Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan vi bemöta den ökande antibiotikaresistensen? Bengt Ljungberg Infektionskliniken, Lund STRAMA/Skåne Terapigrupp Infektion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan vi bemöta den ökande antibiotikaresistensen? Bengt Ljungberg Infektionskliniken, Lund STRAMA/Skåne Terapigrupp Infektion."— Presentationens avskrift:

1 Hur kan vi bemöta den ökande antibiotikaresistensen? Bengt Ljungberg Infektionskliniken, Lund STRAMA/Skåne Terapigrupp Infektion

2 Dålig hygien

3 Kloramfenikol Sulfonamider Tetracykliner Penicilliner Aminoglykosider Macrolider Glykopeptider Streptograminer Trimetoprim Linkosamider 1930´s 1940´s 1950´s 1960´s 1970’s 1980´s 1990´s 2000´s Oxazolidinoner Introduktion av nya antibiotikaklasser Cefalosporiner Kinoloner

4 Pneumokocker med nedsatt känslighet (EARSS 2003)

5

6

7

8 Resistenta bakterier - konsekvenser Ökad risk för inadekvat initial antibiotika- behandling Ökad risk för inadekvat initial antibiotika- behandling Ökad mortalitet Ökad mortalitet Ökade kostnader Ökade kostnader –Förlängd vårdtid –Dyrare antibiotika –Ökat behov av sjukvårdsresurser

9 Collateral damage KinolonerKinoloner –MRSA –VRE –ESBL CefalosporinerCefalosporiner –ESBL –Enterokocker, inkl. VRE –C. difficile

10

11 Motverka riskfaktorer för resistenta bakterier Selektion Korrekt antibiotikaanvändning Korrekt antibiotikaanvändningSpridning Följsamhet till basala hygienrutiner för ALLA patienter Följsamhet till basala hygienrutiner för ALLA patienter Skärpt hygien och isolering om resistenta bakterier påträffas Skärpt hygien och isolering om resistenta bakterier påträffas

12 Makrolidförbrukning och resistens hos Grupp A-streptokocker i Finland Seppäla et at NEJM 337:441,1997

13 Antibiotikastrategi Minska användningen av antibiotika generellt - men speciellt: cefalosporiner (Zinacef R och Claforan R ) kinoloner (Ciprofloxacin R och Tavanic R )

14

15

16 Övergripande antibiotikapolicy Ge bara antibiotika när det finns klara indikationer! Ge bara antibiotika när det finns klara indikationer! Ej kinoloner för behandling av cystit hos kvinnor i öppen eller sluten vård. Ej kinoloner för behandling av cystit hos kvinnor i öppen eller sluten vård. Ej kinoloner och cefalosporiner som profylax på sjukhusen. Ej kinoloner och cefalosporiner som profylax på sjukhusen. Bensylpenicillin istället för cefalosporin vid pneumoni. Bensylpenicillin istället för cefalosporin vid pneumoni. Minska generellt användningen av cefalosporiner i sluten vård till förmån för t.ex. bensylpenicillin och i viss mån piperacillin/tazobactam, karbapenemer och aminoglykosider. Minska generellt användningen av cefalosporiner i sluten vård till förmån för t.ex. bensylpenicillin och i viss mån piperacillin/tazobactam, karbapenemer och aminoglykosider.

17 Och glöm inte att den goda hygienen är den kanske viktigaste framgångsfaktorn…


Ladda ner ppt "Hur kan vi bemöta den ökande antibiotikaresistensen? Bengt Ljungberg Infektionskliniken, Lund STRAMA/Skåne Terapigrupp Infektion."

Liknande presentationer


Google-annonser