Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5."— Presentationens avskrift:

1 IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist william@kth.se F/Ö5 Strömkretslära Mätinstrument Batterier Likströmsnät Tvåpolsatsen F/Ö11 Magnetkrets Kondensator Transienter F/Ö14 Trafo Ömsinduktans Tvåpol mät och sim Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat! Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt! KK2 LAB2 KK4 LAB4 Mätning av U och I KK1 LAB1 F/Ö7 F/Ö8 F/Ö9 Växelström Effekt Oscilloskopet KK3 LAB3 Filter Resonanskrets

2 William Sandqvist william@kth.se 13.1 Räkna själv... Ställ upp det komplexa uttrycket för strömmen I uttryckt i U R C . Låt U vara riktfas, dvs. reell. Svara med ett uttryck på formen a+jb.

3 William Sandqvist william@kth.se

4 16.3 Överföringsfunktion a)Ställ upp ett uttryck för I C (U, , R, C). b)Ställ upp överföringsfunktionen I C /U beloppsfunktion och fasfunktion. c) Vilken filterkaraktär har överförings- funktionen, LP HP BP BS ? d)Vilken gränsfrekvens har överförings- funktionen?

5 William Sandqvist william@kth.se 16.3 Överföringsfunktion Svar a)

6 William Sandqvist william@kth.se 16.3 Överföringsfunktion

7 William Sandqvist william@kth.se 16.3 Överföringsfunktion Svar b) I C /U

8 William Sandqvist william@kth.se 16.3 Överföringsfunktion Svar c) LP HP BP BS?

9 William Sandqvist william@kth.se 16.3 Överföringsfunktion Svar d) Gränsfrekvens? Vid gränsfrekvensen ”väger nämnarens realdel och imaginärdel lika”.

10 William Sandqvist william@kth.se

11 12.7 Visardiagram Figuren visar en spänningsdelare. Denna matas med en växelspänningen U 1 och utspänningen är spänningen U 2. Vid den aktuella frekvensen är spolens reaktans X L = 2R. Rita kretsens visardiagram med I 1, U 1 och U 2. Använd I 1 som riktfas ( = horisontell).

12 William Sandqvist william@kth.se 12.7 Visardiagram

13 William Sandqvist william@kth.se

14 15.5 Parallell-resonans En parallellresonanskrets matas från en strömgenerator som levererar 80 mA vid resonans- frekvensen f 0 =20 kHz. a) Kontrollera att spolens Q >10. Räkna om serieresistansen r till parallellresistans R. b) Hur stor blir den resulterande impedansen (källa+resonans- krets) vid resonans­frekvensen? c) Beräkna strömmarna I Lr och I C. d) Vilka värden har L och C ? e) Beräkna resulterande Q-värde och bandbredd.

15 William Sandqvist william@kth.se 15.5 Parallell-resonans a) Q-värde och parallellresistans: b) Z ERS = ? Z ERS = 450||450 = 225 .

16 William Sandqvist william@kth.se 15.5 Parallell-resonans c) I C och I LR = ? Beräkna U.

17 William Sandqvist william@kth.se 15.5 Parallell-resonans d) Beräkna L och C.

18 William Sandqvist william@kth.se 15.5 Parallell-resonans e) Beräkna Q TOT och resulterande BW.

19 William Sandqvist william@kth.se

20 (16.7) Wienbryggan ”baklänges” Figuren visar Wienbryggan ”baklänges”. a) Tag fram filtrets överföringsfunktion. b) ( Skissa beloppsfunktion och fasfunktion. ) c) Vilket belopp och vilken fasvinkel har överförings-funktionen när  = 1/RC ?

21 William Sandqvist william@kth.se (16.7) Wienbryggan ”baklänges”

22 William Sandqvist william@kth.se (16.7) Wienbryggan ”baklänges” Beloppskurva BS-filterFaskurva

23 William Sandqvist william@kth.se


Ladda ner ppt "IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5."

Liknande presentationer


Google-annonser