Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsbeskrivning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsbeskrivning"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsbeskrivning
IFK Tumba Handboll P03 Verksamhetsbeskrivning

2 Verksamhetsbeskrivning och målsättning
Som grund gäller huvudföreningens verksamhetsbeskrivning och IFK Tumba HK verksamhetsbeskrivning. Huvudföreningen: IFK Tumba HK P03: 2013 IFK Tumba Handboll P03 Utkast 2.docx (Behöver ses över inför kommande säsong som konsekvens av fullplan) 2013 IFK Tumba Handboll P03 ”Från Liten till Eliten” Verksamhetsbeskrivning och målsättning

3 Verksamhetsidé Verksamheten syftar till
Skapa ett intresse för handboll och idrott. Att fostra spelarna till ansvarskännande människor. De skall lära sig att respektera regler och normer; både inom handbollen och samhället i övrigt. Träningen är långsiktig med inriktningen att skapa förutsättningar för en bra fritidssysselsättning och förutsättningar att utvecklas som handbollspelare på lång sikt. Detta görs genom både utbildning i teori och praktik. Att erbjuda spelarna en kvalitativ, lärorik, utvecklande och rolig verksamhet som ger förutsättningar att spelaren/ledare fortsätter under lång tid i föreningens verksamhet. Verksamhetsidé

4 Verksamhetsmässig målsättning?
Resultatmässigt (Inte nu…..!) Målsättningen är att P03 skall ha spelare, ledare samt ekonomi att spela med två lag i seriespel Delta i 5-6 cuper under året med minst 1 lag. Inom Stockholmsområdet 2 lag. Spela matcher/träningsmatcher varannan helg alternativt flera matcher under en och samma dag vid minst 1 tillfälle under säsong från och med oktober månad – mars månad. Genomföra en egen cup under 2014. Genomföra säsongsavslutning våren 2014. Stödja föreningen med driften av Kaffeterian. Stödja föreningen vid föreningsarrangemang enligt huvudföreningens verksamhetsplan. (Tumbaspelen 5-6 jan ex.) Budget i balans för att kunna driva ovanstående målsättningar. Genomföra en försäljningsaktivitet i syfte att skapa förutsättningar för de som vill tjäna in till egen avgift till lagkassa istället för att direkt betala. Innebär minst 22 spelare i truppen med målsättning att utöka truppen till spelare samt samarbete med intill liggande ålderskull. Verksamhetsmässig målsättning?

5 Verksamhetsmässig målsättning
Innebär minst 4 tränare för att över året kunna hantera både träningar och coachning vid cuper. Ledarstöd för genomförande av egen cup. Ledarstöd för genomförande av avslutning. Ledarstöd för budgetering och uppföljning av lagets budget. Föräldraengagemang för att kunna hantera transporter och stöd till ansvariga tränare/ledare. Föräldraengagemang för att kunna nå ekonomiska målsättningar. Föräldraengagemang för att stödja bemanning Kaffeterian. Föräldraengagemang för att kunna lösa lagets uppgifter mot huvudföreningen. Verksamhetsmässig målsättning

6 Träningen är främst inriktad på den individuella utvecklingen med en förståelse för att handboll är ett lagspel där hänsyn, ansvar och respekt mot andra måste tas, både i det egna laget och gent emot motståndarlaget. Föräldraengagemang är att bland annat att kunna hjälpa till och stödja tränare vid behov. Strävan är att grabbarna kan känna igen sig på träningarna och att det är i princip samma regler som gäller vid varje träning, oavsett vem som leder träningen. Därmed krävs en enad syn mellan ledarna om hur träning, match, ledarskap skall genomföras. Ledare bestämmer vad som skall göras. Vad som skall tränas, vart och vem som skall spela. Lyssna alltid när ledaren eller när en kamrat talar. Räck upp handen och vänta på din tur att tala. Håll i bollarna vid genomgång inför träningsmoment. Inget spring in och ut från träningarna för att man skall kissa eller dricka. Man skall vara klar för träning innan träningsstart. GRABBARNA SKALL KOMMA I TID. 15 minuter före träningen. (Föräldraansvar, OK att komma sent om man säger till och att man ber om ursäkt att man kommer försent, inte bygga upp en acceptans att det är ok att komma när det passar den enskilde. Skapa attityder till att hålla tider och visa hänsyn är en del i att bygga lag. Innan träningen skall örhängen, ringar och annat som kan orsaka skada tas bort. Spelare bör duscha på arenan med laget efter träning/match som ett led i spelarutbildningen och att bygga lagkänsla. Detta krav kommer att öka med tiden efter hand som tyngdpunkten på spelarutbildningen går mer och mer mot lag. Viktigt att visa hänsyn till spelare, ledare och motståndare. Var ett föredöme idrotten och för den förening du representerar! Metod och policy

7 Föräldara/ledaransvar
Föräldraansvar/ledaransvar Föräldrarna har en viktig roll att fylla före träning och match samt efter träning och match. Föräldrarnas inställning till träning och match speglar av sig på grabbarna. Ett negativt förhållningssätt till träning, match, spelare, ledare, motståndare påverkar i allra högsta grad grabbarnas inställning till deras eget spel, intresse och engagemang. Sträva alltid efter att tala i positiva termer både om motståndaren, domaren och det egna spelet. Om något varit dåligt, tala då om saker som behöver utvecklas i stället för att tala om hur dåligt det var. Föräldrarnas engagemang är en viktig del i spelarnas utveckling. Visa intresse för träning och match. Fråga hur det går, tycker de att det är roligt, vad är det som är bra, vad är det som är behöver utvecklas, vad skulle de vilja göra i stället och på vilket sätt etc. Föräldrarna har en viktig funktion när det gäller föredömet och bör därför föregå med gott exempel. Se till att komma i tid med barnen. Kommer man för sent ber man om ursäkt. (Hänsyn till andra och visa att det är viktigt att komma i tid) Tag gärna med handbollen på semestern. Tala gärna om handboll med barnen. Före match/träning och efter match/träning. Titta gärna på handboll tillsammans. Föräldara/ledaransvar

8 Föräldra/ledaransvar
Uppmuntra handboll på fritiden. Beröm så ofta som det går och tillåt spelarna att göra fel. Tala i positiva termer. Kritisera inte det som görs fel. ”Tala om saker som behöver bli bättre.” ALLA GÖR FEL!!!! DET ÄR TILLÅTET ATT GÖRA FEL!!!! Tala om de positiva sakerna även om laget förlorar. Det finns alltid något positivt, individuella prestationer, lagprestationer, enskilda tillfällen, enskilda spelare, enskilda spelmoment, enskilda spelperioder etc. Om man tycker att spelet är roligt och man ser att man utvecklas och bli bättre är chansen större att spelarna fortsätter. Tänk på att bli duktig är en långsiktig målsättning. Hetsa inte barnen till något de inte vill. Att tänka på! Spelar ditt barn för att du vill eller för att barnet vill. Är det barnets målsättning som skall uppfyllas eller är det din målsättning. Som förälder skall ni vara beredd att hjälpa till vid lagens gemensamma aktiviteter för att dessa skall vara genomförbara och därigenom kunna stärka lagets kassa. Ställa upp i Kaffeterian 1-2 pass/år. Ställa upp vid föreningens Cup arrangemang årligen. Vid behov skall föräldrar vara beredd att köra i samband med bortamatcher för att möjliggöra att spelare kommer till och från match. Föräldra/ledaransvar

9 Bärande idé för organisation
Barnens idrottande är den bärande verksamheten som skall stödjas. Övrig verksamhet syftar till att stödja den verksamheten direkt och indirekt genom att lösa de uppdrag som huvudföreningen lägger på laget. Bärande idé för organisation

10 Organisation Lagledning IFK Tumba HK P03 Sportslig verksamhet
Cup/läger Träning Mtrl/utr Match Coach Ass/sjv Statistik Stöd verksamhet Matchutrustning Träningsutrustning Spelarutrustning Utrustning Lagledare 1 Kassör Materielansvarig 1 Kaffeterian Lagarrangemang Tränare 1 Tränare 3 Mtrl till tr/match Tränare 2 Materielansvarig 2 Tränare 4 Lagledare 2 Föräldragrupp Rep 1 Rep 2 Föräldragrp Rep 1 Föreningsarrangemang Verksamhets plan Föräldramöten Utbildning Närvaro Statistik Hemsida Stöd Organisation Huvudansvar Stödjer

11 Lagledning IFK Tumba HK P03
Lagledare 1 Föräldra Rep 1 Lagledare 2 Materielansvarig 1 Kassör Tränare 1 Lagledning Övergripande uppgift Med stöd planera, leda och utvärdera och utveckla lagets verksamhet kontinuerligt. 2-3 ggr/år under Lagledare 1 ledning. (Aug/Sept – Dec – Feb/mars) Lagledare 1: Övergripande ansvarig för lagets verksamhet. Övergripande ansvarig för stödverksamheten/kringverksamhet. Kontaktperson för huvudföreningen. Lagledare 2: Övergripande ansvarig för Idrottsliga verksamheten. Idrottslig verksamhetsplan. Tränare 1: Övergripande ansvarig för spelidé och träningsupplägg/planering. Stödjer verksamhetsplanering. Att tränare finns och ledare vid träning och match. Kassör: Budgeterar, förvaltar, redovisar lagets ekonomi. Materielansvarig 1: Materielplanering, materielredovisning, Materielinköp efter beslut lagledn. Föräldra rep 1: Lag och föreningsarrangemangsplanering. Familjerep. för lagets vht. Lagledning

12 Sportslig verksamhet Sportslig verksamhet
Lagledare 2: Övergripande ansvarig för Idrottsliga verksamheten. Idrottslig verksamhetsplan. Cup planering/lägerplanering. Koordinerar och följer upp utbildning för tränare och övriga ledare i laget. Tränare 1: Övergripande ansvarig för spelidé och träningsupplägg/planering. Stödjer verksamhetsplanering. Leder övriga tränare. Att tränare finns och ledare vid träning och match. Att närvaro registreras. Träningsstatistik, matchstatistik. Spelaruppföljning. Tränare 2,3,4: Assisterar vid träning och match. Beredd ta ledning på träning och match när Tränare 1 ej kan. Redovisar då närvaro samt matchstatistik. Stödjer spelaruppföljning. Stödjer träningsplanering. Tränare 3: Stödjer och redovisar materiel och utrustning och svarar för att fylla upp sjukvårdsväska etc. vid behov. Sportslig verksamhet Lagledare 2 Verksamhets plan Utbildning Tränare 1 Cup/läger Tränare 2 Match Coach Ass/sjv Statistik Tränare 3 Mtrl till tr/match Träning Mtrl/utr Tränare 4 Närvaro Statistik Sportslig verksamhet

13 Föreningsarrangemang
Stöd verksamhet Lagledare 1: Övergripande ansvarig för lagets verksamhet. Övergripande ansvarig för stödverksamheten/kringverksamhet. Att Verksamhetsplan/kalender för stödverksamheten inplaneras. Kontaktperson mot huvudföreningen. Materielansvarig 1: Materielplanering, materielredovisning, Materielinköp efter beslut lagledn. Avser Lagutrustning, sjukvårdsutrustning, träningsutrustning västar, konor motsv. Materielansvarig 2: Inköp av overaller, väskar och samordning av de samma. Översyn årligen samt kontinuerligt vid nya spelare. Föräldragrupp rep. XX. Ansvarar för att planera/koordinera/följa upp Kaffeterian, Lagarrangemang, Föreningsarrangemang. Försäljningsarrangemang inom lag. Lagledare 1 Verksamhets plan Föräldramöten Föräldragrupp Rep 1 Rep 2 Kaffeterian Lagarrangemang Föreningsarrangemang Utrustning Matchutrustning Materielansvarig 1 Träningsutrustning Materielansvarig 2 Spelarutrustning Huvudansvar Stödjer Stödverksamhet

14 Hemsida och kommunikation
Den som är ansvarig inom visst område ansvarar också för att lägga upp informationen på hemsida. Vid behov tas hjälp. Lagledare 1 ansvarar för struktur och formalia. Hemsida och kommunikation


Ladda ner ppt "Verksamhetsbeskrivning"

Liknande presentationer


Google-annonser