Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk rapport oktober 2011. Oro i omvärlden dämpar svensk ekonomi Fortsatt låg ränta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk rapport oktober 2011. Oro i omvärlden dämpar svensk ekonomi Fortsatt låg ränta."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk rapport oktober 2011

2 Oro i omvärlden dämpar svensk ekonomi Fortsatt låg ränta

3 Stora statsfinansiella problem Offentlig skuld som procent av BNPKälla: IMF WEO september 2011

4 Oro på de finansiella marknaderna Börsindex, 2006-01-03 = 100Källa: Reuters EcoWin

5 Förtroendet viker Inköpschefsindex i tillverkningsindustrin, säsongsrensade dataKälla: Markit Economics

6 Stora tillväxtskillnader BNP, årlig procentuell förändringKällor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat och Riksbanken

7 Ökad oro hos svenska hushåll och företag Konfidensindikator för hushåll och det totala näringslivet, nettotal, säsongsrensade dataKälla: Konjunkturinstitutet

8 Hushållen konsumerar mindre Hushållens konsumtion, årlig procentuell förändringKällor: SCB och Riksbanken

9 Svensk ekonomi växer långsammare BNP, kvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade dataKällor: SCB och Riksbanken

10 Försiktiga anställningsplaner Näringslivets anställningsplaner enligt Konjunkturbarometern, nettotalKälla: Konjunkturinstitutet

11 Långsam förbättring på arbetsmarknaden Arbetslöshet, procent av arbetskraften, säsongsrensade dataKällor: SCB och Riksbanken

12 Måttlig inflation Årlig procentuell förändringKällor: SCB och Riksbanken

13 Fortsatt låg ränta Reporänta, procent, kvartalsmedelvärdenKälla: Riksbanken

14 En prognos inte ett löfte Högre inflation i omvärlden Finansiella oron bedarrar fortare än väntat Utdragen statsfinansiell kris Reporänta, procent, kvartalsmedelvärdenKälla: Riksbanken

15 Oro i omvärlden dämpar svensk ekonomi Fortsatt låg ränta


Ladda ner ppt "Penningpolitisk rapport oktober 2011. Oro i omvärlden dämpar svensk ekonomi Fortsatt låg ränta."

Liknande presentationer


Google-annonser