Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbyggnad av Ullevileden Inriktning för fortsatt detaljplanearbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbyggnad av Ullevileden Inriktning för fortsatt detaljplanearbete."— Presentationens avskrift:

1 Utbyggnad av Ullevileden Inriktning för fortsatt detaljplanearbete

2 Alternativöversikt program

3 Norra Kallerstad alt E -Ger möjlighet att utveckla en sammanhållen vattenpark där störningseffekter inte förs in i parken, är en förutsättning för att skapa ett nytt park/rekreationsområde. - Ger likartad mängd mark för exploatering som G, dock inte sammanhängande yta.

4 Passage Stångån

5 Passage Stångån alt D - sträckningen är anpassad till områdets förutsättningar och ger goda möjligheter för inplacering av bro/väg i landskapet och Stångårummet -påverkar inte riksintresset E4 -undviker påverkan på vattenmiljön med brostöd och dagvattendamm -möjliggör för bebyggelse på båda sidor om vägen - möjlighet att stärka bilden av Linköping vid passage E4 genom landmärke som pekar ut Stångån och riktning mot staden

6 Förslag fortsatt detaljplanearbete

7

8

9


Ladda ner ppt "Utbyggnad av Ullevileden Inriktning för fortsatt detaljplanearbete."

Liknande presentationer


Google-annonser