Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Moralfilosofins historia (MORIA) John Eriksson Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Moralfilosofins historia (MORIA) John Eriksson Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science."— Presentationens avskrift:

1 Moralfilosofins historia (MORIA) John Eriksson john.eriksson@gu.se Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science

2 MORIA 10 föreläsningar om 2 timmar 3 gruppdiskussioner Litteratur: Western Ethics + kompendium (MORIA VT-11) LÄS, ARBETA MED TEXTEN, FUNDERA

3 Examination 3 tentor Tenta 1: ut idag och in senast 14/2 Tenta 2: ut snart och in senast 21/2 Tenta 3: ut inom kort och in senast 1/3 För G på kursen: minst G på de tre tentorna För VG på kursen: minst VG på två av de tre tentorna

4 Kursinnehåll Västerländsk filosofi Praktisk och ej teoretisk filosofi Filosofi och ej idéhistoria

5 Centrala teman Normativ etik/Moralens innehåll Metaetik/Moralens grund Moralens förutsättningar Genus

6 Normativ etik Hur bör man leva? Hur ser det goda livet ut? Vad gör en handling rätt/fel? Vad utgör ett rättvist samhälle?

7 Moralens grund/Metaetik Ontologi: Svarar begrepp som ”rätt” och ”fel” mot något i världen? Finns det moraliska fakta? Om så är fallet, hur är dessa beskaffade? Epistemologi: Hur kan vi (om någonsin) nå svaren på vad som är sant och falskt i moraliska frågor? Semantik: Vad gör vi när vi fäller moraliska omdömen? Beskriver vi världen eller ger vi snarare uttryck för våra attityder? Vad betyder ”rätt”, ”god” osv? Medvetandefilosofi: Vad är det för slags mentalt tillstånd vi befinner oss i då vi hyser en moralisk uppfattning?

8 Moralens förutsättningar Har vi en fri vilja? Är fri vilja en förutsättning för moraliskt ansvar? Vad behöver samhället vara i för tillstånd för att moralen skall vara tillämplig? Vad spelar människans natur för roll?

9 Genus 1. Vad innebär det att filosofihistorien dominerats av män? 2. Resonerar kvinnor på ett annat sätt än män? 3. Har detta några konsekvenser för normativ etik/metaetik/filosofi mer generellt?


Ladda ner ppt "Moralfilosofins historia (MORIA) John Eriksson Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science."

Liknande presentationer


Google-annonser