Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IF1330 Ellära F/Ö1 F/Ö2 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IF1330 Ellära F/Ö1 F/Ö2 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier"— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist william@kth.se
IF1330 Ellära F/Ö1 F/Ö2 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier F/Ö4 F/Ö5 Likströmsnät Tvåpolsatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter Tvåpol mät och sim KK2 LAB2 F/Ö8 F/Ö9 Växelström Effekt KK3 LAB3 Oscilloskopet Växelströmskretsar j-räkning F/Ö10 F/Ö11 F/Ö12 Enkla filter F/Ö13 F/Ö14 KK4 LAB4 Filter Resonanskrets F/Ö15 tentamen Trafo Ömsinduktans Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat! Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt! William Sandqvist

2 William Sandqvist william@kth.se
13.1 Räkna själv ... Ställ upp det komplexa uttrycket för strömmen I uttryckt i U R C . Låt U vara riktfas, dvs. reell. Svara med ett uttryck på formen a+jb. William Sandqvist

3 William Sandqvist william@kth.se

4 William Sandqvist william@kth.se
16.3 Överföringsfunktion Ställ upp ett uttryck för IC(U, , R, C). Ställ upp överföringsfunktionen IC/U beloppsfunktion och fasfunktion. Vilken filterkaraktär har överförings-funktionen, LP HP BP BS ? Vilken gränsfrekvens har överförings-funktionen? William Sandqvist

5 William Sandqvist william@kth.se
16.3 Överföringsfunktion Svar a) William Sandqvist

6 William Sandqvist william@kth.se
16.3 Överföringsfunktion William Sandqvist

7 William Sandqvist william@kth.se
16.3 Överföringsfunktion Svar b) IC/U William Sandqvist

8 William Sandqvist william@kth.se
16.3 Överföringsfunktion Svar c) LP HP BP BS? William Sandqvist

9 William Sandqvist william@kth.se
16.3 Överföringsfunktion Svar d) Gränsfrekvens? Vid gränsfrekvensen ”väger nämnarens realdel och imaginärdel lika”. William Sandqvist

10 William Sandqvist william@kth.se

11 William Sandqvist william@kth.se
12.7 Visardiagram Figuren visar en spänningsdelare. Denna matas med en växelspänningen U1 och utspänningen är spänningen U2. Vid den aktuella frekvensen är spolens reaktans XL = 2R. Rita kretsens visardiagram med I1, U1 och U2. Använd I1 som riktfas ( = horisontell). William Sandqvist

12 William Sandqvist william@kth.se
12.7 Visardiagram William Sandqvist

13 William Sandqvist william@kth.se

14 William Sandqvist william@kth.se
15.5 Parallell-resonans En parallellresonanskrets matas från en strömgenerator som levererar 80 mA vid resonans-frekvensen f0 =20 kHz. a) Kontrollera att spolens Q >10. Räkna om serieresistansen r till parallellresistans R. b) Hur stor blir den resulterande impedansen (källa+resonans-krets) vid resonans­frekvensen? c) Beräkna strömmarna ILr och IC. d) Vilka värden har L och C ? e) Beräkna resulterande Q-värde och bandbredd. William Sandqvist

15 William Sandqvist william@kth.se
15.5 Parallell-resonans a) Q-värde och parallellresistans: b) ZERS = ? ZERS = 450||450 = 225 . William Sandqvist

16 William Sandqvist william@kth.se
15.5 Parallell-resonans c) IC och ILR = ? Beräkna U. William Sandqvist

17 William Sandqvist william@kth.se
15.5 Parallell-resonans d) Beräkna L och C. William Sandqvist

18 William Sandqvist william@kth.se
15.5 Parallell-resonans e) Beräkna QTOT och resulterande BW. William Sandqvist

19 William Sandqvist william@kth.se

20 (16.7) Wienbryggan ”baklänges”
Figuren visar Wienbryggan ”baklänges”. a) Tag fram filtrets överföringsfunktion. b) ( Skissa beloppsfunktion och fasfunktion. ) c) Vilket belopp och vilken fasvinkel har överförings-funktionen när  = 1/RC ? William Sandqvist

21 (16.7) Wienbryggan ”baklänges”
William Sandqvist

22 (16.7) Wienbryggan ”baklänges”
Beloppskurva BS-filter Faskurva William Sandqvist

23 William Sandqvist william@kth.se


Ladda ner ppt "IF1330 Ellära F/Ö1 F/Ö2 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier"

Liknande presentationer


Google-annonser