Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional samverkan kring öppna data Regional samverkan – öppna data 2012: Utarbetade det nationella ramverket tillsammans med SKL, Pwc och Peter Krantz.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional samverkan kring öppna data Regional samverkan – öppna data 2012: Utarbetade det nationella ramverket tillsammans med SKL, Pwc och Peter Krantz."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Regional samverkan kring öppna data

4 Regional samverkan – öppna data 2012: Utarbetade det nationella ramverket tillsammans med SKL, Pwc och Peter Krantz. 2013-2014: Stödjer publiceringen av öppna data i länets kommuner. Vägledningar och arbetsgrupper. Gemensam projektledare.

5 KSLs arbete under 2014

6

7 Hur gör de övriga kommunerna?

8 Gemensamma datamängder ”Öppna data som tillgängliggörs på ett likvärdigt sätt i hela regionen möjliggör en större nytta för så väl kommunerna som för enskilda vidareutnyttjare. Regional samverkan kring gemensam publicering av datamängder skapar förutsättningar för en regional informationsmarknad. En rekommendation om gemensamma datamängder skulle kunna öka mängden publicerad öppna data i länet.”

9 Gemensamma datamängder Miljödata: luftkvalitetsmätningar, bullerdata och radon Parkering: belägenhet, servicetider och specialparkeringsplatser Skolor, förskolor, fritidshem: belägenhet och kontaktinformation

10 En regional portal?

11 Stockholms portal för öppna data

12 Vad gör vi nu? Gemensamma definitioner Samarbetsavtal framtaget Metadatamall distribueras Hösten: Gemensam diskussion i regionen om kategorier

13 VI VÄXER IHOP


Ladda ner ppt "Regional samverkan kring öppna data Regional samverkan – öppna data 2012: Utarbetade det nationella ramverket tillsammans med SKL, Pwc och Peter Krantz."

Liknande presentationer


Google-annonser