Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klubbens regler för båtbottenvård För att stoppa spridning av kemikalier på varvet har klubben beslutat att all tvättning och slipning ska ske enligt tre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klubbens regler för båtbottenvård För att stoppa spridning av kemikalier på varvet har klubben beslutat att all tvättning och slipning ska ske enligt tre."— Presentationens avskrift:

1 Klubbens regler för båtbottenvård För att stoppa spridning av kemikalier på varvet har klubben beslutat att all tvättning och slipning ska ske enligt tre metoder så att spolvatten och damm kan tas om hand:  på någon av varvets spolplattor  på uppställningsplatsen över presenning  på annan plats med godkänd utrustning Spolvatten ska sugas upp och renas i klubbens reningsanläggning. Vattnet lämnas i uppsamlingstank utanför boden. Slipdamm ska sugas upp och lämnas på miljöstation eller ÅVC

2 Tvätt på uppställningsplats Placera ut en kraftig presenning på uppställningsplatsen inför upptagningen Forma en bassäng inför tvätt Tvätta enligt föreslagen metod Sug upp tvättvattnet i en av klubbens tunnor och för det till uppsamlingstankarna vid pumphuset

3 Tvättmetod 1 Spola av 5 Klar för målning 4 Sug upp 2 Borsta av 3 Skölj Max 1-2 timmars jobb!!

4 Reningsanläggning

5 Tvätt över spolplatta på varvet Endast i undantagsfall I god tid före upptagning Kräver spelförare Medhjälpare Sker på båtägarens ansvar

6 Tvätt på extern plats Borsttvättar finns i Fisksätra och Tyresö

7 Torrslipning Torrslipning får endast ske med dammsugare kopplad till slipmaskin. Damm och partiklar från maskin och marktäckning ska samlas upp och lämnas på miljöstation. Torrslipning får inte ske veckorna närmast sjösättning!!


Ladda ner ppt "Klubbens regler för båtbottenvård För att stoppa spridning av kemikalier på varvet har klubben beslutat att all tvättning och slipning ska ske enligt tre."

Liknande presentationer


Google-annonser