Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diagram Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se Bild: tranor, Västra Götalands.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diagram Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se Bild: tranor, Västra Götalands."— Presentationens avskrift:

1 Diagram Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se Bild: tranor, Västra Götalands landskapsdjur

2 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Fältarbete och svarsfrekvens Sid 3 Problem närområden Sid 4 Brott mot hushåll Sid 78 Brott mot enskild person Sid 121 Plats utsatt för brott Sid 152 Oro över brottslighet i närområdet Sid 159 Oro att utsättas för brott Sid 163 Rädsla för personer/platser Sid 182 Typer av personer/platser invånarna undviker Sid 194 Förtroende grannar Sid 206 Förändrat beteende av rädsla att utsättas för brott Sid 216 Vad kan polis/kommun göra för att öka tryggheten? Sid 228 Kontakt med polisen Sid 240

3 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 3 Fältarbete Fältperioden har pågått mellan 29 april – 14 juli 2014. Totalt två påminnelser skickades ut varav första påminnelsen som ett kort och andra påminnelsen i form av nytt följebrev och enkät. Svarsfrekvens Totalt gjordes 12 300 postala utskick till målpopulationen som bestod av personer i åldrarna 16 – 85 år, boende inom Västra Götaland polisområde Älvsborg. Svarsfrekvensen totalt uppgick till 72 %. Svarsfrekvenser per kommun: Borås – 70 % Mark – 76 % Svenljunga – 73 % Tranemo – 73 % Ulricehamn – 73 % Alingsås – 71 % Lerum – 68 % Bollebygd – 70 % Herrljunga – 76 % Vårgårda – 72 %

4 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Problem i närområdet 4

5 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 5 Bortfall: 3 % I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Nedskräpning Fråga 1a

6 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Nedskräpning Fråga 1a Bortfall : 3 % Bortfall : 4 % Bortfall : 2 %

7 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Nedskräpning Fråga 1a Bortfall : 3 %Bortfall : 2 %Bortfall : 1 % Bortfall : 3 %Bortfall : 2 %

8 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 8 I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Klotter Fråga 1b Bortfall: 4 %

9 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Klotter Fråga 1b Bortfall : 4 %Bortfall : 5 % Bortfall : 6 %Bortfall : 4 %

10 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Klotter Fråga 1b Bortfall : 4 %Bortfall : 3 %Bortfall : 2 % Bortfall : 4 %Bortfall : 5 %

11 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 11 I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Skadegörelse Fråga 1c Bortfall: 4 %

12 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Skadegörelse Fråga 1c Bortfall : 4 %Bortfall : 5 % Bortfall : 6 %Bortfall : 4 %

13 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Skadegörelse Fråga 1c Bortfall : 4 %Bortfall : 3 %Bortfall : 2 % Bortfall : 3 %Bortfall : 5 %

14 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 14 I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Ovårdade gator/trottoarer Fråga 1d Bortfall: 4 %

15 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Ovårdade gator/trottoarer Fråga 1d Bortfall : 4 %Bortfall : 5 %

16 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Ovårdade gator/trottoarer Fråga 1d Bortfall : 5 %Bortfall : 3 %Bortfall : 2 % Bortfall : 5 %Bortfall : 6 %

17 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 17 I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Tung trafik/buller Fråga 1e Bortfall: 3 %

18 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Tung trafik/buller Fråga 1e Bortfall : 3 % Bortfall : 4 % Bortfall : 3 %

19 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning förekommer följande i ditt bostadsområde/närområde? Tung trafik/buller Fråga 1e Bortfall : 3 %Bortfall : 2 %Bortfall : 1 % Bortfall : 4 %

20 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 20 Företeelser som förekommer i stor utsträckning i PO Älvsborg Fråga 1

21 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 21 Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 1

22 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 22 Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 1

23 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 23 Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 1

24 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 24 Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 1

25 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 25 Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 1

26 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 26 Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 1

27 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 27 Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 1

28 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 28 Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 1

29 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 29 Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 1

30 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 30 Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 1

31 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 31 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Berusade personer utomhus Fråga 2a Bortfall: 2 %

32 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Berusade personer utomhus Fråga 2a Bortfall : 2 %Bortfall : 4 %Bortfall : 3 % Bortfall : 2 %Bortfall : 3 %

33 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Berusade personer utomhus Fråga 2a Bortfall : 2 %Bortfall : 1 %Bortfall : 2 % Bortfall : 1 %Bortfall : 2 %

34 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 34 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Illegal handel (alkohol, cigaretter) Fråga 2b Bortfall: 4 %

35 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Illegal handel (alkohol, cigaretter) Fråga 2b Bortfall : 4 %Bortfall : 5 % Bortfall : 3 %

36 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Illegal handel (alkohol, cigaretter) Fråga 2b Bortfall : 4 %Bortfall : 2 % Bortfall : 4 %

37 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 37 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilar som kör för fort Fråga 2c Bortfall: 2 %

38 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilar som kör för fort Fråga 2c Bortfall : 2 % Bortfall : 1 %Bortfall : 2 %

39 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilar som kör för fort Fråga 2c Bortfall : 2 % Bortfall : 1 % Bortfall : 2 %

40 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 40 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Buskörning med mopeder/mc Fråga 2d Bortfall: 3 %

41 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Buskörning med mopeder/mc Fråga 2d Bortfall : 3 %Bortfall : 5 %Bortfall : 4 % Bortfall : 3 %

42 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Buskörning med mopeder/mc Fråga 2d Bortfall : 3 %Bortfall : 2 % Bortfall : 3 %

43 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 43 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilister som bryter mot trafikregler Fråga 2e Bortfall: 3 %

44 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilister som bryter mot trafikregler Fråga 2e Bortfall : 3 %Bortfall :5 %Bortfall : 4 % Bortfall : 2 %Bortfall : 3 %

45 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilister som bryter mot trafikregler Fråga 2e Bortfall : 3 % Bortfall : 2 % Bortfall : 3 %Bortfall : 5 %

46 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 46 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Människor som bråkar/slåss Fråga 2f Bortfall: 3 %

47 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Människor som bråkar/slåss Fråga 2f Bortfall : 3 %Bortfall :4 % Bortfall : 3 %

48 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Människor som bråkar/slåss Fråga 2f Bortfall : 3 %Bortfall :2 % Bortfall : 4 %

49 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 49 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Berusade personer utomhus Fråga 2a Bortfall: 2 %

50 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Berusade personer utomhus Fråga 2a Bortfall : 2 %Bortfall : 4 %Bortfall : 3 % Bortfall : 2 %Bortfall : 3 %

51 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Berusade personer utomhus Fråga 2a Bortfall : 2 %Bortfall : 1 %Bortfall : 2 % Bortfall : 1 %Bortfall : 2 %

52 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 52 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Illegal handel (alkohol, cigaretter) Fråga 2b Bortfall: 4 %

53 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Illegal handel (alkohol, cigaretter) Fråga 2b Bortfall : 4 %Bortfall : 5 % Bortfall : 3 %

54 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Illegal handel (alkohol, cigaretter) Fråga 2b Bortfall : 4 %Bortfall : 2 % Bortfall : 4 %

55 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 55 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilar som kör för fort Fråga 2c Bortfall: 2 %

56 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilar som kör för fort Fråga 2c Bortfall : 2 % Bortfall : 1 %Bortfall : 2 %

57 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilar som kör för fort Fråga 2c Bortfall : 2 % Bortfall : 1 % Bortfall : 2 %

58 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 58 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Buskörning med mopeder/mc Fråga 2d Bortfall: 3 %

59 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Buskörning med mopeder/mc Fråga 2d Bortfall : 3 %Bortfall : 5 %Bortfall : 4 % Bortfall : 3 %

60 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Buskörning med mopeder/mc Fråga 2d Bortfall : 3 %Bortfall : 2 % Bortfall : 3 %

61 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 61 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilister som bryter mot trafikregler Fråga 2e Bortfall: 3 %

62 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilister som bryter mot trafikregler Fråga 2e Bortfall : 3 %Bortfall :5 %Bortfall : 4 % Bortfall : 2 %Bortfall : 3 %

63 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Bilister som bryter mot trafikregler Fråga 2e Bortfall : 3 % Bortfall : 2 % Bortfall : 3 %Bortfall : 5 %

64 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 64 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Människor som bråkar/slåss Fråga 2f Bortfall: 3 %

65 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Människor som bråkar/slåss Fråga 2f Bortfall : 3 %Bortfall :4 % Bortfall : 3 %

66 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Människor som bråkar/slåss Fråga 2f Bortfall : 3 %Bortfall :2 % Bortfall : 4 %

67 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Företeelser som förekommer i stor utsträckning i PO Älvsborg Fråga 2

68 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 2

69 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 2

70 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 2

71 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 2

72 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 2

73 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 2

74 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 2

75 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 2

76 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 2

77 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Företeelser som förekommer i stor utsträckning Fråga 2

78 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Brott mot hushåll 78

79 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 79 Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna Fråga 3-5

80 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 80 Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna Fråga 3-5

81 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 81 Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna Fråga 3-5

82 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 82 Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna Fråga 3-5

83 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 83 Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna Fråga 3-5

84 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 84 Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna Fråga 3-5

85 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 85 Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna Fråga 3-5

86 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 86 Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna Fråga 3-5

87 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 87 Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna Fråga 3-5

88 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 88 Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna Fråga 3-5

89 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 89 Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna Fråga 3-5

90 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Brott mot hushåll Anmält/inte anmält till polisen 90

91 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 91 Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? Bil Fråga 3a Bortfall (ej svar/vet ej): 7 %

92 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Fråga 3a Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? Bil Bortfall : 9 % Bortfall : 6 % Bortfall : 5 %Bortfall : 7 % Bortfall : 9 %

93 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Fråga 3a Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? Bil Bortfall : 7 %Bortfall : 5 %Bortfall : 7 % Bortfall : 6 %Bortfall : 7 %

94 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 94 Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? Cykel Fråga 3b Bortfall (ej svar/vet ej): 7 %

95 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Fråga 3b Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? Cykel Bortfall : 9 % Bortfall : 6 % Bortfall : 5 %Bortfall : 6 % Bortfall : 9 %

96 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Fråga 3b Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? Cykel Bortfall : 7 %Bortfall : 6 % Bortfall : 7 %

97 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 97 Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? MC/Moped Fråga 3c Bortfall (ej svar/vet ej): 11 %

98 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Fråga 3c Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? MC/Moped Bortfall : 9 % Bortfall : 8 % Bortfall : 9 % Bortfall : 8 %Bortfall : 10 % Bortfall : 13 %

99 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Fråga 3c Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? MC/Moped Bortfall : 12 %Bortfall : 10 %

100 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 100 Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? Någonting ur/från bil, cykel, MC och eller moped Fråga 3d Bortfall (ej svar/vet ej): 7 %

101 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Fråga 3d Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? Någonting ur/från bil, cykel, MC och eller moped Bortfall : 9 % Bortfall : 6 % Bortfall : 7 % Bortfall : 10 %

102 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Fråga 3d Har du eller någon annan från ditt hushåll fått något av följande stulet de senaste 12 månaderna? Någonting ur/från bil, cykel, MC och eller moped Bortfall : 8 %Bortfall : 6 %Bortfall : 5 % Bortfall : 6 %Bortfall : 10 %

103 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 103 Har någon obehörig, de senaste 12 månaderna, brutit/tagit sig in i din… … bostad? Fråga 4a Bortfall (ej svar/vet ej): 3 %

104 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 9 % Bortfall : 3 % Bortfall : 4 % Bortfall : 3 %Bortfall : 4 % Fråga 4a Har någon obehörig, de senaste 12 månaderna, brutit/tagit sig in i din… … bostad?

105 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 4 %Bortfall : 2 % Bortfall : 3 % Fråga 4a Har någon obehörig, de senaste 12 månaderna, brutit/tagit sig in i din… … bostad?

106 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 106 Har någon obehörig, de senaste 12 månaderna, brutit/tagit sig in i din… … vind, garage, källare eller förråd? Fråga 4b Bortfall (ej svar/vet ej): 6 %

107 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 9 % Bortfall : 6 % Bortfall : 7 % Bortfall : 5 %Bortfall : 6 % Bortfall : 7 % Fråga 4b Har någon obehörig, de senaste 12 månaderna, brutit/tagit sig in i din… … vind, garage, källare eller förråd?

108 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 6 %Bortfall : 4 %Bortfall : 2 % Bortfall : 6 % Fråga 4b Har någon obehörig, de senaste 12 månaderna, brutit/tagit sig in i din… … vind, garage, källare eller förråd?

109 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 109 Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? Din bostad Fråga 5a Bortfall (ej svar/vet ej): 3 %

110 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 9 % Bortfall : 2 % Bortfall : 3 % Bortfall : 2 %Bortfall : 3 % Fråga 5a Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? Din bostad

111 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 3 %Bortfall : 2 % Bortfall : 3 % Fråga 5a Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? Din bostad

112 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 112 Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? Förvaringsutrymmen som tillhör din bostad (källare, vind, garage) Fråga 5b Bortfall (ej svar/vet ej): 4 %

113 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 9 % Bortfall : 3 % Bortfall : 4 % Bortfall : 2 %Bortfall : 4 % Bortfall : 5 % Fråga 5b Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? Förvaringsutrymmen som tillhör din bostad (källare, vind, garage)

114 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 5 %Bortfall : 2 % Bortfall : 4 %Bortfall : 5 % Fråga 5b Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? Förvaringsutrymmen som tillhör din bostad (källare, vind, garage)

115 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 115 Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? Bil som tillhör dig eller någon i ditt hushåll Fråga 5c Bortfall (ej svar/vet ej): 5 %

116 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 9 % Bortfall : 3 % Bortfall : 4 % Bortfall : 2 %Bortfall : 4 % Bortfall : 6 % Fråga 5c Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? Bil som tillhör dig eller någon i ditt hushåll

117 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 5 %Bortfall : 3 %Bortfall : 2 % Bortfall : 4 %Bortfall : 5 % Fråga 5c Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? Bil som tillhör dig eller någon i ditt hushåll

118 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 118 Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? MC/moped/cykel som tillhör dig eller någon i ditt hushåll Fråga 5d Bortfall (ej svar/vet ej): 5 %

119 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 9 % Bortfall : 5 % Bortfall : 2 %Bortfall : 5 % Bortfall : 6 % Fråga 5d Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? MC/moped/cykel som tillhör dig eller någon i ditt hushåll

120 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 6 %Bortfall : 4 %Bortfall : 2 % Bortfall : 4 %Bortfall : 6 % Fråga 5d Har något av följande varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna? MC/moped/cykel som tillhör dig eller någon i ditt hushåll

121 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Brott mot enskild person 121

122 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 122 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna Fråga 6

123 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 123 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna Fråga 6

124 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 124 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna Fråga 6

125 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 125 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna Fråga 6

126 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 126 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna Fråga 6

127 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 127 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna Fråga 6

128 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 128 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna Fråga 6

129 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 129 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna Fråga 6

130 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 130 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna Fråga 6

131 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 131 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna Fråga 6

132 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 132 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna Fråga 6

133 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Brott mot enskild person Anmält/inte anmält till polisen 133

134 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 134 Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Rån eller försök till rån Fråga 6a Bortfall (ej svar/vet ej): 2 %

135 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 9 % Bortfall : 2 % Bortfall : 3 % Bortfall : 1 %Bortfall : 2 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Rån eller försök till rån Fråga 6a

136 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 2 %Bortfall : 3 %Bortfall : 1 % Bortfall : 2 %Bortfall : 1 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Rån eller försök till rån Fråga 6a

137 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 137 Bortfall (ej svar/vet ej): 2 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Fysiskt våld Fråga 6b

138 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 9 % Bortfall : 2 % Bortfall : 3 % Bortfall : 1 %Bortfall : 2 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Fysiskt våld Fråga 6b

139 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 3 %Bortfall : 2 %Bortfall : 1 % Bortfall : 3 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Fysiskt våld Fråga 6b

140 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 140 Bortfall (ej svar/vet ej): 3 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Ofredad eller sexuellt angripen Fråga 6c

141 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 9 % Bortfall : 2 % Bortfall : 3 % Bortfall : 1 %Bortfall : 2 % Bortfall : 3 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Ofredad eller sexuellt angripen Fråga 6c

142 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 3 %Bortfall : 2 %Bortfall : 1 % Bortfall : 3 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Ofredad eller sexuellt angripen Fråga 6c

143 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 143 Bortfall (ej svar/vet ej): 3 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Hotad Fråga 6d

144 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 9 % Bortfall : 2 % Bortfall : 3 % Bortfall : 2 %Bortfall : 3 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Hotad Fråga 6d

145 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 3 % Bortfall : 1 % Bortfall : 2 %Bortfall : 3 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Hotad Fråga 6d

146 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 146 Bortfall (ej svar/vet ej): 3 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Bedrägeri Fråga 6e

147 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 9 % Bortfall : 2 % Bortfall : 3 % Bortfall : 2 % Bortfall : 3 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Bedrägeri Fråga 6e

148 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 3 % Bortfall : 1 % Bortfall : 2 %Bortfall : 4 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Bedrägeri Fråga 6e

149 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 149 Bortfall (ej svar/vet ej): 3 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Trakasserier Fråga 6f

150 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 9 % Bortfall : 3 % Bortfall : 2 %Bortfall : 4 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Trakasserier Fråga 6f

151 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 3 % Bortfall : 2 %Bortfall : 3 % Har du personligen varit utsatt för någon av följande händelser under de senaste 12 månaderna? Trakasserier Fråga 6f

152 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Plats utsatt för brott 152

153 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 153 Plats utsatt för brott Rån eller försök till rån Fråga 7 Bortfall (ej svar): 22 %

154 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 154 Plats utsatt för brott Fysiskt våld (t.ex. slag, sparkar, knuffar) Fråga 7 Bortfall (ej svar): 32 %

155 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 155 Plats utsatt för brott Ofredad eller angripen sexuellt Fråga 7 Bortfall (ej svar): 32 %

156 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 156 Plats utsatt för brott Utsatt för hot på ett sådant sätt att du blev rädd Fråga 7 Bortfall (ej svar): 39 %

157 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 157 Plats utsatt för brott Lurad på pengar eller andra värdesaker Fråga 7 Bortfall (ej svar): 19 %

158 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 158 Plats utsatt för brott Utsatt för trakasserier Fråga 7 Bortfall (ej svar): 25 %

159 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Oro över brottslighet i närområdet 159

160 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 160 Bortfall (ingen uppfattning/ej svar): 8 % I vilken utsträckning oroar du dig över brottsligheten i ditt bostadsområde/närområde? Oro över brottslighet Fråga 8

161 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning oroar du dig över brottsligheten i ditt bostadsområde/närområde? Oro över brottslighet Bortfall : 8 %Bortfall : 7 %Bortfall : 8 % Bortfall : 7 % Bortfall : 8 % Fråga 8

162 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning oroar du dig över brottsligheten i ditt bostadsområde/närområde? Oro över brottslighet Bortfall : 9 %Bortfall : 7 %Bortfall : 9 % Bortfall : 7 % Bortfall : 9 % Fråga 8

163 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Oro att utsättas för brott 163

164 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 164 Bortfall (ingen uppfattning/ej svar): 3 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att utsättas för inbrott i bostaden Fråga 9a

165 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 4 % Bortfall : 5 % Bortfall : 3 % Bortfall : 5 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att utsättas för inbrott i bostaden Fråga 9a

166 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 3 %Bortfall : 2 %Bortfall : 1 % Bortfall : 4 % Bortfall : 3 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att utsättas för inbrott i bostaden Fråga 9a

167 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 167 Bortfall (ingen uppfattning/ej svar): 5 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att utsättas för inbrott i förråd/källare/vind/garage Fråga 9b

168 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 6 % Bortfall : 5 % Bortfall : 7 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att utsättas för inbrott i förråd/källare/vind/garage Fråga 9b

169 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 5 %Bortfall : 3 %Bortfall : 4 % Bortfall : 7 % Bortfall : 6 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att utsättas för inbrott i förråd/källare/vind/garage Fråga 9b

170 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 170 Bortfall (ingen uppfattning/ej svar): 5 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att bli överfallen eller misshandlad Fråga 9c

171 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 5 % Bortfall : 6 % Bortfall : 8 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att bli överfallen eller misshandlad Fråga 9c

172 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 5 %Bortfall : 3 % Bortfall : 5 % Bortfall : 6 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att bli överfallen eller misshandlad Fråga 9c

173 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 173 Bortfall (ingen uppfattning/ej svar): 6 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att fordon ska utsättas för skadegörelse Fråga 9d

174 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 7 %Bortfall : 5 %Bortfall : 6 % Bortfall : 5 % Bortfall : 6 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att fordon ska utsättas för skadegörelse Fråga 9d

175 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 5 %Bortfall : 4 %Bortfall : 2 % Bortfall : 6 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att fordon ska utsättas för skadegörelse Fråga 9d

176 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 176 Bortfall (ingen uppfattning/ej svar): 6 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att någon närstående ska drabbas av brott Fråga 9e

177 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 6 % Bortfall : 5 % Bortfall : 7 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att någon närstående ska drabbas av brott Fråga 9e

178 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 5 %Bortfall : 3 % Bortfall : 6 % Bortfall : 7 % I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Oro att någon närstående ska drabbas av brott Fråga 9e

179 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 179 I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Andel som har hög oro att utsättas för följande brott Fråga 9 Bortfall: 3 % Bortfall: 5 % Bortfall: 6 %

180 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Andel som har hög oro att utsättas för följande brott Fråga 9

181 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott? Andel som har hög oro att utsättas för följande brott Fråga 9

182 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Rädsla för personer/platser 182

183 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 183 Totalnivå Fråga 10a-b Bortfall: 1 % Bortfall: 2 % 0 %100 %

184 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 184 Borås Fråga 10a-b Bortfall: 1 % Bortfall: 2 % 0 %100 %

185 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 185 Mark Fråga 10a-b Bortfall: 1 % 0 %100 %

186 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 186 Svenljunga Fråga 10a-b Bortfall: 2 % 0 %100 %

187 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 187 Tranemo Fråga 10a-b Bortfall: 1 % 0 %100 %

188 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 188 Ulricehamn Fråga 10a-b Bortfall: 1 % Bortfall: 2 % 0 %100 %

189 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 189 Alingsås Fråga 10a-b Bortfall: 1 % Bortfall: 2 % 0 %100 %

190 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 190 Lerum Fråga 10a-b Bortfall: 1 % 0 %100 %

191 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 191 Bollebygd Fråga 10a-b Bortfall: 1 % 0 %100 %

192 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 192 Herrljunga Fråga 10a-b Bortfall: 0 % Bortfall: 1 % 0 %100 %

193 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 193 Vårgårda Fråga 10a-b Bortfall: 2 % 0 %100 %

194 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Typer av personer/platser invånarna undviker 194

195 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 195 Vilka typer av personer och/eller platser Fråga 10c Totalnivå Bortfall: 17 %

196 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 196 Vilka typer av personer och/eller platser Fråga 10c Borås Bortfall: 17 %

197 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 197 Vilka typer av personer och/eller platser Fråga 10c Mark Bortfall: 11 %

198 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 198 Vilka typer av personer och/eller platser Fråga 10c Svenljunga Bortfall: 26 %

199 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 199 Vilka typer av personer och/eller platser Fråga 10c Tranemo Bortfall: 25 %

200 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 200 Vilka typer av personer och/eller platser Fråga 10c Ulricehamn Bortfall: 22 %

201 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 201 Vilka typer av personer och/eller platser Fråga 10c Alingsås Bortfall: 14 %

202 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 202 Vilka typer av personer och/eller platser Fråga 10c Lerum Bortfall: 12 %

203 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 203 Vilka typer av personer och/eller platser Fråga 10c Bollebygd Bortfall: 22 %

204 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 204 Vilka typer av personer och/eller platser Fråga 10c Herrljunga Bortfall: 26 %

205 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 205 Vilka typer av personer och/eller platser Fråga 10c Vårgårda Bortfall: 15 %

206 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Förtroende grannar 206

207 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 207 Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning? Jag litar på mina grannar Fråga 11a Bortfall (vet ej/ej svar) : 4 %

208 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning? Jag litar på mina grannar Fråga 11a Bortfall:: 5 %Bortfall:: 4 %Bortfall:: 6 % Bortfall:: 4 %

209 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning? Jag litar på mina grannar Fråga 11a Bortfall:: 4 %Bortfall:: 3 %Bortfall:: 4 % Bortfall:: 5 %Bortfall:: 6 %

210 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 210 Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning? Jag tror att mina grannar ingriper vid oegentligheter i mitt bostadsområde/närområde Fråga 11b Bortfall (vet je/ej svar): 15 %

211 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning? Jag tror att mina grannar ingriper vid oegentligheter i mitt bostadsområde/närområde Fråga 11b Bortfall:: 18 %Bortfall:: 15 %Bortfall:: 13 % Bortfall:: 12 %Bortfall:: 14 %

212 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning? Jag tror att mina grannar ingriper vid oegentligheter i mitt bostadsområde/närområde Fråga 11b Bortfall:: 14 %Bortfall:: 10 %Bortfall:: 12 % Bortfall:: 14 %Bortfall:: 16 %

213 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 213 Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning? Jag själv skulle ingripa vid oegentligheter i mitt bostadsområde/närområde Fråga 11c Bortfall (vet je/ej svar): 14 %

214 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning? Jag själv skulle ingripa vid oegentligheter i mitt bostadsområde/närområde Fråga 11c Bortfall:: 16 %Bortfall:: 14 %Bortfall:: 13 % Bortfall:: 15 %

215 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning? Jag själv skulle ingripa vid oegentligheter i mitt bostadsområde/närområde Fråga 11c Bortfall:: 15 %Bortfall:: 14 % Bortfall:: 8 %Bortfall:: 10 %

216 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Förändrat beteende av rädsla att utsättas för brott 216

217 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 217 Totalnivå Fråga 12a-d Bortfall: 4 % Bortfall: 3 % 0 %100 % Har det hänt de senaste 12 månaderna att du… Bortfall: 5 % Bortfall: 3 %

218 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 218 Borås Fråga 12a-d Bortfall: 4 % 0 %100 % Har det hänt de senaste 12 månaderna att du… Bortfall: 6 % Bortfall: 5 %

219 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 219 Mark Fråga 12a-d Bortfall: 3 % Bortfall: 4 % 0 %100 % Har det hänt de senaste 12 månaderna att du… Bortfall: 5 % Bortfall: 2 %

220 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 220 Svenljunga Fråga 12a-d Bortfall: 5 % Bortfall: 3 % 0 %100 % Har det hänt de senaste 12 månaderna att du… Bortfall: 5 % Bortfall: 3 %

221 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 221 Tranemo Fråga 12a-d Bortfall: 4 % Bortfall: 2 % 0 %100 % Har det hänt de senaste 12 månaderna att du… Bortfall: 3 % Bortfall: 2 %

222 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 222 Ulricehamn Fråga 12a-d Bortfall: 4 % 0 %100 % Har det hänt de senaste 12 månaderna att du… Bortfall: 5 %

223 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 223 Alingsås Fråga 12a-d Bortfall: 4 % Bortfall: 3 % 0 %100 % Har det hänt de senaste 12 månaderna att du… Bortfall: 5 % Bortfall: 3 %

224 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 224 Lerum Fråga 12a-d Bortfall: 3 % Bortfall: 2 % 0 %100 % Har det hänt de senaste 12 månaderna att du… Bortfall: 3 % Bortfall: 2 %

225 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 225 Bollebygd Fråga 12a-d Bortfall: 3 % Bortfall: 1 % 0 %100 % Har det hänt de senaste 12 månaderna att du… Bortfall: 3 %

226 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 226 Herrljunga Fråga 12a-d Bortfall: 4 % Bortfall: 3 % 0 %100 % Har det hänt de senaste 12 månaderna att du… Bortfall: 4 %

227 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 227 Vårgårda Fråga 12a-d Bortfall: 5 % Bortfall: 4 % 0 %100 % Har det hänt de senaste 12 månaderna att du… Bortfall: 5 %

228 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Vad kan polis/kommun göra för att öka tryggheten? 228

229 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 229 Vad kan polisen/kommunen göra för att du ska känna dig mer trygg? Fråga 13 Totalnivå Bortfall: 62 %

230 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 230 Vad kan polisen/kommunen göra för att du ska känna dig mer trygg? Fråga 13 Borås Bortfall: 61 %

231 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 231 Vad kan polisen/kommunen göra för att du ska känna dig mer trygg? Fråga 13 Mark Bortfall: 69 %

232 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 232 Vad kan polisen/kommunen göra för att du ska känna dig mer trygg? Fråga 13 Svenljunga Bortfall: 59 %

233 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 233 Vad kan polisen/kommunen göra för att du ska känna dig mer trygg? Fråga 13 Tranemo Bortfall: 65 %

234 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 234 Vad kan polisen/kommunen göra för att du ska känna dig mer trygg? Fråga 13 Ulricehamn Bortfall: 64 %

235 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 235 Vad kan polisen/kommunen göra för att du ska känna dig mer trygg? Fråga 13 Alingsås Bortfall: 62 %

236 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 236 Vad kan polisen/kommunen göra för att du ska känna dig mer trygg? Fråga 13 Lerum Bortfall: 60 %

237 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 237 Vad kan polisen/kommunen göra för att du ska känna dig mer trygg? Fråga 13 Bollebygd Bortfall: 62 %

238 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 238 Vad kan polisen/kommunen göra för att du ska känna dig mer trygg? Fråga 13 Herrljunga Bortfall: 51 %

239 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 239 Vad kan polisen/kommunen göra för att du ska känna dig mer trygg? Fråga 13 Vårgårda Bortfall: 63 %

240 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Kontakt med polisen 240

241 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 241 Andel som har varit i kontakt med polisen under de senaste 12 månaderna Fråga 14 Bortfall (vet je/ej svar): 7 %

242 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 242 Hur skulle du beskriva polisens bemötande? Fråga 15 Bortfall totalnivå (vet je/ej svar): 3 % 0 %100 %

243 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 243... polisens sätt att bedriva sitt arbete? Vilket förtroende har du för... Fråga 16a Bortfall totalnivå (vet je/ej svar): 11 % 0 %100 %

244 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 244... att polisen behandlar brottsoffer på ett bra sätt? Vilket förtroende har du för... Fråga 16b Bortfall totalnivå (vet je/ej svar): 23 % 0 %100 %

245 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 245... att polisen behandlar de som misstänkts för brott på ett rättvist sätt? Vilket förtroende har du för... Fråga 16c Bortfall totalnivå (vet je/ej svar): 24 % 0 %100 %

246 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 246... polisen generellt? Vilket förtroende har du för... Fråga 16d Bortfall totalnivå (vet je/ej svar): 11 % 0 %100 %

247 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 247 Hur ofta ser du polis/polisbil i ditt bostadsområde/närområde? Fråga 17 Bortfall totalnivå (ej svar): 1 % 0 %100 %

248 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 248 Skulle du vilja se mera av polis/polisbil i ditt bostadsområde/närområde? Fråga 18 Bortfall totalnivå (vet inte/ej svar): 26 % 0 %100 %


Ladda ner ppt "Diagram Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se Bild: tranor, Västra Götalands."

Liknande presentationer


Google-annonser