Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IE1206 Inbyggd Elektronik Transienter PWM Visare j  PWM CCP KAP/IND-sensor F1 F3 F6 F8 F2 Ö1 F9 Ö4F7 tentamen William Sandqvist PIC-block.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IE1206 Inbyggd Elektronik Transienter PWM Visare j  PWM CCP KAP/IND-sensor F1 F3 F6 F8 F2 Ö1 F9 Ö4F7 tentamen William Sandqvist PIC-block."— Presentationens avskrift:

1 IE1206 Inbyggd Elektronik Transienter PWM Visare j  PWM CCP KAP/IND-sensor F1 F3 F6 F8 F2 Ö1 F9 Ö4F7 tentamen William Sandqvist PIC-block Dokumentation, Seriecom Pulsgivare I, U, R, P, serie och parallell Ö2 Ö5 Kirchoffs lagar Nodanalys Tvåpolsatsen R2R AD Trafo, Ethernetkontakten F13 Pulsgivare, Menyprogram F4 KK1 LAB1 KK3 LAB3 KK4 LAB4 Ö3 F5 KK2 LAB2 Tvåpol, AD, Komparator/Schmitt Step-up, RC-oscillator F10Ö6 LC-osc, DC-motor, CCP PWM LP-filter Trafo + Gästföreläsning F12Ö7 redovisning F11  Start för programmeringsgruppuppgift  Redovisning av programmeringsgruppuppgift

2 William Sandqvist Spänningsdelningsformeln Enligt spänningsdelningsformeln får man en delspänning, tex. U 1 över resistorn R 1, genom att multiplicera den totala spänningen U med en spänningsdelningsfaktor. Spänningsdelningsfaktorn är resistansen R 1 delad med summan av alla resistanser som ingår i seriekopplingen.

3 William Sandqvist

4 Wheatstonebryggans obalansspänning Punkterna A och B ligger på ungefär halva batterispänningen. A ligger närmare ”+polen” och B närmare”-polen”. Skillnaden U AB kan mätas med en känslig millivolt- meter ansluten mellan A och B.

5 William Sandqvist Wheatstonebryggans obalansspänning Punkterna A och B ligger på ungefär halva batterispänningen. A ligger närmare ”+polen” och B närmare”-polen”. Skillnaden U AB kan mätas med en känslig millivolt- meter ansluten mellan A och B.

6 William Sandqvist Wheatstonebryggans obalansspänning Punkterna A och B ligger på ungefär halva batterispänningen. A ligger närmare ”+polen” och B närmare”-polen”. Skillnaden U AB kan mätas med en känslig millivolt- meter ansluten mellan A och B. Varför har resistorerna värdena 501 respektive 499?

7 William Sandqvist Lastcell Industrivåg. Två trådtöjningsgivare på ovansidan av en balk ökar från 500 till 501. Två trådtöjningsgivare på undersidan av en balk minskar från 500 till 499. Givarna är kopplade som en Wheatstonebrygga. Obalansspänningen ger ett direkt mått på kraften F (eller för en våg F = mg).

8 William Sandqvist

9 Potential (7.1) En spänningsdelare bestående av tre motstånd R 1 = 100 , R 2 = 110 , R 3 = 120 , matas med en emk E = 12 V. Man mäter potentialen (spänningen i förhållande till jord) vid olika uttag på spänningsdelaren. Voltmeterns minuspol är hela tiden ansluten till uttag b, jord, medan voltmeterns pluspol i tur och ordning ansluts till uttagen a, b, c, och d. Vad visar voltmetern?

10 William Sandqvist Potential (7.1) Uttaga)b)c)d) Voltmeter [V]

11 William Sandqvist Potential (7.1) Uttaga)b)c)d) Voltmeter [V] -4,37

12 William Sandqvist Potential (7.1) Uttaga)b)c)d) Voltmeter [V] -4,37 0

13 William Sandqvist Potential (7.1) Uttaga)b)c)d) Voltmeter [V] -4,37 0 4

14 William Sandqvist Potential (7.1) Uttaga)b)c)d) Voltmeter [V] -4, ,64

15 William Sandqvist

16 Kirchhoffs spänningslag (5.3)

17 William Sandqvist Kirchhoffs spänningslag (5.3)

18 William Sandqvist Kirchhoffs spänningslag (5.3)

19 William Sandqvist Kirchhoffs spänningslag (5.3) U = – 0,14 + 1,3 – 0,41 = 0,76 V eller U = 0,27  (0,8+0,4+1,6) = 0,76 V

20 William Sandqvist

21 Kirchoffs strömlag (5.1) Kan Du gissa strömmarna? I 1 = I 2 = I 3 = I 4 = 5 A 2,5 A 2,5 A 5 A I 1 + I 4 = 10 I 1 = I 2 + I 3 I 2 = I 3 Parallellkrets, OHM’s lag: I 4  2 = I 1  (1+2//2)  I 4 = I 1 = 10/2 = 5 I 1 = I 2 + I 3  I 2 = I 3 = 5/2 = 2,5

22 William Sandqvist

23 Kirchoffs strömlag (5.2) Nu måste man räkna!

24 William Sandqvist

25 Kirchhoffs lagar? (6.3) a) U R2 = ? b) I 2 = ? c) I 1 = ?

26 William Sandqvist Kirchhoffs lagar? (6.3) a) U R2 = ? b) I 2 = ? c) I 1 = ? = 18 V (E 1 ) 18 + I 3 18= 0 I 3 = – 18/18 = – 1 A

27 William Sandqvist Kirchhoffs lagar? (6.3) a) U R2 = ? b) I 2 = ? c) I 1 = ? = 18 V (E 1 ) I 2 – 12 = 0 I 2 = (12 – 18)/6 = – 1 A 18 + I 3 18= 0 I 3 = – 18/18 = – 1 A

28 William Sandqvist Kirchhoffs lagar? (6.3) a) U R2 = ? b) I 2 = ? c) I 1 = ? = 18 V (E 1 ) I 2 – 12 = 0 I 2 = (12 – 18)/6 = – 1 A 18 + I 3 18= 0 I 3 = – 18/18 = – 1 A I 1 + I 2 + I 3 = 0 I 1 = – I 2 – I 3 = – (– 1) – (– 1) = 2 A

29 William Sandqvist Kirchhoffs lagar? (6.3) a) U R2 = ? b) I 2 = ? c) I 1 = ? = 18 V (E 1 ) I 2 – 12 = 0 I 2 = (12 – 18)/6 = – 1 A 18 + I 3 18= 0 I 3 = – 18/18 = – 1 A I 1 + I 2 + I 3 = 0 I 1 = – I 2 – I 3 = – (– 1) – (– 1) = 2 A Att E 1 är en ideal emk är det som förenklar beräkningarna!

30 William Sandqvist eller med Nodanalys (7.3) I 1 + I 2 + I 3 = 0 I 1 = – I 2 – I 3 E 1 = 18 V I 3 = – (E 1 – 0)/R 2 = – 18/18 = – 1 A I 2 = – (E 1 – E 2 )/R 1 = – (18 – 12)/6 = = – 1A I 1 = – I 2 – I 3 = – (– 1) – (– 1) = 2 A

31 William Sandqvist

32 Parallellkopplade batterier (4.4) Tre likadana batterier med E = 10 V och inre resistansen 6  parallell- kopplas för att leverera ström till en resistor med resistansen 2 . a) Hur stor blir strömmen I och kläm- spänningen U? De tre inre resistanserna 6  har gemensam spänning i båda ändar, och är därigenom i praktiken parallellkopplade. R I = 6/3 = 2 . I = 2,5 A och U = 5V.

33 William Sandqvist Ett batteri felvänt !

34 William Sandqvist Ett batteri felvänt !

35 William Sandqvist Ett batteri felvänt ! Detta är en mer komplicerad krets som kräver Kirchhoffs lagar för att lösas …

36 William Sandqvist Ett batteri felvänt ! Detta är en mer komplicerad krets som kräver Kirchhoffs lagar för att lösas …

37 William Sandqvist Ett batteri felvänt ! Detta är en mer komplicerad krets som kräver Kirchhoffs lagar för att lösas … I 1 = 2,78 A I 2 = 1,94 A I = 0,83 A U = I·2 = 0,83·2 = 1,67 V

38 William Sandqvist


Ladda ner ppt "IE1206 Inbyggd Elektronik Transienter PWM Visare j  PWM CCP KAP/IND-sensor F1 F3 F6 F8 F2 Ö1 F9 Ö4F7 tentamen William Sandqvist PIC-block."

Liknande presentationer


Google-annonser