Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dalälvens vattenvårdsförening DVVF Sammanslutning av aktörer med koppling till eller har Dalälven och dess biflöden som recipient Bildades 1990 Dalälven.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dalälvens vattenvårdsförening DVVF Sammanslutning av aktörer med koppling till eller har Dalälven och dess biflöden som recipient Bildades 1990 Dalälven."— Presentationens avskrift:

1 Dalälvens vattenvårdsförening DVVF Sammanslutning av aktörer med koppling till eller har Dalälven och dess biflöden som recipient Bildades 1990 Dalälven i Bottenhavets vattendistrikt

2 Policy Föreningen skall opartiskt verka för en god vattenvård och för att förbättra vattenkvaliteten i Dalälven. Föreningen skall vara opinionsbildande på ett övergripande plan och redovisa resultat på ett faktamässigt och vetenskapligt sätt och även initiera till förutsättningslösa diskussioner, debatter och undersökningar på basis av de resultat som framkommer i den samordnade recipientkontrollen för Dalälven. Föreningen skall ej verka som myndighet eller yttra sig i prövnings- eller tillsynsärenden.

3 Syfte Syftet med föreningen är att följa utvecklingen i sjöar och vattendrag i Dalälvens avrinningsområde, för att se om miljötillståndet förändras med tiden och värdera enskilda källors betydelse

4 Finansiering Medlemsavgifter finansierar verksamheten Total omsättning 2,3- 3 miljoner/år 95 % till recipientkontroll 5 % till administration

5 Medlemmar 17 företag, betalar 60% av avgiften 19 kommuner eller bolag, betalar 40% 5 Organisationer, betalar 1-5000 kr/år

6 Styrelse 2015 Industri Ordförande Kenneth Collander, Stora Enso Lotta Tanse Boliden Mineral AB Mats Larsson Arctic Paper Kalle Hedin NeDa Kommuner Vice ordförande Carina Melin NODAVA Madeleine Julin Borlänge kommun Lars Sångmyr Dala VA Jan Tholerus LRF

7 Styrelsen - ersättare Industri Anders Jons Stora Enso Kvarnsveden Klas Jonsson Stora Enso Fors Charlotte Lindkvist SSAB Kommuner Hans Andersson Hedemora kommun Anders Henriksson VAMAS Theres Carlsson Falu Energi&Vatten

8 Dalälven Dalälven avvattnar ett markområde nästan 6,5% av Sveriges yta. Avrinningsområdet har fjäll, skogar och jordbruksmarker, vidsträckta myrområden och stora sjöar, ödebygder och tätorter. Miljötillståndet i Dalälven, utveckling i tiden och sambanden mellan variabler har ett allmänt informationsvärde även långt utanför Dalälvens gränser

9 Fakta om Dalälven Avrinningsområdets totala yta ca 29.000 km2 Sjöyta 6 % Skogsmark 75 % Jordbruksmark4 % Övrig mark15 % Befolkning 250.000 personer Vattenflöde vid mynningen genomsnitt 1976-2000 Medel353m3/s Max 927m3/s Min 92 m3/s

10 Älvkarle by

11 Ytter malung

12 Idre

13 Spjutmo sjön

14 Forshuvud

15 Faluån

16 Provfiske

17 Ljustern

18 Mätprogram DVVF genomför sedan 19990 provtagning i sjöar, vattendrag och angränsande del av Bottenhavet inom Dalälvens avrinningsområde. Under perioden har mätprogrammet genomgått flera revideringar där stationer strukits, flyttats eller tillkommit. Provtagningstillfällen under året och antal mätvariabler har förändrats under perioden.

19 Provtagning och analys Med olika intervall provtas och analyseras bl.a. närsalterna fosfor och kväve, syrgas, metaller och andra joner. Undersöks växt- och djursamhällen; plankton, bottenlevande djur och fiskar. Metaller och vissa andra ämnen undersöks i fisk och sediment.

20 Provtagning/ kontrollprogram Kontrollprogram tas fram i samråd med länsstyrelsen och anger provtagningsintervall och mätvariabler 6-12 prover/år i 34 vattendragsstationer i Dalälvens huvudfåror, i de större biflödena och i några vattendrag

21 Provtagning/kontrollprogram 2-6 prover/år i 34 sjöstationer, sjöarna är recipienter för föreningens medlemmar Utöver detta tas prover i ett antal relativt opåverkade referenssjöar 6 prover/år i 4 stationer i Bottenhavet inom en radie av 5 km från Dalälvens mynning

22 Redovisning av resultat Årsrapporten redovisar varje år resultaten och analyser av provtagningen Temarapporter en fördjupad analys av separat ämnesgrupper eller frågeställningar Årsrapporter och temarappoter finns på DVVFs hemsida: http://www.dalalvensvvf.se


Ladda ner ppt "Dalälvens vattenvårdsförening DVVF Sammanslutning av aktörer med koppling till eller har Dalälven och dess biflöden som recipient Bildades 1990 Dalälven."

Liknande presentationer


Google-annonser