörande för vår personliga identitet (över tid). Molekylerna som utgör varje individ förändras nästan helt och hållet under en period på några år. Men av detta följer ju inte att vår personliga identitet ändrats.

8 En persons själ är hennes psykologiska essens, en icke-fysisk entitet där tankar och känslor äger rum. Själen överlever all slags förändring i kroppen – och kan även överleva kroppens förintelse. Själen är vad som gör dig till just dig. Bebisen i familjealbumet är du på grund av det är samma själ som nu bebor din kropp som bebodde bebisens kropp.

9 Men vad är det som säger att vi har en själ? Modern neurologisk forskning visar att speciella tillstånd i hjärnan är korrelerade, att speciella delar av hjärnan är kopplade till givna psykologiska effekter. Det finns alltså goda skäl att tro att allt vårt mentala är lokaliserat i hjärnan. Därför behöver vi inte förutsätta själens existens.

10 En egenskap hos objekt som gör att de inte “hoppar” i tid och rum. Om en kropp existerar vid en tidpunkt och dessutom vid en senare tidpunkt så existerar den genom intervallet (en kontinuerlig serie av händelser). Exempel: fotbollen som ligger på straffpunkten är samma fotboll som några sekunder senare ligger i målet. På samma sätt är du samma person nu och imorse.

11 Men hur mycket spatiotemporal kontinuitet behövs egentligen för att identiteten inte ska ändras? En person är ute och flyger och havererar med sitt flygplan. Utrustade med en ny toppmodern teknik blir hon rekonstruerad av läkare. Det enda som återstår av den ursprungliga piloten är hennes huvud. Rekonstruktionen blir en succé. Originalpilotens huvud fortsätter att fungera med en helt ny kropp. Är denna nykonstruerade person samma person som den ursprungliga piloten?

12 En förutvarande person är numeriskt identisk med den framtida personen som har den förutvarande personens minnen, karaktärsdrag, etc., oavsett om det föreligger spatiotemporal kontinuitet. Den nykonstruerade piloten är således samma person som den ursprungliga piloten.

13 Men räcker det verkligen med detta slags kontinuitet? En grupp nyfikna vetenskapsmän tar postmannen Ola till fånga och utför ett experiment på honom. Med hjälp av avancerad teknik överför de Jacob Anckarströms psykologi på Ola samtidigt som de utplånar Olas tidigare psykologi. Är denna nykonstruerade person verkligen Anckarström? Vad händer om de kunskapstörstande vetenskapsmännen även överför Anckarströms psykologi på bibliotekarien Ingrid?

14 1.För länge sedan fanns det ett skepp som kallades ”Diana”. Allt eftersom tiden gick började Diana bli svag och knarrig. Gamla brädor avlägsnades, flyttades till en lagerlokal och ersattes med nya. Senare blev även masterna odugliga och var även de tvungna att bytas ut. Efter femtio år av liknande förändringar har nu skeppets samtliga delar bytts ut och det har återvänt till sin gamla hamn. Är skeppet som nu ligger i hamnen samma skepp som låg vid hamnen för femtio år sedan? Finns Diana fortfarande? 14

15 15 2.Det finns – i god filosofisk anda – många olika svar på frågan vad som utgör personlig identitet över tid. Vilket av de svar vi bekantat oss med är rimligast, enligt er? Vad är det egentligen som gör att du är samma person som bebisen i familjealbumet? 3.Anta att vår grupp nyfikna vetenskapsmän tar dig till fånga och överför hela din psykologi (minnen, etc.) på en annan tillfångatagen individ, konsulten Jan. Din kropp överlever inte experimentet. Däremot överlever dina minnen – hos Jan. Detta är förstås inte goda nyheter för din del. Eller? Är det verkligen säkert? Hur bör man egentligen se på detta?


Ladda ner ppt "Om personlig identitet 1. Har vi handlingsfrihet i den meningen att inget fram till den tidpunkt då vi träffar våra val (angående hur vi ska handla) oåterkalleligt."

Liknande presentationer


Google-annonser