Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upplägg Vad är ett förorenat område?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upplägg Vad är ett förorenat område?"— Presentationens avskrift:

1 Förorenade områden David Lalloo och Jessica Ewald, Länsstyrelsen i Skåne

2 Upplägg Vad är ett förorenat område?
Exempel på när förorenade områden kan drabba mäklare! Var finns information om föroreningar?

3 Förorenade områden Förorening? – av människan orsakad (oftast) förhöjning av ämne som kan vara skadligt för människors hälsa och/eller miljön Av vad? – tungmetaller (t ex arsenik, bly, kvicksilver, kadmium), olika typer av oljeprodukter, bekämpningsmedel, lösningsmedel (t ex lacknafta) plus hundratals andra Från vad? – olika typer av industriell verksamhet har givit upphov till olika typer av föroreningar, tex kemtvättar, sågverk med impregnering, ytbehandling av metallföremål men även fyllnadsmassor

4 Förorenade områden forts.
Var kan man hitta föroreningar? Jord Grundvatten Byggnader Ytvatten/sediment

5 Brunn Grundvattenriktning Förorenad byggnad? Läckande cistern?
Grundvattenyta Trasig ledning? Läckande cistern? Ytvatten och sediment Brunn

6

7 Undersökningar Kan göras i flera steg
Historisk genomgång, inventering, t ex MIFO, ofta ingen provtagning Översiktlig undersökning Detaljerad undersökning

8 Exempel på förorenade områden (som kan drabba en mäklare).
Industriområde (tung industri) – kanske väntat Industriområde (lätt industri) – mindre väntat Bostäder nära industri – kan påverkas av något som läckt ut Bostäder nära f d industri – svårt att misstänka idag Bostäder som byggts på mark som tidigare använts av förorenande verksamhet t ex på f d kemtvätt Bostäder som idag finns i lokaler där det tidigare funnits förorenande verksamhet t ex ytbehandling av metallföremål i källaren

9 Exempel – f d ytbehandling i källare

10 Exempel – f d kemtvätt i villakvarter

11 Exempel –f d bekämpningsmedelsfabrik i villakvarter

12 Exempel – f d kemtvätt

13 Information hos Länsstyrelsen

14 Information finns i Länsstyrelsernas
EBH-stöd (En databas med uppgifter om efterbehandling)

15 Information om förorenade områden
Länsstyrelsen – efterbehandlingsdatabas (EBH-stödet) Kommunen – be dem söka på fastigheten i deras ärendehanteringssystem. Fråga om: Undersökningar ”Miljöteknisk markundersökning” Åtgärder (Ev. Cisterner, Radon m.m.) Fastighetsregistret hos Lantmäteriet

16 Fastighetsregistret Ex
Fastighetsregistret Ex. sökning på fastigheten Stanstorp XX:XX, Staffanstorp Läs under rubriken ”Anteckning”: ”FÖRELÄGGANDE ATT KONTROLLERA ATT DEN PÅ FASTIGHETEN PÅTRÄFFADE FÖRORENINGEN INTE SPRIDS” Inskrivningsdag

17 Ansvar Broschyr om ansvar vid fastighetsöverlåtelser:

18 jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se david.lalloo@lansstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Upplägg Vad är ett förorenat område?"

Liknande presentationer


Google-annonser