Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Per Carlsson Föreståndare vid PrioriteringsCentrum Professor vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT), Linköpings universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Per Carlsson Föreståndare vid PrioriteringsCentrum Professor vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT), Linköpings universitet."— Presentationens avskrift:

1 Per Carlsson Föreståndare vid PrioriteringsCentrum Professor vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT), Linköpings universitet

2 Nätverkskonferensen i Linköping, 8-9 februari 2006 Åtgärdsprogram   Skapa ett gemensamt forum   Profilering som kunskapsorganisationer   Utveckla kompetenser och organisatoriska strukturer som stödjer implementering   Tillämpa forskningsbaserade metoder för förändringsarbete   Utveckla verktyg för systematisk uppföljning

3 Nätverkskonferensen i Linköping, 8-9 februari 2006 Åtgärdsprogram   Förstärka den regionala samverkan   Etablera medicinska nätverk   Förbättra samverkan med universiteten   Förstärka samverkan mellan kommuner och landsting kunskapsstyrning   Utveckla dialogen mellan huvudmän och yrkesförbund/specialistföreningar

4 Nätverkskonferensen i Linköping, 8-9 februari 2006 Fråga 1 Är det bara fördelar med att göra hälso-och sjukvården mer kunskapsbaserad? Finns det nackdelar och i så fall ge exempel?

5 Nätverkskonferensen i Linköping, 8-9 februari 2006 Fråga 2 Vilka är de viktigaste hindren för att hälso-och sjukvården skall bli mer kunskapsbaserad.

6 Nätverkskonferensen i Linköping, 8-9 februari 2006 Fråga 3 Vilka tre punkter anser ni som viktigast att realisera i det tio-punkts program SKL tagit fram för att stärka den kunskapsbaserade hälso- och sjukvården? Motivera kort.

7 Nätverkskonferensen i Linköping, 8-9 februari 2006 Fråga 4 Hur kan de statliga myndigheterna förbättra sina arbetssätt för att hälso-och sjukvården skall bli mer kunskapsbaserad?


Ladda ner ppt "Per Carlsson Föreståndare vid PrioriteringsCentrum Professor vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT), Linköpings universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser