Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kund/Kandidat 2011-xx-xx. ”Vårt mål är att koppla HR starkare till kundens affär. Det gör vi genom att kombinera affärsnyttan med goda relationer och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kund/Kandidat 2011-xx-xx. ”Vårt mål är att koppla HR starkare till kundens affär. Det gör vi genom att kombinera affärsnyttan med goda relationer och."— Presentationens avskrift:

1 Kund/Kandidat 2011-xx-xx

2 ”Vårt mål är att koppla HR starkare till kundens affär. Det gör vi genom att kombinera affärsnyttan med goda relationer och personligt engagemang.”

3 HRM i korta drag ● HRM grundades 2005 ● Kontor i Stockholm och Göteborg ● Täcker även in Skandinavien och Centraleuropa genom nätverk ● Nära samverkan med samarbetspartners ● Kontor i Kina genom det egna bolaget STIL Nyckeltal 2010 ● 25 Konsulter ● 40 Interimsuppdrag ● 250 Rekryterings-/searchuppdrag ● 15 Organisationsutvecklingsprojekt ● 10 Ledningsutvecklingsprogram ● 40 Coachingprogram ● 10 Mentorprogram ● 20 Outplacementprogram

4 Det lönar sig att samarbeta med HRM ● Kundens partner och förlängda arm ● Stödjer kunden att driva olika frågor ● Arbetar långsiktigt och nära kunden ● Brett och väl underhållet kontaktnät ● Bred erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor ● Föredrar skräddarsydda lösningar framför vetenskapliga modeller ● Alltid fokus på affärsnyttan

5 Det här slår igenom i våra fem affärsområden ● Hög leveranssäkerhet, vilket är resultatet av ett nära samarbete med samarbetspartners och konsulter ● Tjänster av god kvalitet, tack vare ett gediget kontaktnät i kombination med mångårig erfarenhet av rekrytering och affärsorienterad HR ● Stor flexibilitet och effektiva kundspecifika lösningar ● Alltid skriftliga offerter och fasta priser ● Seniora konsulter med högt kundfokus

6 I vårt dagliga arbete vägleds vi av våra ledstjärnor Relation, Rekommendation och Referens. Strategin kallar vi kort och gott för 3R. Med våra 3R i ryggen behöver vi inte kämpa för att rikta allt ljus på oss själva eller marknadsföra oss med stora annonser. Istället är vårt mål att alltid leverera med hög kvalitet och stort personligt engagemang.

7 ● Snabba och effektiva rekryteringslösningar av hög kvalitet ● Fokus på chefer och specialister ● Konsultteam inom IT/Telecom ● Allt från annonsering till renodlad search ● Search via affärsnätverk, såväl fysiska som webbaserade, samt via samarbetspartners, såväl nationella som internationella ● Outsourcing av hela eller delar av rekryteringsprocessen

8 ”HRM uppfyller våra höga krav och kan dessutom hantera stora rekryteringsprojekt. Det är enkelt att föra en dialog med HRM. De är ärliga och lätta att ha att göra med. Förutom att de är bra på att bedöma och hantera kandidater, har de en djup förankring i IT-världen.” Annica Nylén, HR Manager, EDB Business Partner Annica Nylén, HR Manager EDB Business Partner

9 ● Mentoring ― rådgivning och stöd till framförallt högre chefer och VD:s ● Ledarcoaching ― individen får ett eget bollplank för reflektion, stöd och råd ● Karriärcoaching ― tydliggör företagets och individens gemensamma kort- och långsiktiga utvecklingsmål ● Outplacement ― stärker och stödjer individen på väg mot nästa karriärval

10 ”Vi har valt att kombinera ledar- utveckling med individuell coaching. Målet är att cheferna ska utveckla ett säkrare ledarskap och bli mer mål- styrda. Jämfört med många andra liknande typer av ledarutvecklings- program är detta komprimerat och effektivt. Det är enbart fokus på det vi verkligen behöver.” Ulrika Frisk, HR-chef Jernhusen Ulrika Frisk, HR-chef Jernhusen

11 ● Ledningsutvecklingsprogram som utgår från kundens behov ● Bidrar till affärsnyttan ● Följer med organisationen över en längre tid för att etablera en uthållig förändring av styrning och ledning ● Programmet utvecklas under resans gång ● Skräddarsydda insatser inom organisations- utveckling, så som High Potential Program, Management Audits samt kompetensväxlings- modeller

12 ”Vi vände oss till HRM eftersom vi behövde få till effektivare lednings- grupper och en samsyn på lednings- arbetet. Med facit i hand har vi inte bara utvecklats som ledare, utan även lärt oss att samarbeta över gränserna. Alla drar åt samma håll och lednings- arbetet har effektiviserats.” Fredric Kastevik, VD JM Entreprenad AB Fredrik Kastevik, VD JM Entreprenad AB

13 ● Alternativ till anställningar i exempelvis en förändringsprocess, en arbetsintensiv period eller vid föräldraledighet ● Chefer och specialister på dag- eller månadsbasis ● HRM ansvarar för försäkringar, löneutbetalningar och övrig personaladministration ● Optimal och skräddarsydd lösning ● Tack vare ett unikt kontaktnät och god kännedom om företaget går det snabbt att få kandidat på plats

14 ”Vi valde HRM på rekommendation. HRM har hjälpt oss med flera interimistiska lösningar i olika delar av organisationen. Vi är mycket nöjda och har beslutat oss för att även använda HRM vid två större rekryteringar. De är snabba, lyhörda och har bra kandidatunderlag.” Ulla-Marie Hellenberg, Kommundirektör Södertälje kommun Ulla-Marie Hellenberg Kommundirektör Södertälje kommun

15 ● HRM bidrar med större eller mindre insatser på kort eller lång sikt, beroende på kundens specifika behov ● Behandlar strategiskt viktiga frågeställningar ● Rekommenderar förändringar ● Bidrar till att bygga strategier med bestående värde ● Analyserar och förbättrar processer ● Tillhandahåller verktyg och kompetensstöd

16 ”Vi har valt att jobba med HRM för att de är effektiva, snabba och kvalitets- medvetna i leveransen. HRM utmärker sig genom att de inte alltid har ett färdigt koncept eller lösning att sälja utan är lyhörda för företagets behov och anpassar upplägget och paketeringen av önskad tjänst därefter.” Lars Ander, HR Director Hifab Gruppen AB Lars Ander, HR Director Hifab Gruppen AB

17 Välkommen till


Ladda ner ppt "Kund/Kandidat 2011-xx-xx. ”Vårt mål är att koppla HR starkare till kundens affär. Det gör vi genom att kombinera affärsnyttan med goda relationer och."

Liknande presentationer


Google-annonser