Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan vi bemöta den ökande antibiotikaresistensen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan vi bemöta den ökande antibiotikaresistensen?"— Presentationens avskrift:

1 Hur kan vi bemöta den ökande antibiotikaresistensen?
Bengt Ljungberg Infektionskliniken, Lund STRAMA/Skåne Terapigrupp Infektion

2 Dålig hygien

3 Introduktion av nya antibiotikaklasser
Oxazolidinoner Trimetoprim Streptograminer Kinoloner Linkosamider Kloramfenikol Tetracykliner Cefalosporiner Macrolider Glykopeptider Aminoglykosider Penicilliner Sulfonamider 1930´s ´s ´s ´s ’s ´s ´s ´s

4 Pneumokocker med nedsatt känslighet (EARSS 2003)

5

6 Bild 15

7 Bild 17

8 Resistenta bakterier - konsekvenser
Ökad risk för inadekvat initial antibiotika-behandling Ökad mortalitet Ökade kostnader Förlängd vårdtid Dyrare antibiotika Ökat behov av sjukvårdsresurser

9 Collateral damage Kinoloner Cefalosporiner MRSA VRE ESBL
Enterokocker, inkl. VRE C. difficile

10 VAD GÖRA?

11 Motverka riskfaktorer för resistenta bakterier
Selektion Korrekt antibiotikaanvändning Spridning Följsamhet till basala hygienrutiner för ALLA patienter Skärpt hygien och isolering om resistenta bakterier påträffas

12 Makrolidförbrukning och resistens hos Grupp A-streptokocker i Finland
Seppäla et at NEJM 337:441,1997

13 Antibiotikastrategi Minska användningen av antibiotika generellt - men speciellt: cefalosporiner (ZinacefR och ClaforanR) kinoloner (CiprofloxacinR och TavanicR)

14

15

16 Övergripande antibiotikapolicy
Ge bara antibiotika när det finns klara indikationer! Ej kinoloner för behandling av cystit hos kvinnor i öppen eller sluten vård. Ej kinoloner och cefalosporiner som profylax på sjukhusen. Bensylpenicillin istället för cefalosporin vid pneumoni. Minska generellt användningen av cefalosporiner i sluten vård till förmån för t.ex. bensylpenicillin och i viss mån piperacillin/tazobactam, karbapenemer och aminoglykosider.

17 Och glöm inte att den goda hygienen är den kanske viktigaste framgångsfaktorn…
Bild 30


Ladda ner ppt "Hur kan vi bemöta den ökande antibiotikaresistensen?"

Liknande presentationer


Google-annonser