Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Granskningsseminarium provtagningsplaner MIFO fas 2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Granskningsseminarium provtagningsplaner MIFO fas 2"— Presentationens avskrift:

1 Granskningsseminarium provtagningsplaner MIFO fas 2
Välkomna till dagens seminarium om provtagningsplaner (5-10 m) Tanken är att det ska ges tillfälle till diskussion om vad som är viktigt att tänka på vid granskning av provtagningsplaner. Det är viktigt att era funderingar synpunkter och funderingar kommer fram. Finns inga dumma frågor eller funderingar.

2 Upplägg 8:30-9:00 Fika 9:00-9:20 Introduktion
9:20-11:10 Diskutera provtagningsplaner i grupper 09:20-10:00 Pass 1 Gyljeryd 10:05-10:45 Pass 2 Nominit 11: Pass 3 Fåtöljen 11:45-12:00 Avrundning

3

4

5 Hur många objekt jobbar vi med?
29 st

6 Diskussionsfrågor Har frågorna som tas upp i checklistan besvarats i provtagningsplanen? Har en tillräcklig hög ambitionsnivå valts (antal provpunkter, antal prover till analys, urval av prover för analys, provtagningsmedier, vid riktad provtagning är provpunkterna på rätt ställe) Sker rätt typ av analyser (tex. analyseras även nedbrytningsprodukter från tri), detektionsgränser. Används lämpliga provtagningsmetoder, beskrivs hur proverna ska hanteras? Kommer undersökningarna att utförts av certifierad provtagare eller inte? 1. Dels om det överhuvudtaget besvaras och dels om det är svaret som vi vill ha på frågorna? 2. Vikigt att det är specificeras om prov tas på varje jordlager eller om det tas samlingsprover och i så fall hur stora de är 3. Har en tillräckligt låg detektionsgräns valts för att kunna svara på ställd frågeställning utifrån riktvärden som är tillämpbara? Även för låg detektionsgräns kan i vissa fall vara ett problem på vissa analyser. 5. Kanske inte behöver vara ett krav att så sker men det är bra att frågan besvaras i provatagningsplanen

7 Finns även i mapparna på bordet

8 Grupper – Pass 1 Gyljeryd
Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5

9 Grupper – Pass 2 Nominit Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5

10 Bensträckare

11 Grupper – Pass 3 Fåtöljen, Anti Corr
Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5

12 Nästa steg Ytterligare krav? Begära in ev. kompletteringar av provtagningsplanerna Föreläggande om undersökning i enlighet med provtagningsplan Mall finns Säkerställ samverkan under utförande. Skulle förutsättningar förändras ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten för samråd Glöm inte länsstyrelsen som kopiemottagare Redovisningsrapport I och med att man förelägger om att de ska utföra provtagningen godkänner man indirekt planen.

13 Tidplan MIFO fas 2 Förelägga om utförande enligt provtagningsplanen senast i november April/maj 2015 granskningsseminarium av rapport Glöm inte - Kopia på föreläggande, inventering/rapport och svarsbrev/beslut till

14 Hur går det att lära sig mer?
SGI och SGF arrangerar kurser t.ex. miljötekniska markundersökningar Se SGI:s hemsida under kurser och seminarier MIFO-handboken 4918 SGF Fälthandbok miljötekniska markundersökningar 2:2013 NV:s vägledningsmaterial Slå ett slag för miljögeotekniska markundersökningar Tänkt på att MIFO-handboken inte är uppdaterad, tex att det finns gamla riktvärden i den! MIFO-handboken är ju grunden till metodiken och vilka principer arbetet ska bygga på SGF fälthandbok ger ganska detaljerad beskrivning över hur miljötekniska markundersökningar ska gå till

15 Frågor? Tveka inte att kontakta oss
Aneby, Nässjö och Vetlanda Gislaved, Tranås och Värnamo Anna-Karin Persson, Lars Lindh, Eksjö, Habo/Mullsjö och Sävsjö Jönköping, Gnosjö och Vaggeryd Elisabeth Johansson, Pär Nilsson,


Ladda ner ppt "Granskningsseminarium provtagningsplaner MIFO fas 2"

Liknande presentationer


Google-annonser