Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individ- och familjeomsorg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individ- och familjeomsorg"— Presentationens avskrift:

1 Individ- och familjeomsorg
Förvaltningschef ÄO Arbetsmarknad HRC Inkludering Individ- och familjeomsorg Funktions-nedsättning Handläggar- enhet Förebyggande Stöd och utveckling Kommuninnevånare Samordning

2 Äldreomsorg Verksamhetschef Inger Myrsten
Särskilda boenden Hemtjänst HSL Uppdrag Se över områdena och uppdelning, ska det vara en geografisk uppdelning som nu eller en uppdelning utifrån verksamheter? Storlek och innehåll i respektive område? Korttidsplatser och trygg hemgång, utreda och föreslå åtgärder för att få bästa möjliga kvalitét inom befintliga ramar och resurser Uppdelning: Finns det områden som hör till funktionsnedsättning idag som passar bättre med äo eller vice versa? Till exempel HSL-området? Namn på områdena: Ska benämningen äo finnas kvar eller går det att hitta något som inte är så åldersfixerat eftersom lagen inte gör skillnad utifrån ålder. Uppdelning LSS och SoL? Se över ledningsfunktioner, gällande bland annat tjänstetitlar samt antal underställda. Utreda vilket område som dagverksamheten ska höra till. Föreslå åtgärder för att komma tillrätta med underskottet som finns inom äldreomsorgen. Äldreomsorg Verksamhetschef Yvonne Rissanen Särskilda boenden Hemtjänst HSL Uppdrag Se över områdena och uppdelning, ska det vara en geografisk uppdelning som nu eller en uppdelning utifrån verksamheter? Storlek och innehåll i respektive område? Korttidsplatser och trygg hemgång, utreda och föreslå åtgärder för att få bästa möjliga kvalitét inom befintliga ramar och resurser Uppdelning: Finns det områden som hör till funktionsnedsättning idag som passar bättre med äo eller vice versa? Till exempel HSL-området? Namn på områdena: Ska benämningen äo finnas kvar eller går det att hitta något som inte är så åldersfixerat eftersom lagen inte gör skillnad utifrån ålder. Uppdelning LSS och SoL? Se över ledningsfunktioner, gällande bland annat tjänstetitlar samt antal underställda. Utreda vilket område som dagverksamheten ska höra till. Föreslå åtgärder för att komma tillrätta med underskottet som finns inom äldreomsorgen.

3 Funktionsnedsättning Verksamhetschef vakant
Grupp- och servicebostäder Personlig assistans Boendestöd Korttidsavlastning Kontaktpersoner Ledsagarservice Avlösarservice Träffpunkter Korttidstillsyn Stödfamiljer HSL Uppdrag Uppdelning: Finns det områden som hör till funktionsnedsättning idag som passar bättre med äo eller vice versa? Till exempel HSL-området? Namn på områdena. Uppdelning LSS och SoL? Se över ledningsfunktioner, gällande bland annat tjänstetitlar samt antal underställda. Vara behjälplig i utredning av socialpsykiatrins tillhörighet. Inkludering, HRC och arbetsmarknad Verksamhetschef Annica Westerberg Arbetsmarknad Inkludering (flykting, ensamkommande, återsök, handläggning, all verksamhet runt integreringsfrågor) HRC, all insatsbeslutad sysselsättning Uppdrag Utreda möjligheter att flytta OSA/utvecklingsplatser från ruta individ- och familjeomsorg till inkludering, HRC, arbetsmarknad. Utreda vilka områden som ska finnas inom HRC och vilka som ska finnas inom arbetsmarknad Planera för och samla all integrationsfrågor/områden inom inkludering Se över ledningsfunktioner, gällande bland annat tjänstetitlar samt antal underställda

4 Individ- och familjeomsorgen Verksamhetschef Anna-Carin Keisu
Reception Familjerätt Familjerådgivning Försörjningsstöd Vuxenenhet Barn- och ungdomsenhet Egna medel Reception OSA/utvecklingsplatser Budget- och skuldrådgivare Uppdrag Rekrytera chef för försörjningsstöd. Vara behjälplig i utredning av socialpsykiatrins tillhörighet. Utreda möjligheter att flytta OSA/utvecklingsplatser från individ- och familjeomsorg till inkludering, HRC, arbetsmarknad. Receptionens tillhörighet, ifo eller samordning. Se över ledningsfunktioner, gällande bland annat tjänstetitlar samt antal underställda. Föreslå åtgärder för att komma tillrätta med det stora underskottet som finns inom vuxen och barn och familj. Se över var hyresgarantierna ska ligga. Myndighetsutövning, förebyggande Verksamhetschef vakant Myndighetsutövning Handläggning SoL, LSS Förebyggande: anhörigstöd volontärsamordning HHL sociala träffpunkter Insatsbeslutad dagverksamhet? Familjecentral? Uppdrag Utreda om dagverksamhet ska höra till ruta förebyggande eller äldreomsorg. Utreda gränserna mellan externt stöd och förebyggande verksamhet Utveckla och utöka den förebyggande verksamheten. Se över var hyresgarantierna ska ligga. Se över ledningsfunktioner, gällande bland annat tjänstetitlar samt antal underställda

5 Stöd och utveckling Verksamhetschef Per Iversen
Externt stöd ( LoV-samordning,tillgänglighet, personligt ombud, tillståndsgivning dödsboanmälning, handikappråd, pensionärsråd) Internt stöd ( administrativt stöd, IT, lokalsamordning) Rekryteringsenhet (vikarieanskaffning, kompetensförsörjning, medvindsupport, flextidsmodell, praktiksamordning) Uppdrag Utreda gränserna mellan externt stöd och förebyggande verksamhet och samordning. Se över ledningsfunktioner, gällande bland annat tjänstetitlar samt antal underställda Utveckla projektsamarbetet med arbetsmarknad och inkludering. Samordning Verksamhetschef Reneé Poulsen Klagomål & synpunkter Kvalitetsuppföljning och utveckling (SAS) Missförhållanden, Lex Sarah Avvikelser, Lex Maria MAS Värdegrund Statistik och andra uppgifter som rapporteras till nämnd, socialstyrelsen och IVO (t.ex. Öppna jämförelser och icke verkställda beslut). Samordningsmodellen ”Så här jobbar vi” - rutiner och riktlinjer Uppdrag Forma den egna verksamheten Stöd till övriga verksamhetschefer i deras uppdrag En gemensam värdegrund.

6 Förvaltningschef Förvaltningssekreterare Nämndsekreterare Glad Hudik Teatern Hälsovägledare Uppdrag Rekrytera verksamhetschefer för funktionsnedsättning och myndighetsutövning/förebyggande. Anlita extern utredare för socialpsykiatrins tillhörighet. Utreda tillhörighet för förvaltnings- och nämndsekreterare, i samarbete med stöd och utveckling. Utreda tillhörighet för hälsovägledare. Se över ledningsfunktioner, gällande bland annat tjänstetitlar samt antal underställda Johanna Olsson, chef för vuxenenheten samt tf för försörjningsstöd under rekryteringsperioden. Jennie Blomstrand, chef för barn- och ungdomsenheten. Maggi Sjöblom, chef för arbetsmarknad. Yvonne Lindfors, chef för HRC. Anki Jonsson, chef för ensamkommande.


Ladda ner ppt "Individ- och familjeomsorg"

Liknande presentationer


Google-annonser