Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säkerheter 16 kap 3 § miljöbalken. Bakgrund 1 augusti 2007 ändrade reglerna för säkerheter Flexiblare system – utländsk lagstiftning Skall vara ändamålsenlig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säkerheter 16 kap 3 § miljöbalken. Bakgrund 1 augusti 2007 ändrade reglerna för säkerheter Flexiblare system – utländsk lagstiftning Skall vara ändamålsenlig."— Presentationens avskrift:

1 Säkerheter 16 kap 3 § miljöbalken

2 Bakgrund 1 augusti 2007 ändrade reglerna för säkerheter Flexiblare system – utländsk lagstiftning Skall vara ändamålsenlig – VU skall visa. Svårt för tillståndsmyndigheten att värdera nya former av säkerheter. Förvaring? Vilken myndighet är mest lämplig för detta?

3 Utredningens omfattning? Moderbolagsborgen Utländska finansinstitut Bankgaranti eller spärrat konto eller? Längden på säkerheten

4 Godkänna säkerheter där banken har möjlighet att säga upp sina åtaganden? Successivt ställande av säkerhet ex. ”Grelsberget” Verkställighetsyrkande enligt 22 kap. 26 § miljöbalken och där tillståndet i fråga för sin giltighet är beroende på att säkerhet ställs.

5 Nya konstruktioner och trender? Benägenhet att testa tillståndsmyndigheten? –Motivering att avfallet/ anläggningen har ett ekonomiskt värde –Verksamheten kommer inte att innebära någon framtida förorening –Verksamheten har gjort vissa partiella efterbehandlingsåtgärder – nu fråga om omprövning av säkerhet

6 Vad bör vi godta?


Ladda ner ppt "Säkerheter 16 kap 3 § miljöbalken. Bakgrund 1 augusti 2007 ändrade reglerna för säkerheter Flexiblare system – utländsk lagstiftning Skall vara ändamålsenlig."

Liknande presentationer


Google-annonser