Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IE1206 Inbyggd Elektronik F1 F2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IE1206 Inbyggd Elektronik F1 F2"— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist william@kth.se
IE1206 Inbyggd Elektronik F1 F2 PIC-block Dokumentation, Seriecom Pulsgivare I, U, R, P, serie och parallell F3 Ö1 KK1 LAB1 Pulsgivare, Menyprogram  Start för programmeringsgruppuppgift F4 Ö2 Kirchoffs lagar Nodanalys Tvåpolsatsen R2R AD F5 Ö3 KK2 LAB2 Tvåpol, AD, Komparator/Schmitt Transienter PWM F6 Ö4 F7 KK3 LAB3 Step-up, RC-oscillator F8 Ö5 F9 Visare j PWM CCP KAP/IND-sensor LC-osc, DC-motor, CCP PWM Ö6 F10 F11 KK4 LAB4 LP-filter Trafo + Gästföreläsning F12 Ö7 redovisning  Redovisning av programmeringsgruppuppgift F13 tentamen Trafo, Ethernetkontakten William Sandqvist

2 Spänningsdelningsformeln
Enligt spänningsdelningsformeln får man en delspänning, tex. U1 över resistorn R1, genom att multiplicera den totala spänningen U med en spänningsdelningsfaktor. Spänningsdelningsfaktorn är resistansen R1 delad med summan av alla resistanser som ingår i seriekopplingen. William Sandqvist

3 William Sandqvist william@kth.se

4 Wheatstonebryggans obalansspänning
Punkterna A och B ligger på ungefär halva batterispänningen. A ligger närmare ”+polen” och B närmare”-polen”. Skillnaden UAB kan mätas med en känslig millivolt-meter ansluten mellan A och B. William Sandqvist

5 Wheatstonebryggans obalansspänning
Punkterna A och B ligger på ungefär halva batterispänningen. A ligger närmare ”+polen” och B närmare”-polen”. Skillnaden UAB kan mätas med en känslig millivolt-meter ansluten mellan A och B. William Sandqvist

6 Wheatstonebryggans obalansspänning
Punkterna A och B ligger på ungefär halva batterispänningen. A ligger närmare ”+polen” och B närmare”-polen”. Skillnaden UAB kan mätas med en känslig millivolt-meter ansluten mellan A och B. Varför har resistorerna värdena 501 respektive 499? William Sandqvist

7 William Sandqvist william@kth.se
Lastcell Industrivåg. Två trådtöjningsgivare på ovansidan av en balk ökar från 500 till 501. Två trådtöjningsgivare på undersidan av en balk minskar från 500 till 499. Givarna är kopplade som en Wheatstonebrygga. Obalansspänningen ger ett direkt mått på kraften F (eller för en våg F = mg). William Sandqvist

8 William Sandqvist william@kth.se

9 William Sandqvist william@kth.se
Potential (7.1) En spänningsdelare bestående av tre motstånd R1 = 100 , R2 = 110 , R3 = 120 , matas med en emk E = 12 V. Man mäter potentialen (spänningen i förhållande till jord) vid olika uttag på spänningsdelaren. Voltmeterns minuspol är hela tiden ansluten till uttag b, jord, medan voltmeterns pluspol i tur och ordning ansluts till uttagen a, b, c, och d. Vad visar voltmetern? William Sandqvist

10 William Sandqvist william@kth.se
Potential (7.1) Uttag a) b) c) d) Voltmeter [V] William Sandqvist

11 William Sandqvist william@kth.se
Potential (7.1) -4,37 Uttag a) b) c) d) Voltmeter [V] William Sandqvist

12 William Sandqvist william@kth.se
Potential (7.1) -4,37 Uttag a) b) c) d) Voltmeter [V] William Sandqvist

13 William Sandqvist william@kth.se
Potential (7.1) -4,37 4 Uttag a) b) c) d) Voltmeter [V] William Sandqvist

14 William Sandqvist william@kth.se
Potential (7.1) -4,37 4 7,64 Uttag a) b) c) d) Voltmeter [V] William Sandqvist

15 William Sandqvist william@kth.se

16 Kirchhoffs spänningslag (5.3)
William Sandqvist

17 Kirchhoffs spänningslag (5.3)
William Sandqvist

18 Kirchhoffs spänningslag (5.3)
William Sandqvist

19 Kirchhoffs spänningslag (5.3)
U = – 0,14 + 1,3 – 0,41 = 0,76 V eller U = 0,27(0,8+0,4+1,6) = 0,76 V William Sandqvist

20 William Sandqvist william@kth.se

21 William Sandqvist william@kth.se
Kirchoffs strömlag (5.1) Kan Du gissa strömmarna? I1 = I2 = I3 = I4 = 5 A 2,5 A 2,5 A 5 A I1 + I4 = 10 I1 = I2 + I3 I2 = I3 Parallellkrets, OHM’s lag: I42 = I1(1+2//2)  I4 = I1 = 10/2 = 5 I1 = I2 + I3  I2 = I3 = 5/2 = 2,5 William Sandqvist

22 William Sandqvist william@kth.se

23 William Sandqvist william@kth.se
Kirchoffs strömlag (5.2) Nu måste man räkna! William Sandqvist

24 William Sandqvist william@kth.se

25 William Sandqvist william@kth.se
Kirchhoffs lagar? (6.3) UR2 = ? I2 = ? I1 = ? William Sandqvist

26 William Sandqvist william@kth.se
Kirchhoffs lagar? (6.3) UR2 = ? I2 = ? I1 = ? = 18 V (E1) 18 + I318= 0 I3 = – 18/18 = – 1 A William Sandqvist

27 William Sandqvist william@kth.se
Kirchhoffs lagar? (6.3) UR2 = ? I2 = ? I1 = ? = 18 V (E1) 18 + 6I2 – 12 = 0 I2 = (12 – 18)/6 = – 1 A 18 + I318= 0 I3 = – 18/18 = – 1 A William Sandqvist

28 William Sandqvist william@kth.se
Kirchhoffs lagar? (6.3) UR2 = ? I2 = ? I1 = ? = 18 V (E1) 18 + 6I2 – 12 = 0 I2 = (12 – 18)/6 = – 1 A 18 + I318= 0 I3 = – 18/18 = – 1 A I1 + I2 + I3 = 0 I1 = – I2 – I3 = – (– 1) – (– 1) = 2 A William Sandqvist

29 William Sandqvist william@kth.se
Kirchhoffs lagar? (6.3) UR2 = ? I2 = ? I1 = ? = 18 V (E1) 18 + 6I2 – 12 = 0 I2 = (12 – 18)/6 = – 1 A 18 + I318= 0 I3 = – 18/18 = – 1 A I1 + I2 + I3 = 0 I1 = – I2 – I3 = – (– 1) – (– 1) = 2 A Att E1 är en ideal emk är det som förenklar beräkningarna! William Sandqvist

30 William Sandqvist william@kth.se
eller med Nodanalys (7.3) I1 + I2 + I3 = 0 I1 = – I2 – I3 E1 = 18 V I3 = – (E1 – 0)/R2 = – 18/18 = – 1 A I2 = – (E1 – E2)/R1 = – (18 – 12)/6 = = – 1A I1 = – I2 – I3 = – (– 1) – (– 1) = 2 A William Sandqvist

31 William Sandqvist william@kth.se

32 Parallellkopplade batterier (4.4)
Tre likadana batterier med E = 10 V och inre resistansen 6  parallell-kopplas för att leverera ström till en resistor med resistansen 2 . a) Hur stor blir strömmen I och kläm-spänningen U? De tre inre resistanserna 6 har gemensam spänning i båda ändar, och är därigenom i praktiken parallellkopplade. RI = 6/3 = 2. I = 2,5 A och U = 5V. William Sandqvist

33 William Sandqvist william@kth.se
Ett batteri felvänt ! William Sandqvist

34 William Sandqvist william@kth.se
Ett batteri felvänt ! William Sandqvist

35 William Sandqvist william@kth.se
Ett batteri felvänt ! Detta är en mer komplicerad krets som kräver Kirchhoffs lagar för att lösas … William Sandqvist

36 William Sandqvist william@kth.se
Ett batteri felvänt ! Detta är en mer komplicerad krets som kräver Kirchhoffs lagar för att lösas … William Sandqvist

37 William Sandqvist william@kth.se
Ett batteri felvänt ! Detta är en mer komplicerad krets som kräver Kirchhoffs lagar för att lösas … I1 = 2,78 A I2 = 1,94 A I = 0,83 A U = I·2 = 0,83·2 = 1,67 V William Sandqvist

38 William Sandqvist william@kth.se


Ladda ner ppt "IE1206 Inbyggd Elektronik F1 F2"

Liknande presentationer


Google-annonser